Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

گروه‌ پژوهشی

شما اینجا هستید

گروه پژوهشی: تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری

معرفی

گروه تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از گروه های راهبردی و از نظر تمرکز علمی در کشور کم نظیر می باشد. در سال های اخیر و با توسعه هر چه بیشتر زنجیره علم، فناوری و نوآوری در کشور، مقوله های تامین مالی و اقتصاد حاکم بر علم، فناوری و نوآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. به همین جهت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با توجه به نیاز کشور در سال ۱۳۹۹ اقدام به توسعه گروه پژوهشی مذکور نمود و گروه اقتصاد علم به گروه تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری تغییر نام داد. در همین راستا اهداف گروه با توجه به نیازهای حوزه آموزش عالی و اقتصاد دانش بنیان به روزرسانی شد. ترکیب اعضای هیات علمی در این گروه با تمرکز بر سه رسته علمی مدیریت و سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری، اقتصاد و مدیریت مالی می باشد. اهداف گروه نظریه پردازی، انجام پژوهش های نظری، کاربردی و توسعه ای، ارائه خدمات علمی و مشاوره های سیاستی با رویکردی کاربردی و مساله محور، ارتباط با جامعه و صنعت و ترویج دستاوردهای پژوهشی و سیاستی در زمینه های زیر می باشد:

 • تامین مالی و اقتصاد حوزه آموزش عالی و پژوهش (همچون نظام پژوهانه یا قراردادهای پژوهشی ارتباط با جامعه و صنعت، ازمایشگاه ها)
 • تامین مالی و اقتصاد حوزه فناوری و نوآوری (همچون سرمایه گذاری جسورانه، صندوق های پژوهش و فناوری، اقتصاد شرکت های دانش بنیان و فناور، مدل های اتصال مجموعه های دانش بنیان به جریان اصلی اقتصاد، اولویت گذاری فناوری ها از طریق رویکردهای اقتصادی با بهره گیری از نظریات کاربردی)
 • بودجه علم، فناوری و نوآوری
 • مدیریت مالی و اقتصاد اعضاء هیات علمی، کارکنان آموزش عالی، دانشجویان و دانش آموختگان
 • اقتصاد کلان آموزش عالی
 • شناسایی قابلیت ها و فرصت های اقتصادی جهت توسعه فناوری و نوآوری از طریق دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری و شرکت های دانش بنیان و فناور در کشور
 • تحلیل نهادی و ارزیابی سیاست ها و قوانین مرتبط با تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری
 • پاسخ به نیازها و مسائل نهادهای علم، فناوری و نوآوری در زمینه تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • naghizadeh@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری

شرح مختصر (معرفی)

کارنامه علمی

 
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • Heidari@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

کارنامه علمی

 
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • فلسفه علم

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • samandar@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kosari@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • آینده پژوهی

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • sabaghpour@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • ارتباطات جمعی
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • nasri@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • mousavi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • saniejlal@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • روابط بین‌الملل
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • naghizadeh@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • shahmoradi@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alizadeh@nrisp.ac.ir
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • daryakenari@nrisp.ac.ir
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • sangari@nrisp.ac.ir
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • abdi@nrisp.ac.ir
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • h.ahmadi@nrisp.ac.ir
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ تدوین احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه پژوهش و فناوری ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲ نوآوری مسئولانه: بررسی رویکردهای موجود در کنترل اخلاقی و اجتماعی فرایند نوآوری ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۳ تدوین سند راهبردی توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تبیین مبانی سند) ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۴ سياست گذاری و راهبری اجرايي پژوهش و فناوری در سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۵ بررسي توسعة دانش بنياد در ايران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۶ تحلیل جامعه شناختی تحول در گفتمان علم و فناوری در ایران معاصر ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۷ واکاوی گفتمان بین المللی تجاری ‌سازی تحقیقات علمی و استخراج یک چارچوب نظری مناسب برای سیاستگذاری‌ های بومی مرتبط ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۸ تبیین مبانی سند راهبردی توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۹ تحلیل کارکرد وظایف وزارت عتف در ارتباط با مؤسسات آموزش عالی ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۰ تدوین الگوی عملیاتی و سیاستی ساختار منطقه ای مدیریت دانشگاه ها ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱ واکاوی گفتمان بین المللی تجاری سازی تحقیقات علمی و استخراج یک چارچوب نظری مناسب برای سیاست گذاری های بومی مرتبط ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲ شناسایی حوزههای علمی همجوار و ارائه سیاستهایی جهت روزآمدسازی اولویتهای نقشه جامع علمی کشور ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۳ تحلیل جامعه شناختی تحول در گفتمان علم و فناوری در ایران معاصر ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۴ مطالعه تطبیقی سیاست های علم و جامعه در کشورهای منتخب و تدوین الگوی سیاستی مناسب برای ایران ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۵ طراحی چارچوب مفهومی جهت تدوین سیاستهای جهش فناورانه در ایران ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۶ شناسایی مرز قابلیتهای فناورانۀ همجوار در صنایع ایران ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۷ بررسی اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری - گزارش سیاستی PDF icon بررسی اقدامات وزارت عتف در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری.pdf
۱۸ تحلیل طرح جهش تولید دانش بنیان- ارائه شده به مجلس شورای اسلامی - گزارش سیاستی PDF icon تحلیل طرح جهش تولید دانش بنیان.pdf
۱۹ تحلیلی بر «مجموعه سیاست های اقتصادی سال ۱۳۹۹ با رویکرد جهش تولید» (پیشنهاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) با تمرکز بر سیاست های مرتبط با مأموریت های وزارت عتف - گزارش سیاستی PDF icon مجموعه سیاست های اقتصادی سال ۱۳۹۹ با رویکرد جهش تولید.pdf
۲۰ بررسی نقش جوایز در توسعه زیست بوم علم، فناوری و نوآوری در دنیا مطالعه موردی: جایزه علم و فناوری مصطفی(ص) - گزارش سیاستی PDF icon بررسی نقش جوایز در توسعه زیست بوم علم، فناوری و نوآوری.pdf
۲۱ بازنگری و اصلاح نقشه راه فناوری Mini LNG و تدوین طرح جامع انستیتو LNG ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۲ طراحی چارچوب مفهومی جهت تدوین سیاست‌های جهش فناورانه در ایران ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۳ مطالعه تطبیقی سیاست های علم و جامعه در کشورهای منتخب ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۴ سند راهبردي نهاد ملي پژوهش راهبردي (رشد ـ توسعه) در راستاي الگوي دين شناختي اسلامي ـ ايراني پيشرفت: نقشة پژوهش ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۵ آمایش مؤسسات پژوهشی کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۶ شناسایی ‌مرز قابلیت‌های فناورانۀ همجوار در صنایع ایران ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷ بررسی همکاری های علمی بین‌المللی موسسات پژوهشی وزارت عتف در حوزة نانوفناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۸ پایش و ارزیابی بخش‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور - طرح پژوهشی ندارد
۲۹ آسيب شناسي نظام ملي نوآوري در دستيابي به اقتصاد دانش بنيان (مورد مطالعه: اقتصاد ايران) ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۱ گزارش شناسايي عملكرد و توصيف صفات اختصاصي دو گيرنده نوري شامل كريپتوكروم DASH 1,2 از جلبك سبز پرسلولي Volvox carteri ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۲ مطالعه و بررسي ساخت ورقهاي نازك مواد مركب ذره اي پايه پليمري از ضايعات سنگ طبيعي ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۳ آمایش مؤسسات پژوهشی کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۳۴ راه اندازی درگاه ارتباطات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۵ شناسایی سطح دانش مولد در اقتصاد ایران با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی (مطالعه مقایسه ای با کشورهای آسیای جنوب غربی) ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۶ تدوین خط‌مشی‌های شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۷ ارائه راهکار اجرائی جهت عملیاتی سازی بند هـ ماده ۳ قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۳۸ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه‌ی اخلاق زیست فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۹ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه‌ی اخلاق پزشکی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۰ بررسی توزیع و هندسه میدان مغناطیسی در نورسپهر آرام خورشید ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۱ بررسی الگوهای سیاستی جهانی در همکاری‌‌های معطوف به نوآوری های فناورانه میان شرکت های کوچک دانش بنیان و شرکت های بزرگ و تدوین الگوی بهینه برای ایران ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۲ مطالعه کارکرد انجمن‌‌های علمی در گسترش اخلاق حرفه‌ای علم در ایران ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۳ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۴ راهبری و نظارت بر اسناد راهبردی طرح‌‌های کلان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۵ گزارش شناسايي عملكرد و توصيف صفات اختصاصي دو گيرنده نوري شامل كريپتوكروم DASH 1,2 از جلبك سبز پرسلولي Volvox carteri ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۶ تهیه و تدوین چارچوبی در خصوص شناسائی و بررسی روش‌های اداره و وضعیت انواع موسسات پژوهشی (مرتبط با ماده ۴ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات) ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۷ تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم‌ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۸ ارائه مدلی برای سنجش میزان بهره وری مالی - انسانی دانشگاه‌‌ها ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۹ مطالعه و بررسي ساخت ورقهاي نازك مواد مركب ذره اي پايه پليمري از ضايعات سنگ طبيعي ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۰ سنجش رقابت‌پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۱ بررسی پژوهش های بین المللی حوزه شهرهای هوشمند به منظور پیاده سازی و ترویج آن در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۲ نهادی کردن تحقیقات ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۵۳ الگوها و کارکردهای مدیریت نظام علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۴ سرمایه‌‌گذاری دولت فدرال کانادا در بخش علم و تکنولوژی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۵ نظام تحقیقات در فرانسه ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۵۶ اهداف کمی تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۷ شاخص های توسعه ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۸ توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۵۹ طرح تدوین آئین نامه تأسیس شهرک های علمی – پژوهشی شهرک های تحقیقاتی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۰ نظام های علمی و تکنولوژیکی: یک یازبینی جهانی ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۶۱ بررسی وضعیت تحقیق و توسعه و میزان آگاهی علمی و تکنولوژیکی در مالزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۲ تحلیلی از چگونگی وضعیت مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۶۳ بودجه و بودجه نویسی در ایران ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۴ مشاغل در خطرند ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۶۵ تحلیل وضعیت و پیشنهاد طرح مناسب برای توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۶ اساسنامه پیشنهادی آزمایشگاه ملی تحقیقاتی مواد ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۶۷ مدیریت اطلاعات در تحقیق و توسعه ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۸ پیشنهاداتی درباره نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه تکنولوژی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۹ جهان سوم و ارتباطات علمی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۰ دیدگاه های متفاوت شیمی دانها در مورد گزارش «شورای ملی پژوهش» در زمینه تحصیلات دوره دکترا ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۱ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فناوری ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۲ شناخت برخی مسائل آموزش و پژوهش در ایران و پیشنهادهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ تحقیقاتی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۳ پیشنهاد در مورد ساختار و وظایف جدید شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۴ نقش پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۵ ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۶ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه‌‌های بین‌‌المللی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۷ شورای پژوهش های علمی و صنعتی هند – نگرش و استراتژی برای سال ۲۰۰۱ ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۷۸ تحلیلی از سیر تاریخی تأسیس و گسترش رشته - دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (۱۳۵۷-۱۳۱۳ و ۱۳۷۴-۱۳۵۷) ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۷۹ کانون‌‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌‌پژوهی، ایده‌‌پردازی و راه‌‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۸۰ اهداف کیفی بخش تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۸۱ توسعه و معضلات آن بررسی مقالات درباره توسعه در دهه هشتاد ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۸۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فن‌آوری ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۸۳ «اعتبارات فصل تحقیقات قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۷»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۶» و «پرداختی ۷۵ ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۸۴ تحقیق و توسعه در جهان و کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آن ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۵ برخی از سازمان های علمی بین المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران با آنها ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۸۶ روش شناسی و خلاقیت علمی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۷ بحثی پیرامون سیاست علمی و تکنولوژیک ملی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۸ بحثی پیرامون ترویج علم ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۹ آشنایی با پاره ای موارد در زمینه بودجه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۰ خطوط کلی نظام مدیریت منابع انسانی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۱ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۲ پژوهش و توسعه در جهان عرب ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۳ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۴ ایجاد یک نظام ارزیاب جهانی برای بررسی های تحقیق و توسعه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۵ تحلیلی بر چگونگی توزیع منابع نحقیق و توسعه در جهان در دهه ۶۰، ۷۰ و ۱۹۸۰ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۶ تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۷ تکنولوژی‌‌های جدید: فرصت‌‌ها و خطرها ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۸ گزارشی از روند فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سنوات ۷۷-۱۳۶۷ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۹ شاخص های R&Dدر چند کشور منتخب استخراج از سالنامه یونسکو ۱۹۹۸ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۰ بررسی و مشاوره گروهی نظام ارزشیابی عملکردهای پژوهشی باتوجه به برنامه سوم توسعه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۱ عوامل بازدارنده رشد تحقیق در کشور ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۲ فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۳ تحلیلی بر وضعیت موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۴ سیمای پژوهش در ایران در دو دهۀ اخیر ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۵ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۶ دورنمای علم غربی و جستجو برای شقوق دیگر ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۷ سیاست علمی و فناوری ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۸ توسعه‌‌تحقیقات‌‌و‌‌اطلاع‌‌رسانی‌‌R&I ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۹ چند مقاله در بابت تحقیق و توسعه در جهان ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۰ طرح ساماندهی ترکیب فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۱ برآورد ترکیب فعالیت‌‌های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۲ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان‌‌ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۳ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش‌‌آموختگان ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۴ طرح ساماندهی فعالیت‌‌های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۵ سیاست همگانی کردن علم در سوئد ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۶ ترویج علم ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۷ تحلیلی از بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۸۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۸ تجارب کشورهای آمریکا و سوئد در کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌‌سازی تحقیقات ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۹ اهداف سیاست تحقیقاتی در سوئیس ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۰ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت‌‌ها، ابهام‌‌ها و چاره‌‌ها) ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۱ زمینه‌‌ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۲ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه‌‌ها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۳ نظام اطلاع‌‌رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۴ گزارش‌های استنادی ایران ISI در ایران ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۵ مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۶ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع‌‌رسانی پژوهش ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۷ کنترل خطا در پژوهش های اجتماعی و آماری ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۸ تحول علم در اروپای مرکزی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۹ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری‌‌های بین‌‌المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۰ مدیریت موسسات پژوهشی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۱ تبیین مفهوم توسعه اطلاعاتی و طراحی نظام سیاستگذاری فناوری اطلاعات درایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۲ تحلیلی از روند تولید علم در جهان در دهۀ ۹۰ و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۳ تحلیلی بر شاخص های پژوهش (از سال ۷۹-۱۳۵۷) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۴ معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۵ عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۶ گسترش روحیۀ تحقیق و تتبع در کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۷ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت‌‌های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۸ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۹ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۰ ویژگی دانشمندان و جوامع علمی ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۱ بررسی و مقایسه بخشی از ویژگی‌‌های رؤسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌‌ها (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۲ مرکز آموزش تولید ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۳ گزارش فعالیت‌‌های انجمن‌‌های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۴ مروری بر سیاست‌‌گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۵ شیوۀ جدید تولید دانش: ایدئولوژی و واقعیت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۶ ابهام‌‌زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۷ عمل‌‌گرایی و خودسازماندهی همکاری‌‌های‌‌ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۸ جایگاه مقالات علمی ایران رشته شیمی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۹ معرفی نظام ارزیابی مجلات علمی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۰ نگاهی به سیاست های کلان کشورها در تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۱ برخی از سازمان‌‌های علمی بین‌‌المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن‌‌ها ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۲ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه‌‌های شش‌‌گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۳ برنامه‌‌ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۴ مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۵ طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۶ بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه علمی دانشگاههای ایران در رتبه بندی بین المللی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۷ مطالعه کتابخانه‌‌ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۸ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۹ نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۰ نهادینه شدن علم، نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۱ ارزیابی تاثیر هفته پژوهش در ترویج فرهنگ تحقیقات در جامعه علمی کشور ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۲ عوامل موثر در ترویج نوآوری ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۳ بی‌طرفی تکنولوژی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۴ نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۵ آیا مصنوعات هم سیاست دارند؟ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۶ توسعه‌ی ناموزون آموزش عالی: بیکاری دانش‌آموختگان و مهاجرت نخبگان ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۷ مجموعه مقالات و سخنرانیهای نخستین کارگاه آینده اندیشی؛ معرفتشناسی، روششناسی و کاربردهای آینده اندیشی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۸ نقطه عطف در تحقیقات دانشگاهی ایران؛ بررسی عملکرد علمی در ایران در جهان در سال ۲۰۰۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۹ تولید علمی بین المللی ایران در سال ۲۰۰۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۰ سیمای آمار نشر کتاب در ایران طی دو دهۀ اخیر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۱ سیمای آمار نشر کتاب در ایران طی دو دهۀ اخیر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۲ ساختار معرفتی علم در ایران (۲۰۰۱) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۳ بررسی الگوی انتشار مقالات علوم انسانی در مجلات ISI ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۴ نقش واژه‌‌گزینی در توسعه: مطالعۀ موردی در زمینۀ واژگان سیاستگذاری علم و فناوری ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۵ جهانی‌‌شدن، علم، تکنولوژی و توسعه ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۶ بررسی اعتبارات جاری مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه اول و دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۶۸) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۷ انجمن‌های علمی پیشگام ارتباط جامعه و دانشگاه ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۸ نخبه‌گرایی و حوزه‌‌ی عمومی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۹ تحلیلی بر بودجه تحقیقات در سال ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۰ نقد نخبه‌‌گرایی در تولید دانش ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۱ مدیریت دانش شاخصی جدید از نوآوری ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۲ ساختار بیمار مجلات علمی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۳ فرایند ارزیابی و انتخاب مجله در ISI ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۴ راهنمای برنامه‌های ملی هفته‌ی پژوهش ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۵ سیاست‌های علمی برای توسعه همه‌جانبه: رویکرد ساختار ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۶ تحلیلی بر وضعیت دو شاخص تعداد مقالات علمی (ISI) و تعداد ثبت اختراع (PATENT) در جهان و جایگاه ایران در آن (۲۰۰۱-۱۹۸۱) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۷ رده‌بندی ظرفیت علم و فناوری ۱۵۰ کشور دنیا ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۸ شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۹ دانشگاه، تفکر علمی، نوآوری، و حیطه عمومی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۰ فناوری‌‌های نو و فرهنگ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۱ دموکراسی اسلامی: امکان یا امتناع؟ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۲ مدل‌های شبه-اقتصادی علم و سیاست‌گذاری علمی در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۳ رتبه‌بندی دویست دانشگاه برتر جهان به همراه دانشگاه‌های برتر اروپا، آمریکا و ... بر مبنای گزارش تایمز هایر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۴ گفت‌‌گوهای پیش الگویی در جامعه‌‌شناسی ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۵ تکوین حوزۀعمومی وگفت‌‌گوی عقلانی (بررسی موردی چند تشکل دانشجویی) ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۶ علم وجایگاه ما نسبت به آن و نسبت علم سکولار با ما ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۷ الگوهای موفق همکاری های صنعت برق، دانشگاه و دولت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۸ ارتباط علوم تجربی با علوم دینی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۹ دینامیک نوآوری: از نظام‌‌های ملی و "سبک دوم" تا نظریه مارپیچ سه گانه روابط دانشگاه-صنعت-دولت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۰ رتبه‌بندی ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان به همرا ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا، اروپا و آمریکا بر مبنای گزارش دانشگاه شانگ‌های چین ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۱ بررسی تفصیلی تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۳ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۲ پنج خط‌مشی و پنجاه توصیه برای پیشبرد تحقیقات در علوم انسانی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۳ تاملی دربارۀ علل موفقیت قطب‌‌های علمی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۴ سیاست‌گذاری علم و ابزار آن ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۵ تعداد مقالات سال ۲۰۰۳ به تفکیک دانشگاه یا موسسه براساس رشته و میزان همکاری بین‌المللی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۶ بسته نرم افزاری ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۷ مجموعه مقالات و سخنرانی‌‌های دومین کارگاه آینده‌‌اندیشی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۸ بررسی جامعه شناختی کنشگران علمی در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۹ تدوین سند اولیه توسعه اطلاعاتی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۰ همکاری مشترک علمی و تکنولوژیک (ایجاد ظرفیت علمی در کشورهای در حال توسعه) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۱ دلایل موفقیت و عدم موفقیت مدیریت پژوهشی دستگاه‌‌های اجرایی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۲ علم و سیاست و موقعیت کنونی ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۳ گزارش ملی تحقیقات سال۱۳۸۱ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۴ مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب پژوهش کشور و مطالعۀ تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۵ رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات بر جهان در رشته‌های علوم، مهندسی و فن‌آوری اطلاعات، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۶ برآورد تولید علم در ایران ۱۴۰۰ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۷ شکاف بین سرمایه انسانی و سایر شاخص‌های توسعه اجتماعی-اقتصادی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۸ میمها، جهان ۳ و آینده فرهنگ در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۹ ترویج علم در جامعه؛ چیستی، چرایی، چگونگی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۰ تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۴ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۱ جلسه‌داری: نقش و آسیب‌شناسی آن در اداره‌ی کشور ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۲ آینده تولید علم در جهان و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۳ نقش جوامع علمی در توسعه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۴ اجتماع علمی در ایران از دیدگاه پژوهشگران نخبه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۵ فلسفه تکنولوژی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۶ جهانی شدن، مهاجرت و فقر در ایران ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۷ جایگاه پژوهش در نظام آموزش و پرورش ایران ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۸ بررسی اهداف کیفی ‌‌وکمی‌‌ توسعه بخش پژوهش و فناوری در برنامۀ چهارم توسعه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۹ گزارش وضعیت تولید علمی در علوم و تکنولوژی تغذیه (۲۰۰۴-۱۹۶۹) ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۰ اقتصاد ایران دانشبرنیست؛ سرمایه گذاری در تولید علم ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۱ پیش‌بینی وضعیت علمی ایران در سال ۲۰۲۵ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۲ طراحی شبکه ارتباطی بین وزارت، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۳ داده پایه Zoological record زیست‌شناسی جانوری و تنوع زیستی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۴ بررسی سناریوهای مختلف وضعیت علمی ایران تا سال ۱۴۰۰ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۵ طرح مطالعات منطقۀ ویژۀ علم، فنّاوری و گفتگو ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۶ نابسامانیهای علمی ناشی از فقدان جماعت علمی در کشور ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۷ نظام ارتباطات علمی در ایران ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۸ گزارش ساختار سازمانی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۹ ارائه مدلی برای ارزیابی و تخصیص بودجه مراکز پژوهشی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۰ گزارش منطق و روند توزیع بودجه سال ۱۳۸۶ دانشگاه‌ها ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۱ بررسی نقش مطبوعات کشور در گسترش ارتقای تفکر علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۲ تاریخچه ای از نزاع رئالیستها/ آنتی رئالیستها در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۳ ملاحظاتی انتقادی در باب آینده اندیشی در حوزه علوم و فناوریهای نوپدید و رویکردهای معطوف به توسعه ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۴ بررسی تطبیقی بودجه برخی دانشگاه‌‌های خارج و داخل کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۵ گزارش امکان‌سنجی طرح بازنگری نظام آموزش علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۶ پروژه تدوین برنامه هدایتی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۷ نمایه فصلنامه رهیافت ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۸ گزارش ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۹ بررسی نقش انجمن های علمی در فرایندهای سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۰ فرایند تولید و تدوین سند ملی(برنامه راهبردی) آموزش و پرورش: تجربه ایران در آیینه جهان ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۱ قطب‌های علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۲ سندو توسعه علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۳ روند نمای گردش کاری پذیرش و چاپ آثار علمی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۴ بررسی امکانات توسعۀ نظام علمی آموزش عالی کشور با اتکاء بر تنوع های هویتی قومی- محلی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۵ ارائه یک روش ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی در چهارچوب آئین نامه ارتقای علمی اعضاء هیأت علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۶ تدوین پیش‌نویس سند کوتاه‌مدت توسعه علم و فناوری کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۷ تدوین ماموریت و توانمندی‌‌های مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۸ گزارش ملی تحقیقات سال ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۹ طراحی و ساخت دستگاه رشد بلور از محلول با هسته گذاری از بالا (TSSG) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۰ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیأت علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۱ تدوین گزارش عملکرد یکساله دبیرخانه بند «د» ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۲ مروری بر فرآیند تدوین، تصویب و اجرای بند«و» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۳ پایلوت آینده‌‌نگاری مناسب‌‌ترین فناوری‌‌های ایران ۱۴۰۴ «پامفا ۱۴۰۴» ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۴ اجتماع علمی جدید در ایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۵ مطالعه تطبیقی کنفرانس‌‌های سیاست علم وفناوری درجهان ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۶ برنامه راهبردی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۷ گزارش عملکرد موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری درسال ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۸ استراتژهای برای دگرگونی و توسعه در آموزش عالی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۹ گزارش نهایی پروژه راه‌‌اندازی و نظارت بر عملکرد شبکه محاسباتی آزمایشگاه محاسبات علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۰ مشروح گزارش کارگاه اندازه‌‌گیری تحقیق و توسعه در ایران بر مبنای راهنمای فراسکاتی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۱ سرعت بخشیدن به اجرای الگوی تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۲ امکان سنجی و ضرورت برگزاری کنفرانس بین المللی سیاست علم و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۳ ساماندهی طرح‌های تحقیقاتی حمایتی و سیستم داوری در کمیته نانو ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۴ بررسی و تحقیق در زمینه نحوه تهیه منابع علمی- پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات پژوهشی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۵ کاربرد تئوری آشوب در مطالعه سیستم‌‌های اقتصادی و آینده‌‌نگاری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۶ روند حضور زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۷ رصد و مطالعه سیاست‌‌های ملی ترویج علم موجود در کشورهای G8، D8، هند و چین ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۸ RFP طرح ایجاد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۹ بررسی تأثیر برگزاری جشنواره ها و اهدای جوایز ملی در زمینه سازی استفاده از ابداعات و اختراعات و ترویج دستاوردهای پژوهشی کشور و راهکارهای بهبود آن در آینده ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۰ زنان، آموزش عالی و تولید علم در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۱ بررسي مؤلفه نهادها و مديريت نظام ملي نوآوري ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۲ بررسی ومطالعه راهکارهای فعال شدن"فن بازار" در ایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۳ ساختارشناسی کتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۴ تدوين و تنقيح مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با حوزه پژوهش كشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۵ مجموعه مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۶ درآمدی بر مبانی الگوی اسلامی- ایرانی توسعه علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۷ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۸ پروژه ملی تنوع ژنوم انسان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۹ بررسی عملکرد شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ پیشنهاداتی به منظور ارائه ساختار مطلوب ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۰ مطالعه و بررسی در سیاست‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی تحقیقاتی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۱ تحلیلی بر روند نسبت مقالات منتشر شده در شش گروه علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۲ ساماندهی علمی خریدهای ارزی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۳ تعیین ضریب تأثیر متوسط مجلات بر حسب رشته در سال ۲۰۰۵ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۴ گزارش ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۵ گزارش تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۵ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۶ تدوین برنامه سه ساله مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۷ مطالعه عوامل مؤثر بر ضریب تأثیر نشریات حوزه اقتصاد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۸ طرح تحول راهبردی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی و ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب و تحلیل شکاف علم و فناوری کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۹ بررسی قوانین مربوط به همکاری‌‌های بین‌‌المللی در فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۰ مکانيزم ها و راهکارهای کمک به توسعه فنّاوري در بخش های غير دولتی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۱ نقش کشش بازار در فرآیند خلق دانش (نگاهی مجدد به رابطه نهادهای اقتصادی و نهادهای تولید علم در ایران امروز) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۲ شناسایی مراکز مهم پژوهش در سیاستگذاری علم و فناوری در جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۳ تولید پایگاه داده راهبردها و سیاست‌‌های پیشنهادی در حوزه‌‌های اولویت‌‌دار و تحلیل مفروض اسناد بالادستی مرتبط (ارایه خدمات مشاوره‌ای در خصوص برنامه‌‌ریزی پابرجا) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۴ بررسی وضعیت هم تألیفی در مقالات ایرانی منتشرشده در مجلات ISI و تأثیر آن بر میزان استناد به این مقالات ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۵ تدوین مبانی نظری فهم عامه از علم در ایران ۱۳۸۶-۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۶ گزارش مطالعه اندازه گیری میزان پایبندی به اخلاق علمی در میان دانشجویان PhD در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۷ شناسایی و تعریف عناصر دخیل در نظام سنجش علم و فناوری با رویکرد ملی (با نگاهی به تجربۀ ایران) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۸ طرح راهبردی تحول علم و فناوری؛ عوامل و موانع فرهنگی-اجتماعی رشد علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۹ بررسی چالشها و راهکارهای تقریب فعالیتهای دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۰ نگاشت نهادی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۱ طرح تحول راهبردی علم و فناوری ج.ا.ا ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۲ طرح راهبردی تحول علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۳ شناسایی ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان و بررسی روند حرکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۴ مدیریت تدوین طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۵ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور: گزارش استدلالی تلفیق ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۶ اهداف کلان، اولویت ها و چالش های علم و فنّاوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۷ چالش‌‌های انتقال فناوری در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۸ ارزیابی تطبیقی یک‌‌ونیم دهه تولیدات علمی ایران و ده کشور جهان، براساس آمار پایگاه‌‌های موسسه اطلاعات علمی (ISI) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۹ تحلیل سالیانه و تفضیلی بودجۀ پژوهشی کشور در سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۰ مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب فناوری کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۱ نقدی بر پیش‌‌نویس دوم نقشۀ جامع علمی کشور (نگارش شورای تخصصی نقشۀ جامع علمی کشور) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۲ ارزيابي عملكرد انجمن هاي علمي ايران و مقايسه فرآيند قانون تأسيس انجمن هاي علمي در ايران و هند ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۳ سند جامع توسعه هوافضای کشور(علوم و فناوری) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۴ مطالعات تطبیقی نظام تحقیقاتی در کشورهای کانادا، انگلستان، ترکیه، کره‌جنوبی، چین، ایرن، پاکستان، عربستان، مصر و همچنین رژیم صهیونیستی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۵ ارزیابی استراتژیهای تولید علم در گروه فنی- مهندسی با تأکید بر چشم‌‌انداز ۲۰ سالۀ ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۶ شناسایی نقش‌‌آفرینان حوزۀ سیاست‌‌گذاری علم و فناوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۷ بازشناسی ارتباط شاخص‌‌های سنجش علم، فناوری و نوآوری با اثربخشی آن‌‌ها و طراحی چارچوب کامل سنجش علم، فناوری و نوآوری در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۸ سند توسعه بخشی انرژی هسته‌‌ای ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۹ سند توسعه ویژه (فرابخشی) ساماندهی امور جوانان ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۰ سند توسعه بخش "صنعت" در برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۱ تولید پایگاه داده راهبردها و سیاست‌‌های پیشنهادی در حوزه‌‌های اولویت دار و تحلیل فروض اسناد بالادستی مرتبط ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۲ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور کار گروه علم و دین (مبانی بینشی و ارزشی علم و فناوری) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۳ تدوین دوره آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری مطالعات اجتماعی علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۴ بررسی و اندازه گیری کارایی و بهره وری در دانشگاه‌‌های جامع دولتی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۵ تدوین و جمع بندی اولویت‌‌های ملی پژوهش و فناوری کشور(بر اساس نیازها و اولویت‌‌های بخشی) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۶ پیشنهاد احکام علم و فناوری برای برنامه پنجم سازندگی بر اساس بسته‌‌های سیاستی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۷ طراحي پايگاه داده اسناد حوزه علم و فناوري و طبقه بندي مطالب بر اساس اجزاي نقشه جامع علمي كشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۸ ارزیابی علم شیمی در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۹ بررسی میزان مشارکت علمی نویسندگان ایران در نمایه‌‌های استنادی علوم، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی در پایگاهWEB Of Science با تاکید بر نقشه علم نگاشتی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۰ بررسی مدل‌‌های موجود سیستم‌‌های اطلاعاتی پژوهشی در واحدهای پایلوت به منظور ارائه یک مدل اولیه برای سامانه ملی اطلاعات تحقیقات، علم و فناوری (سمات ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۱ ارزیابی تطبیقی مدارک علمی نمایه شده ایران و کشورهای منطقه در پایگاه‌‌های استنادی «موسسه اطلاعات علمی» (ISI) در سال‌‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۲ مدل‌سازی، طراحی و امکان‌سنجی یک سنسور میکرونی بویایی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۳ ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه‌‌های اطلاعاتی الکترونیکی نشریات ایرانی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۴ طراحی مدل پیمایش محیط اجتماعی و فرهنگی نظام علمی کشور و اجرای نسخه راهنمای آن در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۵ بررسی وضعیت ابزارها و متولیان ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی عوامل موثر و ارائه راهکارهای مناسب برای بهره‌‌وری ابزارها و اثربخشی متولیان ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۶ بررسی تأثیر چهارمین موج توسعه علمی- فناورانه برای حوزۀ فرهنگ و اجتماع در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۷ طراحی و تجهیز آزمایشگاه محاسبات سریع طراحی آئرودینامیکی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۸ تدوین پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نقشه جامع علمی کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۹ خطوط راهنمای سیاستهای علم و فناوری در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۰ تحلیل موانع، مشکلات و عوامل مؤثر بر انتشار، مدیریت و اثربخشی نشریات علمی ایران و ارائۀ راهکارهای مناسب برای رفع آن ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۱ آینده‌نگری فناوری اطلاعات در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۲ طراحی روش و دوره مناسب برای نشر معارف اسلامی با استفاده از فناوری‌‌های روز و در سطح بین‌‌المللی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۳ طراحی روش و دوره مناسب برای نشر معارف اسلامی با استفاده از فناوری‌‌های روز و در سطح بین‌‌المللی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۴ علم (تجربی) دینی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۵ طراحی و ارائه الگویی برای ایجاد و ارتقا سازمان‌‌های سیاست پژوهی علم و فناوری در ایران به سازمان‌‌های یادگیرنده ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۶ تحليل شبكه نوآوري بين بخشهاي اقتصاد ايران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۷ تبیین ابعاد و چیستی کانون‌‌های تفکر سیاست علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۸ بررسی مقایسه‌‌ای سامانه‌‌های اطلاعات پژوهشی (Research Information System) معتبر و انتخاب یک الگوی مناسب به منظور استفاده عملیاتی در سامانه ملی علم و فناوری ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۹ ایران ۱۴۰۴: نخستین آینده‌‌نگاری فناوری ملی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۰ مطالعه مکانیزم نقش‌آفرینی موزه‌های علم و فناوری کشور در ترویج علم ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۱ ارائه الگوی ارزیابی نظام آموزش عالی ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۲ اندیشۀ تحول خلاق در گفتمان میان‌‌رشته‌‌ای زیست‌‌شناسی، روانشناسی و جامعه‌‌شناسی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۳ طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی یک میکروروبات کپسولی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۴ تدوین شاخصهای ترویج علم به منظور دستیابی به الگویی مناسب ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۵ برنامه‌‌ریزی استراتژیک کمیسیون نظام اطلاع رسانی علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۶ تدوین سیاست‌‌های کلان علم و فناوری کشور و فرآیند اولویت‌‌گذاری و حمایت از اولویت‌‌های ملی در علم و فناوری ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۷ ارائه مدل مطلوب سامانه ملی اطلاعات تحقیقات، علم و فناوری (سمات ملی) بر اساس الگوی معماری سازمانی (FEAF) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۸ تحقیق در زمینه‌ی شیمی پپتید ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۹ تخمین و تحلیل تغییر تکنولوژی در صنعت ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۰ بررسی موانع موجود در افزایش کیفیت و کمیت مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مجلات معتبر علمی و بین المللی و راه های رفع آنها ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۱ رهگیری حوزه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد اشاره در سند چشم‌‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۲ تبارشناسی و آینده‌‌اندیشی ترویج علم و نقش آن در توسعۀ دانش‌‌محور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۳ پروژۀ طراحی و ترسیم نقشۀ جامع علمی و فناوری کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۴ شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌‌های ارزیابی کیفیت نمایه‌‌های تخصصی در حوزه‌‌های موضوعی علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، علوم پزشکی و هنر ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۵ شناسایی نمایه‌‌ها و پایگاه‌‌های اطلاعات علمی بین‌‌المللی و تدوین راهکارهای پیوستن مجلات علمی ایرانی به آنها ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۶ استخراج مدل بومی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌‌های ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۷ نقد و بررسی نظریات امکان علم دینی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۸ دیدگاه مکاتب اقتصادی اصلی در خصوص جایگاه علم و فناوری در توسعه ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۹ اعتبارات تحقیقاتی کل کشور طی سال‌‌های قانون برنامۀ توسعه (۱۳۶۸-۱۳۸۸) و اقدامات صورت گرفته طی این سال‌‌ها جهت ترمیم اعتبارات تحقیقاتی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۰ سنجش جایگاه ایران در منطقه آسیای جنوب غربی در حوزه اقتصاد دانش‌‌محور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۱ بررسی و ارزیابی اعتبارات بخش آموزش عالی و پژوهشی طی سال‌‌های برنامۀ چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۲ تبیین سیاست در حکمت اسلامی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۳ ارائه رویکرد تلفیقی در توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۴ سند فرابخشی تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه از نخبگان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۵ بررسی فرآیندهای اجرایی ارتقاء اعضاء هیأت علمی در شش دانشگاه برگزیدۀ جهان ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۶ تأثیر ضایعات رادیواکتیو بر رفتار پوششی رسی مراکز دفن ضایعات هسته‌‌ای ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۷ اولویت بندی و انتخاب طرحهای کلان بلند مدت در حوزه کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۸ بررسی اجمالی پتانسل بهره‌‌برداری از منابع آب در مناطق خشک ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۹ تحليل و مقایسه وضع موجود آموزش اقتصاد اسلامی و اقتصاد هترودوکس در سطح بین المللی:دلالت هایی به منظور اصلاح نظام آموزش علم اقتصاد کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۰ عوامل موثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه‌‌ای در اجتماع ایران: مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه تهران ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۱ ارائه یک مدل (معماری) نرم افزاری مناسب به منظور توسعه سامانه ملی اطلاعات علم و فناوری (سمات) ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۲ تحلیل و ارزیابی آثار قوانین و سیاست‌‌های اقتصادی مؤثر بر توسعه علم و فناوری بر اساس تجارب کشورها ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۳ مقاوم‌‌سازی سازه‌‌های بنایی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۴ طراحی وساخت یک سیستم تحریک کننده عصبی ـ عضلانی کامپیوتری با قابلیت تحریک زیرجلدی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۵ آینده پژوهی صنعت الترونیک در جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۶ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری حوزه سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۷ بررسی موانع تجاری‌‌سازی تحقیقات دانشگاهی در ایران ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۸ سند پشتیبان و پیش نویس سند راهبردی ترویج علم ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۹ ارائه مدل سرمایه‌‌گذاری در علوم پایه جهت توسعه کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۰ مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۱ طراحی مدل فرایندی تدوین استراتژی پابرجا در شرایط عدم قطعیت با استفاده از مدل‌‌یابی ساختاری تفسیری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۲ مدل سرمایه‌‌گذاری در علم (اولویت ها، برنامه ملی تحقیقات و طرح های کلان علمی) ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۳ روش و مدیریت تحقیق ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۴ ارزیابی فعالیت¬های آموزشی– پژوهشی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۵ روش‌‌ها و فنون تدریس ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۶ بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۷ خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور در سال ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۸ تدوین سند توسعه فناوری توربو در کشور ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۹ زبان فارسی، زبان علم «بازیاب جهانی زبان علم» ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۰ طراحی مدل نوآوری در صنعت هوایی ایران مبتنی بر رویکرد نوآوری باز ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۱ معرفی الگوی بکارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌‌های کشور و مقایسۀ آن با کشورهای پیشرفته ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۲ جامعه پذیری علمی در ایران؛ بررسی تاثیر جامعه پذیری علمی بر روند و فرآیند توسعه علمی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۳ مطالعه و تدوین سیستم تشخیص نفوذ در برنامه کاربردی مبتنی بر پایگاه داده‌‌ها ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۴ تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل تهدیدات الکترومغناطیسی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۵ آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۶ گزارش عملکرد اجرایی سند راهبرد آینده در سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۷ سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۸ اولویت‌‌بندی معیارهای ارزیابی طرح‌‌های کلان ملی علمی و فناوری: مطالعه موردی- شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۹ مطالعات سیاست‌‌گذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاست‌‌گذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۰ به کارگیری گفتمان میان‌‌رشته‌‌ای در اصلاح سرفصل‌‌های دروس رشتۀ اقتصاد از دیدگاه اسلامی: با تأکید بر اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۱ مطالعات مقدماتی طرح کلان شبکۀ ملی اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۲ تعیین اولویت‌‌های پژوهشی و انتخاب طرح‌‌های کلان بلندمدت در حوزه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۳ نظامنامه جامع پژوهشی پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رویکرد موضوعی) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۴ مدیریت جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهر تهران ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۵ راهبری و ارزیابی طرح‌‌های اجرایی بلندمدت و کلان متناسب با اولویت‌‌های علم و فناوری در حوزۀ دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی و تدوین اسناد علم و فناوری دفاع سایبری و دریایی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۶ طراحی ساز و کارها و خط‌‌مشی‌‌های مناسب برای تجاری‌‌سازی محصولات با ارزش از کنسانتره ایلمینیت ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۷ برنامه‌‌ریزی فناورانه برای تهیه و رشد سیلیکون برای مصارف فناوری سلول‌‌های خورشیدی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۸ ارائه مدلی برای انتخاب قطب‌های علمی، مطالعه موردی قطب‌های فناوری نانو ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۹ طرح تدوین برنامه پدافند غیرعامل کشور در آموزش عالی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۰ گونه‌‌شناسی رفتار نوآوری مناطق مختلف ایران با تأکید بر عوامل اجتماعی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۱ امکان‌سنجی و نیازسنجی طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد (MIR, IR) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۲ شناسایی مراکز و سازمان های فعال در زمینه اخلاق علم و فناوری در کشورهای امریکا، انگلستان، چین و هند ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۳ تدوین الگوی اجرایی مقابله با سوانح پرتوی: بررسی امکان دزیمتری بیولوژیکی با تغییرات مولکولی در لنفوسیتهای انسان ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۴ مکمل یاری با ویتامین دی و تاثیر آنها بر فاکتور های خطر ساز قلبی و عروقی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۵ گزارش طراحي و استقرار سيستم مديريت پروژه طرح‌هاي کلان ملي پژوهش و فناوري ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۶ گزارش عملکرد طرح پژوهشی سیاست گذاری و راهبری اجرایی پژوهش و فناوری در بخش انرژی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۷ شرح فعالیت‌های و نظام مدیریت دانش و مستندات اسناد راهبردی طرحهای کلان ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۸ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۹ تدوين راهنماي ملي اندازه گيري هزينه هاي تحقيق و توسعه و تعريف چارچوب نهادي اندازه گيري، پايش و گزارش دهي شاخص شدت تحقيق و توسعه در ايران ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۰ تدوین خط‌مشی‌های شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۱ تدوین بسته برنامه های ترویج علم در چارچوب نقشه جامع علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۲ تحلیل قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بررسی انسجام خط‌مشی‌های حوزه علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۳ بررسی تطبیقی مدل های دیپلماسی علم و فنّاوری:"پیشنهاداتی برای جمهوری اسلامی ايران" ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۴ ارزیابی سیاست‌گذاری علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد آینده ‏نگاری ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۵ بررسی نشانگرها و وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش عمومی و آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تدوین کدهای اخلاقی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۶ ارزیابی نظام نوآوری فناورانه در دو حوزه فناورانه نفت و نیرو ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۷ طراحی مدل مفهومی برای ایجاد شبکه سیاستی در عرصه علم و فناوری کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۸ به‌‌روز رسانی و بازنگری سیاست‌‌های علم و فناوری حوزه انرژی و تبیین سیاست‌‌های راهبری طرح‌‌های کلان انرژی کشور ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۹ طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز توزیع‌شده حملات سایبری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۰ بررسی و امکان سنجی مقدماتی طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۱ ارایه برآورد دقیق و راهکار‌‌های مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۲ معرفت‌‌شناسی تطبیق مفهومی در مطالعات میان فرهنگی علم و تکنولوژی (گزارش تجمیعی) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۳ سامانۀ مدیریت اعتبارات پژوهشی جزء الف بند ۱۰۸ (قانون بودجۀ ۱۳۹۰) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۴ اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت و کلان در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی؛‌گزارش اول کمیسیون دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۵ شناسایی کلی آسیب‌پذیری‌های کشور در مقابل تهدیدات سنجش از دور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۶ تعیین شاخص‌های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از این منظر ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۷ مطالعه و بررسی تطبیقی نقش دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، پاکستان، ترکیه، ژاپن، کوبا، مالزی، هند ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۸ بررسی فناوری‌های میکروالکترونیک و میکرو الکترومکانیک و الزامات توسعه و بومی‌سازی آن‌ها در کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۹ تعیین طرح‌های کلان، اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌ی علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۰ ت‍دوی‍ن‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ک‍ارگ‍اه‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ آن‌" ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۱ به روز رسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و راهبری طرحهای کلان ملی حوزه کمیسیون ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۲ تحلیل ثبت اسناد اختراع از نگاه سیاست‌‌گذاری فناوری در سطح ملی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۳ دیپلماسی علمی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۴ سیاستگذاری و برنامه ریزی پدافند غیرعامل درحوزه تهدیدات نوین علمی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۵ به روزرسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری و راهبری طرح های کلان ملی حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۶ برنامه‌ریزی و طراحی برنامه عملیاتی توسعه فناوری نانو در وزارت علوم مبتنی بر سند توسعه فناوری نانو کشور ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۷ تدوین سیاست های راهبردی پژوهش در طراحی و تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری برای ایجاد زیرساخت پدافند غیرعامل در تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۸ مطالعات سیاست گذاری و اولویت بندی در حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۹ کمیته انرژی شورای عالی عتف تدوین اولویت¬های علمی و فناوری کشور در بخش انرژی گزارش نهایی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۰ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۱ اولویت بندی و انتخاب طرح های کلان و بلند مدت پژوهشی در حوزه کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۲ طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی در تولید و صادرات کالاهای با فناوری بالا ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۳ گزارشی از وضعیت اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال های ۷۲-۶۹ ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۴ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه­های بین­المللی ۱۳۷۴ ندارد
۴۷۵ علم و تکنولوژی برای قرن آینده ۱۳۷۵ ندارد
۴۷۶ نهادی­کردن تحقیقات ۱۳۷۵ ندارد
۴۷۷ راهنمای آمار فعالیت های علمی و تکنولوژیکی ۱۳۷۵ ندارد
۴۷۸ کانون‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌پژوهی، ایده‌پردازی و راه‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۹ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۴۸۰ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۴۸۱ تکنولوژی¬های جدید: فرصت¬ها و خطرها ۱۳۷۸ ندارد
۴۸۲ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان¬ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ ندارد
۴۸۳ توسعه تحقیقات و اطلاع رسانی R&I ۱۳۷۸ ندارد
۴۸۴ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ ندارد
۴۸۵ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه¬ها ۱۳۷۹ ندارد
۴۸۶ زمینه¬ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ ندارد
۴۸۷ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت¬ها، ابهام¬ها و چاره¬ها) ۱۳۷۹ ندارد
۴۸۸ ترویج علم ضرورت اجتناب¬ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ ندارد
۴۸۹ طرح ساماندهی فعالیت¬های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ ندارد
۴۹۰ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش¬آموختگان ۱۳۷۹ ندارد
۴۹۱ برآورد ترکیب فعالیت¬های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ ندارد
۴۹۲ گزارش فاز ۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع¬رسانی پژوهش ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۳ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری¬های بین¬المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۴ نظام اطلاع¬رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۵ «عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور» ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۶ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت¬های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۷ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره ۳: دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۸ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره دو: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۹ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره یک: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ ندارد
۵۰۰ مطالعه کتابخانه¬ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ ندارد
۵۰۱ مطالعه و بررسی در سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی تحقیقاتی (گزارش شماره ۱) ۱۳۸۰ ندارد
۵۰۲ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضای هیات علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۰۳ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه¬های شش¬گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ ندارد
۵۰۴ گزارش فعالیت¬های انجمن¬های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ندارد
۵۰۵ مروری بر سیاست¬گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ ندارد
۵۰۶ ابهام¬زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ ندارد
۵۰۷ عمل¬گرایی و خودسازماندهی همکاری¬های¬ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ ندارد
۵۰۸ برخی از سازمان¬های علمی بین¬المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن¬ها ۱۳۸۱ ندارد
۵۰۹ بررسی شاخص‌ها و روش‌های مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی ۱۳۹۳ مقاله PDF icon ۳-۵۶.pdf
۵۱۰ نظامهاي نوآوري، جستاري در تاريخ نگاري فلسفي علم ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۵۱۱ مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۵۱۲ مجموعه مقالات «همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه» ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۵۱۳ جُستارهايی درباب آينده پژوهی ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۵۱۴ آشنایی با مناطق نوآوری مطالعۀ موردی، منطقۀ کلمبوس ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۵۱۵ آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۵۱۶ فصلنامه رهیافت - نشریه ندارد
۵۱۷ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۱۸ مشاركت اجتماعي و سياسي نخبگان دانش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي - طرح پژوهشی ندارد

گروه پژوهشی: مطالعات آینده علم و فناوری

این گروه در سال ۱۳۸۲ با عنوان گروه آینده‌اندیشی تصویب و فعالیت خود را آغاز نمود. این گروه، در سال ۱۳۹۸ به گروه آینده‌پژوهی تغییر نام داد و نهایتاً در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان" گروه مطالعات آینده علم و فناوری" تغییر نام داد.

آینده‌پژوهی عبارت است از مجموعه‌ تلاش‌هایی که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم آینده‌های بالقوه و برنامه‌ریزی برای آن‌ها می‌پردازد. آینده‌پژوهی منعکس می‌کند که چگونه از دل تغییرات در زمان حال واقعیت “فردا” تولد می‌یابد.

از آینده‌پژوهی تحت عنوان “Futures Studies” یاد می‌شود. کلمه جمع Futures به این دلیل استفاده شده ‌است که در این رشته علمی با بهره‌گیری از طیف وسیعی از روش‌ها و فنون بجای تصور “تنها یک آینده” ، به چندین آینده متصور” مبادرت می‌شود. موضوعات آینده‌پژوهی دربرگیرنده گونه‌های “ممکن” ،”محتمل” و “مطلوب” برای دگرگونی از حال به آینده می‌باشند.

بنابراین آینده‌‌پژوهی “علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا است. آینده‌‌پژوهی تنها یک علم صرف نیست، بلکه تلفیقی از علم و هنر است که بر مبنای روابط علت و معلولی به شناسایی و کشف آینده می‌پردازد.

شناخت مبتنی بر روندهای گذشته، شناسایی سیگنال‌های (نشانک‌های) تغییرات کنونی که منجر به ایجاد وضعیت‌های محتمل و قابل رخ دادن در آینده می‌شود و بالاخره شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا سطوح سه‌گانه ادراک در این رشته علمی است. امروزه دانش آینده‌پژوهی، از پیش‌بینی و مکاشفه صرف در آینده به رویکرد شکل‌بخشیدن به آینده مطلوب جوامع تأکید دارد. بنابراین به درستی می‌توان از آینده‌پژوهی تحت عنوان "علم و فناوری مهندسی هوشمند آینده" یاد کرد.

با این مقدمه می‌توان طیف وسیعی از موضوعات را در حوزه آینده‌پژوهی مطرح کردکه متناسب با حوزه فعالیت سازمان‌ها بسیار وسیع و گسترده خواهد بود. در گروه آینده‌اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با توجه به توان علمی و علائق اعضای هیأت علمی موجود، هم‌اکنون سه موضوع حائز اهمیت برای کشور را مد نظر قرار داده‌ایم که عبارتند از:

 • حوزه آب و بحران خشکسالی
 • حوزه انرژی
 • حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا)

اهداف

 • بررسی مبانی فلسفی، جامعه‌شناختی، روش‌شناسی، علمی و فناورانه آینده‌پژوهی؛
 • بررسی نظریه‌های علمی در حوزه آینده‌پژوهی؛
 • آینده‌پژوهی در اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران؛
 • نیازسنجی و اولویت‌گذاری تحقیقات کلان کشور مبتنی بر نگاه به آینده؛
 • بررسی وضعیت رشته آینده‌پژوهی و دانش آموختگان آن در کشور و جهان؛
 • آسیب‌شناسی کیفیت روابط انسانی در جامعه و تاثیرات نگاه آینده‌پژوهانه بر آن؛
 • آینده‌پژوهی علم، فناوری و نوآوری در وزارت عتف؛
 • آسیب‌ها، چالش‌ها، افق‌ها و چشم‌اندازهای آینده‌پژوهی در کشور؛
 • بررسی دستاوردهای نهادهای بین‌المللی در حوزه آینده‌پژوهی و توسعه آن در کشور؛
 • ارائه الگوی آینده‌پژوهی اسلامی- ایرانی؛
 • تدوین و راه‌اندازی رشته دکتری پژوهش محور– آینده‌پژوهی گرایش علم و فناوری؛
 • جذب هیات علمی و تشکیل گروه‌های آموزشی و پژوهشی با اعضای ثابت و اعضای همکار؛
 • برگزاری انواع نشست‌های تخصصی و سمینارهای آموزشی؛
 • تهیه گزارشهای تحقیقاتی و تحلیلی در زمینه آینده پژوهی و انتشار آن؛
 • انتشار آثار فاخر حوزه آینده‌پژوهی در قالب تالیف، ترجمه یا گردآوری برای جامعه علمی مخاطب آینده‌پژوهی؛
 • آموزش به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی؛

پروژه‌های شاخص سنوات گذشته

 • پایلوت آینده‌نگاری مناسب‌ترین فناوری‌های ایران ۱۴۰۴ (پامفا ۱۴۰۴)؛
 • معرفي و بررسي طرح‌هاي اجرا شدة حوزه آينده‌انديشي در چند كشور پيشرفته و در حال پيشرفت؛
 • تبار شناسی و آینده اندیشی ترویج علم و نقش آن در توسعه دانش محور؛
 • تدوین خط‌مش‌های شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛
 • تهیه سند ره‌نگاشت صنعت IT کشور؛
 • ارزیابی سیاست‏گذاری علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد آینده‏نگاری؛
 • تحلیل آینده‌پژوهانه الزامات علم و فناوری درحوزه سیاست‌گذاری توسعه پایدار آب کشور (با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد)؛
 • تدوین شیوه‌نامه و راهنمای برنامه ملی آینده‌نگاری علم و فناوری کشور؛
 • بازنگری و اصلاح نقشه راه فناوری MINI LNG و تدوین طرح جامع انستیتو LNG؛
 • متدولوژی تدوین اسناد ملی توسعه فناوری های راهبردی؛
 • سیاست‌گذاری و راهبری اجرایی پژوهش و فناوری در بخش انرژی؛
 • راهبري و نظارت بر تدوین اسناد ملی فناوریهای راهبردی (مرتبط با طرح‌های کلان ملی)؛
 • ارائه خدمات و مشاوره علمی در زمینه پیاده سازی پیوست انتقال فناوری و برنامه توانمندسازی و معماری نظام پژوهش و فناوری.

فعالیت‌‌های علمی اجرایی سنوات گذشته

 • عضویت اعضای گروه در مجامع علمی همچون انجمن آینده‌نگری ایران؛
 • تصدی سمت معاون فناوری وزارت فاوا توسط مدیر محترم اسبق گروه جناب آقای دکتر ناظمی؛
 • برگزاری همایش‌های علمی مشترک همچون روز جهانی آینده؛
 • برگزاری روز آینده‌پژوهی فرهنگ در آینده ایران در هفته ترویج علم؛
 • همکاری در تدوین دانشنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛
 • تدریس، راهنمایی و مشاوره دانشجویان مقطع دکتری آینده‌پژوهی؛
 • همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی‌های علمی در حوزه آینده‌پژوهی؛
 • عضویت در کارگروه‌های علمی مرتبط در حوزه آینده‌پژوهی همچون کارگروه چرخه نوآوری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛
 • مشاوره در حوزه آینده‌پژوهی برای سازمان‌های مختلف از جمله پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • naghizadeh@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری

شرح مختصر (معرفی)

کارنامه علمی

 
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • Heidari@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

کارنامه علمی

 
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • فلسفه علم

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • samandar@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kosari@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • آینده پژوهی

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • sabaghpour@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • ارتباطات جمعی
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • nasri@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • mousavi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • saniejlal@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • روابط بین‌الملل
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • naghizadeh@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • shahmoradi@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alizadeh@nrisp.ac.ir
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • daryakenari@nrisp.ac.ir
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • sangari@nrisp.ac.ir
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • abdi@nrisp.ac.ir
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • h.ahmadi@nrisp.ac.ir
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ تدوین احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه پژوهش و فناوری ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲ نوآوری مسئولانه: بررسی رویکردهای موجود در کنترل اخلاقی و اجتماعی فرایند نوآوری ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۳ تدوین سند راهبردی توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تبیین مبانی سند) ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۴ سياست گذاری و راهبری اجرايي پژوهش و فناوری در سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۵ بررسي توسعة دانش بنياد در ايران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۶ تحلیل جامعه شناختی تحول در گفتمان علم و فناوری در ایران معاصر ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۷ واکاوی گفتمان بین المللی تجاری ‌سازی تحقیقات علمی و استخراج یک چارچوب نظری مناسب برای سیاستگذاری‌ های بومی مرتبط ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۸ تبیین مبانی سند راهبردی توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۹ تحلیل کارکرد وظایف وزارت عتف در ارتباط با مؤسسات آموزش عالی ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۰ تدوین الگوی عملیاتی و سیاستی ساختار منطقه ای مدیریت دانشگاه ها ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱ واکاوی گفتمان بین المللی تجاری سازی تحقیقات علمی و استخراج یک چارچوب نظری مناسب برای سیاست گذاری های بومی مرتبط ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲ شناسایی حوزههای علمی همجوار و ارائه سیاستهایی جهت روزآمدسازی اولویتهای نقشه جامع علمی کشور ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۳ تحلیل جامعه شناختی تحول در گفتمان علم و فناوری در ایران معاصر ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۴ مطالعه تطبیقی سیاست های علم و جامعه در کشورهای منتخب و تدوین الگوی سیاستی مناسب برای ایران ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۵ طراحی چارچوب مفهومی جهت تدوین سیاستهای جهش فناورانه در ایران ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۶ شناسایی مرز قابلیتهای فناورانۀ همجوار در صنایع ایران ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۷ بررسی اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری - گزارش سیاستی PDF icon بررسی اقدامات وزارت عتف در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری.pdf
۱۸ تحلیل طرح جهش تولید دانش بنیان- ارائه شده به مجلس شورای اسلامی - گزارش سیاستی PDF icon تحلیل طرح جهش تولید دانش بنیان.pdf
۱۹ تحلیلی بر «مجموعه سیاست های اقتصادی سال ۱۳۹۹ با رویکرد جهش تولید» (پیشنهاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) با تمرکز بر سیاست های مرتبط با مأموریت های وزارت عتف - گزارش سیاستی PDF icon مجموعه سیاست های اقتصادی سال ۱۳۹۹ با رویکرد جهش تولید.pdf
۲۰ بررسی نقش جوایز در توسعه زیست بوم علم، فناوری و نوآوری در دنیا مطالعه موردی: جایزه علم و فناوری مصطفی(ص) - گزارش سیاستی PDF icon بررسی نقش جوایز در توسعه زیست بوم علم، فناوری و نوآوری.pdf
۲۱ بازنگری و اصلاح نقشه راه فناوری Mini LNG و تدوین طرح جامع انستیتو LNG ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۲ طراحی چارچوب مفهومی جهت تدوین سیاست‌های جهش فناورانه در ایران ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۳ مطالعه تطبیقی سیاست های علم و جامعه در کشورهای منتخب ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۴ سند راهبردي نهاد ملي پژوهش راهبردي (رشد ـ توسعه) در راستاي الگوي دين شناختي اسلامي ـ ايراني پيشرفت: نقشة پژوهش ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۵ آمایش مؤسسات پژوهشی کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۶ شناسایی ‌مرز قابلیت‌های فناورانۀ همجوار در صنایع ایران ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷ بررسی همکاری های علمی بین‌المللی موسسات پژوهشی وزارت عتف در حوزة نانوفناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۸ پایش و ارزیابی بخش‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور - طرح پژوهشی ندارد
۲۹ آسيب شناسي نظام ملي نوآوري در دستيابي به اقتصاد دانش بنيان (مورد مطالعه: اقتصاد ايران) ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۱ گزارش شناسايي عملكرد و توصيف صفات اختصاصي دو گيرنده نوري شامل كريپتوكروم DASH 1,2 از جلبك سبز پرسلولي Volvox carteri ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۲ مطالعه و بررسي ساخت ورقهاي نازك مواد مركب ذره اي پايه پليمري از ضايعات سنگ طبيعي ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۳ آمایش مؤسسات پژوهشی کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۳۴ راه اندازی درگاه ارتباطات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۵ شناسایی سطح دانش مولد در اقتصاد ایران با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی (مطالعه مقایسه ای با کشورهای آسیای جنوب غربی) ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۶ تدوین خط‌مشی‌های شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۷ ارائه راهکار اجرائی جهت عملیاتی سازی بند هـ ماده ۳ قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۳۸ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه‌ی اخلاق زیست فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۹ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه‌ی اخلاق پزشکی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۰ بررسی توزیع و هندسه میدان مغناطیسی در نورسپهر آرام خورشید ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۱ بررسی الگوهای سیاستی جهانی در همکاری‌‌های معطوف به نوآوری های فناورانه میان شرکت های کوچک دانش بنیان و شرکت های بزرگ و تدوین الگوی بهینه برای ایران ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۲ مطالعه کارکرد انجمن‌‌های علمی در گسترش اخلاق حرفه‌ای علم در ایران ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۳ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۴ راهبری و نظارت بر اسناد راهبردی طرح‌‌های کلان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۵ گزارش شناسايي عملكرد و توصيف صفات اختصاصي دو گيرنده نوري شامل كريپتوكروم DASH 1,2 از جلبك سبز پرسلولي Volvox carteri ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۶ تهیه و تدوین چارچوبی در خصوص شناسائی و بررسی روش‌های اداره و وضعیت انواع موسسات پژوهشی (مرتبط با ماده ۴ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات) ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۷ تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم‌ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۸ ارائه مدلی برای سنجش میزان بهره وری مالی - انسانی دانشگاه‌‌ها ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۹ مطالعه و بررسي ساخت ورقهاي نازك مواد مركب ذره اي پايه پليمري از ضايعات سنگ طبيعي ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۰ سنجش رقابت‌پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۱ بررسی پژوهش های بین المللی حوزه شهرهای هوشمند به منظور پیاده سازی و ترویج آن در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۲ نهادی کردن تحقیقات ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۵۳ الگوها و کارکردهای مدیریت نظام علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۴ سرمایه‌‌گذاری دولت فدرال کانادا در بخش علم و تکنولوژی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۵ نظام تحقیقات در فرانسه ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۵۶ اهداف کمی تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۷ شاخص های توسعه ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۸ توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۵۹ طرح تدوین آئین نامه تأسیس شهرک های علمی – پژوهشی شهرک های تحقیقاتی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۰ نظام های علمی و تکنولوژیکی: یک یازبینی جهانی ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۶۱ بررسی وضعیت تحقیق و توسعه و میزان آگاهی علمی و تکنولوژیکی در مالزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۲ تحلیلی از چگونگی وضعیت مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۶۳ بودجه و بودجه نویسی در ایران ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۴ مشاغل در خطرند ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۶۵ تحلیل وضعیت و پیشنهاد طرح مناسب برای توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۶ اساسنامه پیشنهادی آزمایشگاه ملی تحقیقاتی مواد ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۶۷ مدیریت اطلاعات در تحقیق و توسعه ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۸ پیشنهاداتی درباره نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه تکنولوژی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۹ جهان سوم و ارتباطات علمی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۰ دیدگاه های متفاوت شیمی دانها در مورد گزارش «شورای ملی پژوهش» در زمینه تحصیلات دوره دکترا ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۱ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فناوری ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۲ شناخت برخی مسائل آموزش و پژوهش در ایران و پیشنهادهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ تحقیقاتی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۳ پیشنهاد در مورد ساختار و وظایف جدید شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۴ نقش پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۵ ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۶ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه‌‌های بین‌‌المللی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۷ شورای پژوهش های علمی و صنعتی هند – نگرش و استراتژی برای سال ۲۰۰۱ ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۷۸ تحلیلی از سیر تاریخی تأسیس و گسترش رشته - دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (۱۳۵۷-۱۳۱۳ و ۱۳۷۴-۱۳۵۷) ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۷۹ کانون‌‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌‌پژوهی، ایده‌‌پردازی و راه‌‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۸۰ اهداف کیفی بخش تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۸۱ توسعه و معضلات آن بررسی مقالات درباره توسعه در دهه هشتاد ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۸۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فن‌آوری ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۸۳ «اعتبارات فصل تحقیقات قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۷»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۶» و «پرداختی ۷۵ ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۸۴ تحقیق و توسعه در جهان و کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آن ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۵ برخی از سازمان های علمی بین المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران با آنها ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۸۶ روش شناسی و خلاقیت علمی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۷ بحثی پیرامون سیاست علمی و تکنولوژیک ملی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۸ بحثی پیرامون ترویج علم ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۹ آشنایی با پاره ای موارد در زمینه بودجه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۰ خطوط کلی نظام مدیریت منابع انسانی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۱ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۲ پژوهش و توسعه در جهان عرب ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۳ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۴ ایجاد یک نظام ارزیاب جهانی برای بررسی های تحقیق و توسعه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۵ تحلیلی بر چگونگی توزیع منابع نحقیق و توسعه در جهان در دهه ۶۰، ۷۰ و ۱۹۸۰ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۶ تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۷ تکنولوژی‌‌های جدید: فرصت‌‌ها و خطرها ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۸ گزارشی از روند فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سنوات ۷۷-۱۳۶۷ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۹ شاخص های R&Dدر چند کشور منتخب استخراج از سالنامه یونسکو ۱۹۹۸ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۰ بررسی و مشاوره گروهی نظام ارزشیابی عملکردهای پژوهشی باتوجه به برنامه سوم توسعه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۱ عوامل بازدارنده رشد تحقیق در کشور ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۲ فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۳ تحلیلی بر وضعیت موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۴ سیمای پژوهش در ایران در دو دهۀ اخیر ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۵ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۶ دورنمای علم غربی و جستجو برای شقوق دیگر ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۷ سیاست علمی و فناوری ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۸ توسعه‌‌تحقیقات‌‌و‌‌اطلاع‌‌رسانی‌‌R&I ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۹ چند مقاله در بابت تحقیق و توسعه در جهان ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۰ طرح ساماندهی ترکیب فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۱ برآورد ترکیب فعالیت‌‌های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۲ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان‌‌ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۳ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش‌‌آموختگان ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۴ طرح ساماندهی فعالیت‌‌های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۵ سیاست همگانی کردن علم در سوئد ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۶ ترویج علم ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۷ تحلیلی از بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۸۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۸ تجارب کشورهای آمریکا و سوئد در کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌‌سازی تحقیقات ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۹ اهداف سیاست تحقیقاتی در سوئیس ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۰ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت‌‌ها، ابهام‌‌ها و چاره‌‌ها) ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۱ زمینه‌‌ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۲ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه‌‌ها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۳ نظام اطلاع‌‌رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۴ گزارش‌های استنادی ایران ISI در ایران ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۵ مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۶ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع‌‌رسانی پژوهش ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۷ کنترل خطا در پژوهش های اجتماعی و آماری ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۸ تحول علم در اروپای مرکزی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۹ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری‌‌های بین‌‌المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۰ مدیریت موسسات پژوهشی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۱ تبیین مفهوم توسعه اطلاعاتی و طراحی نظام سیاستگذاری فناوری اطلاعات درایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۲ تحلیلی از روند تولید علم در جهان در دهۀ ۹۰ و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۳ تحلیلی بر شاخص های پژوهش (از سال ۷۹-۱۳۵۷) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۴ معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۵ عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۶ گسترش روحیۀ تحقیق و تتبع در کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۷ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت‌‌های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۸ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۹ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۰ ویژگی دانشمندان و جوامع علمی ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۱ بررسی و مقایسه بخشی از ویژگی‌‌های رؤسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌‌ها (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۲ مرکز آموزش تولید ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۳ گزارش فعالیت‌‌های انجمن‌‌های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۴ مروری بر سیاست‌‌گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۵ شیوۀ جدید تولید دانش: ایدئولوژی و واقعیت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۶ ابهام‌‌زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۷ عمل‌‌گرایی و خودسازماندهی همکاری‌‌های‌‌ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۸ جایگاه مقالات علمی ایران رشته شیمی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۹ معرفی نظام ارزیابی مجلات علمی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۰ نگاهی به سیاست های کلان کشورها در تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۱ برخی از سازمان‌‌های علمی بین‌‌المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن‌‌ها ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۲ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه‌‌های شش‌‌گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۳ برنامه‌‌ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۴ مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۵ طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۶ بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه علمی دانشگاههای ایران در رتبه بندی بین المللی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۷ مطالعه کتابخانه‌‌ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۸ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۹ نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۰ نهادینه شدن علم، نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۱ ارزیابی تاثیر هفته پژوهش در ترویج فرهنگ تحقیقات در جامعه علمی کشور ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۲ عوامل موثر در ترویج نوآوری ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۳ بی‌طرفی تکنولوژی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۴ نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۵ آیا مصنوعات هم سیاست دارند؟ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۶ توسعه‌ی ناموزون آموزش عالی: بیکاری دانش‌آموختگان و مهاجرت نخبگان ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۷ مجموعه مقالات و سخنرانیهای نخستین کارگاه آینده اندیشی؛ معرفتشناسی، روششناسی و کاربردهای آینده اندیشی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۸ نقطه عطف در تحقیقات دانشگاهی ایران؛ بررسی عملکرد علمی در ایران در جهان در سال ۲۰۰۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۹ تولید علمی بین المللی ایران در سال ۲۰۰۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۰ سیمای آمار نشر کتاب در ایران طی دو دهۀ اخیر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۱ سیمای آمار نشر کتاب در ایران طی دو دهۀ اخیر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۲ ساختار معرفتی علم در ایران (۲۰۰۱) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۳ بررسی الگوی انتشار مقالات علوم انسانی در مجلات ISI ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۴ نقش واژه‌‌گزینی در توسعه: مطالعۀ موردی در زمینۀ واژگان سیاستگذاری علم و فناوری ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۵ جهانی‌‌شدن، علم، تکنولوژی و توسعه ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۶ بررسی اعتبارات جاری مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه اول و دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۶۸) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۷ انجمن‌های علمی پیشگام ارتباط جامعه و دانشگاه ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۸ نخبه‌گرایی و حوزه‌‌ی عمومی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۹ تحلیلی بر بودجه تحقیقات در سال ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۰ نقد نخبه‌‌گرایی در تولید دانش ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۱ مدیریت دانش شاخصی جدید از نوآوری ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۲ ساختار بیمار مجلات علمی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۳ فرایند ارزیابی و انتخاب مجله در ISI ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۴ راهنمای برنامه‌های ملی هفته‌ی پژوهش ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۵ سیاست‌های علمی برای توسعه همه‌جانبه: رویکرد ساختار ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۶ تحلیلی بر وضعیت دو شاخص تعداد مقالات علمی (ISI) و تعداد ثبت اختراع (PATENT) در جهان و جایگاه ایران در آن (۲۰۰۱-۱۹۸۱) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۷ رده‌بندی ظرفیت علم و فناوری ۱۵۰ کشور دنیا ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۸ شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۹ دانشگاه، تفکر علمی، نوآوری، و حیطه عمومی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۰ فناوری‌‌های نو و فرهنگ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۱ دموکراسی اسلامی: امکان یا امتناع؟ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۲ مدل‌های شبه-اقتصادی علم و سیاست‌گذاری علمی در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۳ رتبه‌بندی دویست دانشگاه برتر جهان به همراه دانشگاه‌های برتر اروپا، آمریکا و ... بر مبنای گزارش تایمز هایر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۴ گفت‌‌گوهای پیش الگویی در جامعه‌‌شناسی ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۵ تکوین حوزۀعمومی وگفت‌‌گوی عقلانی (بررسی موردی چند تشکل دانشجویی) ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۶ علم وجایگاه ما نسبت به آن و نسبت علم سکولار با ما ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۷ الگوهای موفق همکاری های صنعت برق، دانشگاه و دولت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۸ ارتباط علوم تجربی با علوم دینی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۹ دینامیک نوآوری: از نظام‌‌های ملی و "سبک دوم" تا نظریه مارپیچ سه گانه روابط دانشگاه-صنعت-دولت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۰ رتبه‌بندی ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان به همرا ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا، اروپا و آمریکا بر مبنای گزارش دانشگاه شانگ‌های چین ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۱ بررسی تفصیلی تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۳ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۲ پنج خط‌مشی و پنجاه توصیه برای پیشبرد تحقیقات در علوم انسانی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۳ تاملی دربارۀ علل موفقیت قطب‌‌های علمی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۴ سیاست‌گذاری علم و ابزار آن ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۵ تعداد مقالات سال ۲۰۰۳ به تفکیک دانشگاه یا موسسه براساس رشته و میزان همکاری بین‌المللی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۶ بسته نرم افزاری ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۷ مجموعه مقالات و سخنرانی‌‌های دومین کارگاه آینده‌‌اندیشی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۸ بررسی جامعه شناختی کنشگران علمی در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۹ تدوین سند اولیه توسعه اطلاعاتی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۰ همکاری مشترک علمی و تکنولوژیک (ایجاد ظرفیت علمی در کشورهای در حال توسعه) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۱ دلایل موفقیت و عدم موفقیت مدیریت پژوهشی دستگاه‌‌های اجرایی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۲ علم و سیاست و موقعیت کنونی ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۳ گزارش ملی تحقیقات سال۱۳۸۱ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۴ مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب پژوهش کشور و مطالعۀ تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۵ رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات بر جهان در رشته‌های علوم، مهندسی و فن‌آوری اطلاعات، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۶ برآورد تولید علم در ایران ۱۴۰۰ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۷ شکاف بین سرمایه انسانی و سایر شاخص‌های توسعه اجتماعی-اقتصادی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۸ میمها، جهان ۳ و آینده فرهنگ در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۹ ترویج علم در جامعه؛ چیستی، چرایی، چگونگی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۰ تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۴ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۱ جلسه‌داری: نقش و آسیب‌شناسی آن در اداره‌ی کشور ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۲ آینده تولید علم در جهان و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۳ نقش جوامع علمی در توسعه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۴ اجتماع علمی در ایران از دیدگاه پژوهشگران نخبه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۵ فلسفه تکنولوژی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۶ جهانی شدن، مهاجرت و فقر در ایران ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۷ جایگاه پژوهش در نظام آموزش و پرورش ایران ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۸ بررسی اهداف کیفی ‌‌وکمی‌‌ توسعه بخش پژوهش و فناوری در برنامۀ چهارم توسعه ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۲۹ گزارش وضعیت تولید علمی در علوم و تکنولوژی تغذیه (۲۰۰۴-۱۹۶۹) ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۰ اقتصاد ایران دانشبرنیست؛ سرمایه گذاری در تولید علم ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۱ پیش‌بینی وضعیت علمی ایران در سال ۲۰۲۵ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۲ طراحی شبکه ارتباطی بین وزارت، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۳ داده پایه Zoological record زیست‌شناسی جانوری و تنوع زیستی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۴ بررسی سناریوهای مختلف وضعیت علمی ایران تا سال ۱۴۰۰ ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۵ طرح مطالعات منطقۀ ویژۀ علم، فنّاوری و گفتگو ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۶ نابسامانیهای علمی ناشی از فقدان جماعت علمی در کشور ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۷ نظام ارتباطات علمی در ایران ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۸ گزارش ساختار سازمانی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۳۹ ارائه مدلی برای ارزیابی و تخصیص بودجه مراکز پژوهشی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۰ گزارش منطق و روند توزیع بودجه سال ۱۳۸۶ دانشگاه‌ها ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۱ بررسی نقش مطبوعات کشور در گسترش ارتقای تفکر علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۲ تاریخچه ای از نزاع رئالیستها/ آنتی رئالیستها در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۳ ملاحظاتی انتقادی در باب آینده اندیشی در حوزه علوم و فناوریهای نوپدید و رویکردهای معطوف به توسعه ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۴ بررسی تطبیقی بودجه برخی دانشگاه‌‌های خارج و داخل کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۵ گزارش امکان‌سنجی طرح بازنگری نظام آموزش علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۶ پروژه تدوین برنامه هدایتی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۷ نمایه فصلنامه رهیافت ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۸ گزارش ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۴۹ بررسی نقش انجمن های علمی در فرایندهای سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۰ فرایند تولید و تدوین سند ملی(برنامه راهبردی) آموزش و پرورش: تجربه ایران در آیینه جهان ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۱ قطب‌های علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۲ سندو توسعه علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۳ روند نمای گردش کاری پذیرش و چاپ آثار علمی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۴ بررسی امکانات توسعۀ نظام علمی آموزش عالی کشور با اتکاء بر تنوع های هویتی قومی- محلی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۵ ارائه یک روش ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی در چهارچوب آئین نامه ارتقای علمی اعضاء هیأت علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۶ تدوین پیش‌نویس سند کوتاه‌مدت توسعه علم و فناوری کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۷ تدوین ماموریت و توانمندی‌‌های مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۸ گزارش ملی تحقیقات سال ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۵۹ طراحی و ساخت دستگاه رشد بلور از محلول با هسته گذاری از بالا (TSSG) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۰ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیأت علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۱ تدوین گزارش عملکرد یکساله دبیرخانه بند «د» ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۲ مروری بر فرآیند تدوین، تصویب و اجرای بند«و» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۳ پایلوت آینده‌‌نگاری مناسب‌‌ترین فناوری‌‌های ایران ۱۴۰۴ «پامفا ۱۴۰۴» ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۴ اجتماع علمی جدید در ایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۵ مطالعه تطبیقی کنفرانس‌‌های سیاست علم وفناوری درجهان ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۶ برنامه راهبردی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۷ گزارش عملکرد موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری درسال ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۸ استراتژهای برای دگرگونی و توسعه در آموزش عالی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۶۹ گزارش نهایی پروژه راه‌‌اندازی و نظارت بر عملکرد شبکه محاسباتی آزمایشگاه محاسبات علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۰ مشروح گزارش کارگاه اندازه‌‌گیری تحقیق و توسعه در ایران بر مبنای راهنمای فراسکاتی ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۱ سرعت بخشیدن به اجرای الگوی تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۲ امکان سنجی و ضرورت برگزاری کنفرانس بین المللی سیاست علم و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۳ ساماندهی طرح‌های تحقیقاتی حمایتی و سیستم داوری در کمیته نانو ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۴ بررسی و تحقیق در زمینه نحوه تهیه منابع علمی- پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات پژوهشی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۵ کاربرد تئوری آشوب در مطالعه سیستم‌‌های اقتصادی و آینده‌‌نگاری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۶ روند حضور زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۷ رصد و مطالعه سیاست‌‌های ملی ترویج علم موجود در کشورهای G8، D8، هند و چین ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۸ RFP طرح ایجاد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۷۹ بررسی تأثیر برگزاری جشنواره ها و اهدای جوایز ملی در زمینه سازی استفاده از ابداعات و اختراعات و ترویج دستاوردهای پژوهشی کشور و راهکارهای بهبود آن در آینده ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۰ زنان، آموزش عالی و تولید علم در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۱ بررسي مؤلفه نهادها و مديريت نظام ملي نوآوري ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۲ بررسی ومطالعه راهکارهای فعال شدن"فن بازار" در ایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۳ ساختارشناسی کتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۴ تدوين و تنقيح مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با حوزه پژوهش كشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۵ مجموعه مقالات منتشر شده اعضای هیات علمی در سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۶ درآمدی بر مبانی الگوی اسلامی- ایرانی توسعه علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۷ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۸ پروژه ملی تنوع ژنوم انسان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۸۹ بررسی عملکرد شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ پیشنهاداتی به منظور ارائه ساختار مطلوب ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۰ مطالعه و بررسی در سیاست‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی تحقیقاتی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۱ تحلیلی بر روند نسبت مقالات منتشر شده در شش گروه علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۲ ساماندهی علمی خریدهای ارزی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۳ تعیین ضریب تأثیر متوسط مجلات بر حسب رشته در سال ۲۰۰۵ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۴ گزارش ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۵ گزارش تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۵ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۶ تدوین برنامه سه ساله مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۷ مطالعه عوامل مؤثر بر ضریب تأثیر نشریات حوزه اقتصاد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۸ طرح تحول راهبردی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی و ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب و تحلیل شکاف علم و فناوری کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۹۹ بررسی قوانین مربوط به همکاری‌‌های بین‌‌المللی در فناوری ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۰ مکانيزم ها و راهکارهای کمک به توسعه فنّاوري در بخش های غير دولتی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۱ نقش کشش بازار در فرآیند خلق دانش (نگاهی مجدد به رابطه نهادهای اقتصادی و نهادهای تولید علم در ایران امروز) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۲ شناسایی مراکز مهم پژوهش در سیاستگذاری علم و فناوری در جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۳ تولید پایگاه داده راهبردها و سیاست‌‌های پیشنهادی در حوزه‌‌های اولویت‌‌دار و تحلیل مفروض اسناد بالادستی مرتبط (ارایه خدمات مشاوره‌ای در خصوص برنامه‌‌ریزی پابرجا) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۴ بررسی وضعیت هم تألیفی در مقالات ایرانی منتشرشده در مجلات ISI و تأثیر آن بر میزان استناد به این مقالات ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۵ تدوین مبانی نظری فهم عامه از علم در ایران ۱۳۸۶-۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۶ گزارش مطالعه اندازه گیری میزان پایبندی به اخلاق علمی در میان دانشجویان PhD در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۷ شناسایی و تعریف عناصر دخیل در نظام سنجش علم و فناوری با رویکرد ملی (با نگاهی به تجربۀ ایران) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۸ طرح راهبردی تحول علم و فناوری؛ عوامل و موانع فرهنگی-اجتماعی رشد علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰۹ بررسی چالشها و راهکارهای تقریب فعالیتهای دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۰ نگاشت نهادی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۱ طرح تحول راهبردی علم و فناوری ج.ا.ا ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۲ طرح راهبردی تحول علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۳ شناسایی ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان و بررسی روند حرکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۴ مدیریت تدوین طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۵ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور: گزارش استدلالی تلفیق ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۶ اهداف کلان، اولویت ها و چالش های علم و فنّاوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۷ چالش‌‌های انتقال فناوری در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۸ ارزیابی تطبیقی یک‌‌ونیم دهه تولیدات علمی ایران و ده کشور جهان، براساس آمار پایگاه‌‌های موسسه اطلاعات علمی (ISI) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۱۹ تحلیل سالیانه و تفضیلی بودجۀ پژوهشی کشور در سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۰ مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب فناوری کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۱ نقدی بر پیش‌‌نویس دوم نقشۀ جامع علمی کشور (نگارش شورای تخصصی نقشۀ جامع علمی کشور) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۲ ارزيابي عملكرد انجمن هاي علمي ايران و مقايسه فرآيند قانون تأسيس انجمن هاي علمي در ايران و هند ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۳ سند جامع توسعه هوافضای کشور(علوم و فناوری) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۴ مطالعات تطبیقی نظام تحقیقاتی در کشورهای کانادا، انگلستان، ترکیه، کره‌جنوبی، چین، ایرن، پاکستان، عربستان، مصر و همچنین رژیم صهیونیستی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۵ ارزیابی استراتژیهای تولید علم در گروه فنی- مهندسی با تأکید بر چشم‌‌انداز ۲۰ سالۀ ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۶ شناسایی نقش‌‌آفرینان حوزۀ سیاست‌‌گذاری علم و فناوری کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۷ بازشناسی ارتباط شاخص‌‌های سنجش علم، فناوری و نوآوری با اثربخشی آن‌‌ها و طراحی چارچوب کامل سنجش علم، فناوری و نوآوری در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۸ سند توسعه بخشی انرژی هسته‌‌ای ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۲۹ سند توسعه ویژه (فرابخشی) ساماندهی امور جوانان ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۰ سند توسعه بخش "صنعت" در برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۱ تولید پایگاه داده راهبردها و سیاست‌‌های پیشنهادی در حوزه‌‌های اولویت دار و تحلیل فروض اسناد بالادستی مرتبط ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۲ طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور کار گروه علم و دین (مبانی بینشی و ارزشی علم و فناوری) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۳ تدوین دوره آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری مطالعات اجتماعی علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۴ بررسی و اندازه گیری کارایی و بهره وری در دانشگاه‌‌های جامع دولتی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۵ تدوین و جمع بندی اولویت‌‌های ملی پژوهش و فناوری کشور(بر اساس نیازها و اولویت‌‌های بخشی) ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۶ پیشنهاد احکام علم و فناوری برای برنامه پنجم سازندگی بر اساس بسته‌‌های سیاستی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۷ طراحي پايگاه داده اسناد حوزه علم و فناوري و طبقه بندي مطالب بر اساس اجزاي نقشه جامع علمي كشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۸ ارزیابی علم شیمی در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۳۹ بررسی میزان مشارکت علمی نویسندگان ایران در نمایه‌‌های استنادی علوم، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی در پایگاهWEB Of Science با تاکید بر نقشه علم نگاشتی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۰ بررسی مدل‌‌های موجود سیستم‌‌های اطلاعاتی پژوهشی در واحدهای پایلوت به منظور ارائه یک مدل اولیه برای سامانه ملی اطلاعات تحقیقات، علم و فناوری (سمات ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۱ ارزیابی تطبیقی مدارک علمی نمایه شده ایران و کشورهای منطقه در پایگاه‌‌های استنادی «موسسه اطلاعات علمی» (ISI) در سال‌‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۲ مدل‌سازی، طراحی و امکان‌سنجی یک سنسور میکرونی بویایی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۳ ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه‌‌های اطلاعاتی الکترونیکی نشریات ایرانی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۴ طراحی مدل پیمایش محیط اجتماعی و فرهنگی نظام علمی کشور و اجرای نسخه راهنمای آن در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۵ بررسی وضعیت ابزارها و متولیان ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی عوامل موثر و ارائه راهکارهای مناسب برای بهره‌‌وری ابزارها و اثربخشی متولیان ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۶ بررسی تأثیر چهارمین موج توسعه علمی- فناورانه برای حوزۀ فرهنگ و اجتماع در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۷ طراحی و تجهیز آزمایشگاه محاسبات سریع طراحی آئرودینامیکی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۸ تدوین پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نقشه جامع علمی کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۴۹ خطوط راهنمای سیاستهای علم و فناوری در ایران ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۰ تحلیل موانع، مشکلات و عوامل مؤثر بر انتشار، مدیریت و اثربخشی نشریات علمی ایران و ارائۀ راهکارهای مناسب برای رفع آن ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۱ آینده‌نگری فناوری اطلاعات در ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۲ طراحی روش و دوره مناسب برای نشر معارف اسلامی با استفاده از فناوری‌‌های روز و در سطح بین‌‌المللی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۳ طراحی روش و دوره مناسب برای نشر معارف اسلامی با استفاده از فناوری‌‌های روز و در سطح بین‌‌المللی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۴ علم (تجربی) دینی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۵ طراحی و ارائه الگویی برای ایجاد و ارتقا سازمان‌‌های سیاست پژوهی علم و فناوری در ایران به سازمان‌‌های یادگیرنده ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۶ تحليل شبكه نوآوري بين بخشهاي اقتصاد ايران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۷ تبیین ابعاد و چیستی کانون‌‌های تفکر سیاست علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۸ بررسی مقایسه‌‌ای سامانه‌‌های اطلاعات پژوهشی (Research Information System) معتبر و انتخاب یک الگوی مناسب به منظور استفاده عملیاتی در سامانه ملی علم و فناوری ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۵۹ ایران ۱۴۰۴: نخستین آینده‌‌نگاری فناوری ملی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۰ مطالعه مکانیزم نقش‌آفرینی موزه‌های علم و فناوری کشور در ترویج علم ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۱ ارائه الگوی ارزیابی نظام آموزش عالی ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۲ اندیشۀ تحول خلاق در گفتمان میان‌‌رشته‌‌ای زیست‌‌شناسی، روانشناسی و جامعه‌‌شناسی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۳ طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی یک میکروروبات کپسولی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۴ تدوین شاخصهای ترویج علم به منظور دستیابی به الگویی مناسب ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۵ برنامه‌‌ریزی استراتژیک کمیسیون نظام اطلاع رسانی علم و فناوری ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۶ تدوین سیاست‌‌های کلان علم و فناوری کشور و فرآیند اولویت‌‌گذاری و حمایت از اولویت‌‌های ملی در علم و فناوری ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۷ ارائه مدل مطلوب سامانه ملی اطلاعات تحقیقات، علم و فناوری (سمات ملی) بر اساس الگوی معماری سازمانی (FEAF) ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۸ تحقیق در زمینه‌ی شیمی پپتید ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۶۹ تخمین و تحلیل تغییر تکنولوژی در صنعت ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۰ بررسی موانع موجود در افزایش کیفیت و کمیت مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مجلات معتبر علمی و بین المللی و راه های رفع آنها ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۱ رهگیری حوزه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد اشاره در سند چشم‌‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۲ تبارشناسی و آینده‌‌اندیشی ترویج علم و نقش آن در توسعۀ دانش‌‌محور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۳ پروژۀ طراحی و ترسیم نقشۀ جامع علمی و فناوری کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۴ شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌‌های ارزیابی کیفیت نمایه‌‌های تخصصی در حوزه‌‌های موضوعی علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، علوم پزشکی و هنر ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۵ شناسایی نمایه‌‌ها و پایگاه‌‌های اطلاعات علمی بین‌‌المللی و تدوین راهکارهای پیوستن مجلات علمی ایرانی به آنها ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۶ استخراج مدل بومی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌‌های ایران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۷ نقد و بررسی نظریات امکان علم دینی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۸ دیدگاه مکاتب اقتصادی اصلی در خصوص جایگاه علم و فناوری در توسعه ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۷۹ اعتبارات تحقیقاتی کل کشور طی سال‌‌های قانون برنامۀ توسعه (۱۳۶۸-۱۳۸۸) و اقدامات صورت گرفته طی این سال‌‌ها جهت ترمیم اعتبارات تحقیقاتی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۰ سنجش جایگاه ایران در منطقه آسیای جنوب غربی در حوزه اقتصاد دانش‌‌محور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۱ بررسی و ارزیابی اعتبارات بخش آموزش عالی و پژوهشی طی سال‌‌های برنامۀ چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۲ تبیین سیاست در حکمت اسلامی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۳ ارائه رویکرد تلفیقی در توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۴ سند فرابخشی تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه از نخبگان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۵ بررسی فرآیندهای اجرایی ارتقاء اعضاء هیأت علمی در شش دانشگاه برگزیدۀ جهان ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۶ تأثیر ضایعات رادیواکتیو بر رفتار پوششی رسی مراکز دفن ضایعات هسته‌‌ای ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۷ اولویت بندی و انتخاب طرحهای کلان بلند مدت در حوزه کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۸ بررسی اجمالی پتانسل بهره‌‌برداری از منابع آب در مناطق خشک ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۳۸۹ تحليل و مقایسه وضع موجود آموزش اقتصاد اسلامی و اقتصاد هترودوکس در سطح بین المللی:دلالت هایی به منظور اصلاح نظام آموزش علم اقتصاد کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۰ عوامل موثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه‌‌ای در اجتماع ایران: مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه تهران ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۱ ارائه یک مدل (معماری) نرم افزاری مناسب به منظور توسعه سامانه ملی اطلاعات علم و فناوری (سمات) ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۲ تحلیل و ارزیابی آثار قوانین و سیاست‌‌های اقتصادی مؤثر بر توسعه علم و فناوری بر اساس تجارب کشورها ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۳ مقاوم‌‌سازی سازه‌‌های بنایی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۴ طراحی وساخت یک سیستم تحریک کننده عصبی ـ عضلانی کامپیوتری با قابلیت تحریک زیرجلدی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۵ آینده پژوهی صنعت الترونیک در جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۶ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری حوزه سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۷ بررسی موانع تجاری‌‌سازی تحقیقات دانشگاهی در ایران ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۸ سند پشتیبان و پیش نویس سند راهبردی ترویج علم ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۳۹۹ ارائه مدل سرمایه‌‌گذاری در علوم پایه جهت توسعه کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۰ مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۱ طراحی مدل فرایندی تدوین استراتژی پابرجا در شرایط عدم قطعیت با استفاده از مدل‌‌یابی ساختاری تفسیری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۲ مدل سرمایه‌‌گذاری در علم (اولویت ها، برنامه ملی تحقیقات و طرح های کلان علمی) ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۳ روش و مدیریت تحقیق ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۴ ارزیابی فعالیت¬های آموزشی– پژوهشی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۵ روش‌‌ها و فنون تدریس ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۶ بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۷ خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور در سال ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۸ تدوین سند توسعه فناوری توربو در کشور ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۰۹ زبان فارسی، زبان علم «بازیاب جهانی زبان علم» ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۰ طراحی مدل نوآوری در صنعت هوایی ایران مبتنی بر رویکرد نوآوری باز ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۱ معرفی الگوی بکارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌‌های کشور و مقایسۀ آن با کشورهای پیشرفته ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۲ جامعه پذیری علمی در ایران؛ بررسی تاثیر جامعه پذیری علمی بر روند و فرآیند توسعه علمی ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۳ مطالعه و تدوین سیستم تشخیص نفوذ در برنامه کاربردی مبتنی بر پایگاه داده‌‌ها ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۴ تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل تهدیدات الکترومغناطیسی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۵ آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۶ گزارش عملکرد اجرایی سند راهبرد آینده در سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۷ سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۸ اولویت‌‌بندی معیارهای ارزیابی طرح‌‌های کلان ملی علمی و فناوری: مطالعه موردی- شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۱۹ مطالعات سیاست‌‌گذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاست‌‌گذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۰ به کارگیری گفتمان میان‌‌رشته‌‌ای در اصلاح سرفصل‌‌های دروس رشتۀ اقتصاد از دیدگاه اسلامی: با تأکید بر اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۱ مطالعات مقدماتی طرح کلان شبکۀ ملی اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۲ تعیین اولویت‌‌های پژوهشی و انتخاب طرح‌‌های کلان بلندمدت در حوزه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۳ نظامنامه جامع پژوهشی پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رویکرد موضوعی) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۴ مدیریت جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهر تهران ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۵ راهبری و ارزیابی طرح‌‌های اجرایی بلندمدت و کلان متناسب با اولویت‌‌های علم و فناوری در حوزۀ دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی و تدوین اسناد علم و فناوری دفاع سایبری و دریایی ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۶ طراحی ساز و کارها و خط‌‌مشی‌‌های مناسب برای تجاری‌‌سازی محصولات با ارزش از کنسانتره ایلمینیت ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۷ برنامه‌‌ریزی فناورانه برای تهیه و رشد سیلیکون برای مصارف فناوری سلول‌‌های خورشیدی ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۸ ارائه مدلی برای انتخاب قطب‌های علمی، مطالعه موردی قطب‌های فناوری نانو ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۲۹ طرح تدوین برنامه پدافند غیرعامل کشور در آموزش عالی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۰ گونه‌‌شناسی رفتار نوآوری مناطق مختلف ایران با تأکید بر عوامل اجتماعی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۱ امکان‌سنجی و نیازسنجی طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد (MIR, IR) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۲ شناسایی مراکز و سازمان های فعال در زمینه اخلاق علم و فناوری در کشورهای امریکا، انگلستان، چین و هند ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۳ تدوین الگوی اجرایی مقابله با سوانح پرتوی: بررسی امکان دزیمتری بیولوژیکی با تغییرات مولکولی در لنفوسیتهای انسان ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۴ مکمل یاری با ویتامین دی و تاثیر آنها بر فاکتور های خطر ساز قلبی و عروقی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۵ گزارش طراحي و استقرار سيستم مديريت پروژه طرح‌هاي کلان ملي پژوهش و فناوري ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۶ گزارش عملکرد طرح پژوهشی سیاست گذاری و راهبری اجرایی پژوهش و فناوری در بخش انرژی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۷ شرح فعالیت‌های و نظام مدیریت دانش و مستندات اسناد راهبردی طرحهای کلان ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۸ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۳۹ تدوين راهنماي ملي اندازه گيري هزينه هاي تحقيق و توسعه و تعريف چارچوب نهادي اندازه گيري، پايش و گزارش دهي شاخص شدت تحقيق و توسعه در ايران ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۰ تدوین خط‌مشی‌های شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۱ تدوین بسته برنامه های ترویج علم در چارچوب نقشه جامع علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۲ تحلیل قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بررسی انسجام خط‌مشی‌های حوزه علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۳ بررسی تطبیقی مدل های دیپلماسی علم و فنّاوری:"پیشنهاداتی برای جمهوری اسلامی ايران" ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۴ ارزیابی سیاست‌گذاری علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد آینده ‏نگاری ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۵ بررسی نشانگرها و وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش عمومی و آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تدوین کدهای اخلاقی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۶ ارزیابی نظام نوآوری فناورانه در دو حوزه فناورانه نفت و نیرو ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۷ طراحی مدل مفهومی برای ایجاد شبکه سیاستی در عرصه علم و فناوری کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۸ به‌‌روز رسانی و بازنگری سیاست‌‌های علم و فناوری حوزه انرژی و تبیین سیاست‌‌های راهبری طرح‌‌های کلان انرژی کشور ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۴۹ طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز توزیع‌شده حملات سایبری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۰ بررسی و امکان سنجی مقدماتی طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۱ ارایه برآورد دقیق و راهکار‌‌های مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۲ معرفت‌‌شناسی تطبیق مفهومی در مطالعات میان فرهنگی علم و تکنولوژی (گزارش تجمیعی) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۳ سامانۀ مدیریت اعتبارات پژوهشی جزء الف بند ۱۰۸ (قانون بودجۀ ۱۳۹۰) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۴ اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت و کلان در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی؛‌گزارش اول کمیسیون دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۵ شناسایی کلی آسیب‌پذیری‌های کشور در مقابل تهدیدات سنجش از دور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۶ تعیین شاخص‌های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از این منظر ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۷ مطالعه و بررسی تطبیقی نقش دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، پاکستان، ترکیه، ژاپن، کوبا، مالزی، هند ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۸ بررسی فناوری‌های میکروالکترونیک و میکرو الکترومکانیک و الزامات توسعه و بومی‌سازی آن‌ها در کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۵۹ تعیین طرح‌های کلان، اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌ی علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۰ ت‍دوی‍ن‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ک‍ارگ‍اه‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ آن‌" ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۱ به روز رسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و راهبری طرحهای کلان ملی حوزه کمیسیون ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۲ تحلیل ثبت اسناد اختراع از نگاه سیاست‌‌گذاری فناوری در سطح ملی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۳ دیپلماسی علمی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۴ سیاستگذاری و برنامه ریزی پدافند غیرعامل درحوزه تهدیدات نوین علمی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۵ به روزرسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری و راهبری طرح های کلان ملی حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۶ برنامه‌ریزی و طراحی برنامه عملیاتی توسعه فناوری نانو در وزارت علوم مبتنی بر سند توسعه فناوری نانو کشور ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۷ تدوین سیاست های راهبردی پژوهش در طراحی و تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری برای ایجاد زیرساخت پدافند غیرعامل در تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۸ مطالعات سیاست گذاری و اولویت بندی در حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۶۹ کمیته انرژی شورای عالی عتف تدوین اولویت¬های علمی و فناوری کشور در بخش انرژی گزارش نهایی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۰ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۱ اولویت بندی و انتخاب طرح های کلان و بلند مدت پژوهشی در حوزه کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۲ طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی در تولید و صادرات کالاهای با فناوری بالا ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۳ گزارشی از وضعیت اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال های ۷۲-۶۹ ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۴ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه­های بین­المللی ۱۳۷۴ ندارد
۴۷۵ علم و تکنولوژی برای قرن آینده ۱۳۷۵ ندارد
۴۷۶ نهادی­کردن تحقیقات ۱۳۷۵ ندارد
۴۷۷ راهنمای آمار فعالیت های علمی و تکنولوژیکی ۱۳۷۵ ندارد
۴۷۸ کانون‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌پژوهی، ایده‌پردازی و راه‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۷۹ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۴۸۰ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۴۸۱ تکنولوژی¬های جدید: فرصت¬ها و خطرها ۱۳۷۸ ندارد
۴۸۲ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان¬ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ ندارد
۴۸۳ توسعه تحقیقات و اطلاع رسانی R&I ۱۳۷۸ ندارد
۴۸۴ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ ندارد
۴۸۵ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه¬ها ۱۳۷۹ ندارد
۴۸۶ زمینه¬ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ ندارد
۴۸۷ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت¬ها، ابهام¬ها و چاره¬ها) ۱۳۷۹ ندارد
۴۸۸ ترویج علم ضرورت اجتناب¬ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ ندارد
۴۸۹ طرح ساماندهی فعالیت¬های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ ندارد
۴۹۰ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش¬آموختگان ۱۳۷۹ ندارد
۴۹۱ برآورد ترکیب فعالیت¬های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ ندارد
۴۹۲ گزارش فاز ۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع¬رسانی پژوهش ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۳ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری¬های بین¬المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۴ نظام اطلاع¬رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۵ «عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور» ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۶ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت¬های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۷ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره ۳: دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۸ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره دو: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ ندارد
۴۹۹ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره یک: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ ندارد
۵۰۰ مطالعه کتابخانه¬ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ ندارد
۵۰۱ مطالعه و بررسی در سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی تحقیقاتی (گزارش شماره ۱) ۱۳۸۰ ندارد
۵۰۲ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضای هیات علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۰۳ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه¬های شش¬گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ ندارد
۵۰۴ گزارش فعالیت¬های انجمن¬های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ندارد
۵۰۵ مروری بر سیاست¬گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ ندارد
۵۰۶ ابهام¬زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ ندارد
۵۰۷ عمل¬گرایی و خودسازماندهی همکاری¬های¬ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ ندارد
۵۰۸ برخی از سازمان¬های علمی بین¬المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن¬ها ۱۳۸۱ ندارد
۵۰۹ بررسی شاخص‌ها و روش‌های مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی ۱۳۹۳ مقاله PDF icon ۳-۵۶.pdf
۵۱۰ نظامهاي نوآوري، جستاري در تاريخ نگاري فلسفي علم ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۵۱۱ مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۵۱۲ مجموعه مقالات «همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه» ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۵۱۳ جُستارهايی درباب آينده پژوهی ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۵۱۴ آشنایی با مناطق نوآوری مطالعۀ موردی، منطقۀ کلمبوس ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۵۱۵ آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۵۱۶ فصلنامه رهیافت - نشریه ندارد
۵۱۷ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۱۸ مشاركت اجتماعي و سياسي نخبگان دانش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي - طرح پژوهشی ندارد

گروه پژوهشی: مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری

معرفی و چشم انداز

توسعه علم و فناوری در چند سده اخیر، نقشی اساسی در تعیین ماهیت انسان، جوامع و جهان امروز بازی کرده است. هر بُعدی از زندگی بشر امروز، (پیش‌بینی شده یا غیرمنتظره) از جنبه‌هایی از علم و فناوری متاثر شده است. به همان نسبت، شرایط اجتماعی و تصمیمات بشری نیز در چگونگی توسعۀ علم و فناوری نقش داشته و خواهد داشت.

مطابق چنین تصویری، مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری، را می‌توان مطالعاتی میان‌رشته‌ای قلمداد کرد که بر چگونگی تعاملات میان تصمیمات بشری و مناسبت‌های اجتماعی (از یک سو) و توسعه علم وفناوری (از سوی دیگر) تمرکز دارد. در یک تصویر جزئی تر، مطالعات نظری همچنین بررسی می‌کند که علم، فناوری و نوآوری به طور خاص در ایران چطور شکل گرفته، چطور به شرایط اجتماعی ایران شکل داده و چطور از تحولات اجتماع تأثیر پذیرفته است. اینکه علم به عنوان نهادی اجتماعی، از چه هنجارها و چه ارزش‌هایی تبعیت می‌کند، چه هنجارها و ارزش‌هایی در ارتباط متقابل علم و جامعه وجود دارد، و اینکه چه هنجارها و ارزش‌هایی میان این دو باید وجود داشته باشد، از دیگر موضوعات این حوزه خواهد بود.

چنین دانشی، مستقیم یا غیر مستقیم، به تصمیمات آینده و سیاست‌هایی که در زمینه علم و فناوری و نوآوری اتخاذ خواهد شد، جهت و مسیری خواهد داد که با اقلیم اجتماعی ایران سازگار باشد. گروه مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری نیز با این هدف که بتواند در جهت‌دهی مسئولانه‌تر به تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های علم وفناروی و نوآوری موثر باشد به مطالعه نقش متقابل و دوسویه علم، فناوری و نوآوری بر زندگی انسان و جامعه خواهد پرداخت.

برای رسیدن به چنین هدفی گروه مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری از یک وجه، به شناخت، توسعه و بسط دیدگاه‌ها و نظریات عمیقی که در حوزه علوم انسانی در موضوع علم، فناوری و نوآوری مطرح است خواهد پرداخت و از وجهی دیگر به استخراج مدلهای بومی که با استفاده از به روزترین روش‌های علوم‌انسانی و با در نظر گرفتن زمینۀ اجتماعی ایران امکان پذیر خواهد شد می‌پردازد. وجه اول نیازمند بررسی، استخراج، تعمق، و تعبیر و تفسیر در نظریات و مدلهای جهانی و بومی است و وجه دوم مستلزم انجام پژوهش‌های کیفی، کمی و آمیخته و همچنین پژوهش‌های عمیق تاریخی، فرهنگی، اجتماعی در اجتماع علمی و دانشگاهی ایران خواهد بود.

مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (از جامعه‌شناسی علم و فناوری گرفته تا تاریخ و فلسفۀ علم و فناوری) دارای سابقه‌ای به قدمت مرکز است. امروز نیز این نوع مطالعات، همچنان در قالب فعالیت‌های گروه مطالعات نظری علم، فناوری و نواوری ادامه خواهد داشت.

شرح وظایف

 • فعالیت در زمینۀ اخلاق علم، پژوهش، فناوری و نوآوری
 • فعالیت و مطالعه مراودت و تعاملات میان علم و جامعه
 • توجه به پیشرفت‌های نظری (شامل مطالعات فلسفی، اجتماعی، اخلاقی در حوزه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری)
 • توجه به وجه اجتماعی و اخلاقی حوره سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری

اهداف

 • رسیدن به مرزهای دانش جهانی در زمینه مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری
 • انجام طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای مرتبط با مطالعات نظری علم، فناوری و نواوری
 • ترویج و آگاهی بخشی عمومی در خصوص سیاست های علم، فناوری و نواوری
 • ایجاد ارتباط سازنده با موسسات پژوهشی مرتبط با حوزه‌های مطالعات علم، فناوری و نوآوری
 • شناخت چالش های اساسی کشور و ارائه راهکار و مشاوره در زمینه‌های مرتبط با علم و جامعه، اخلاق علم و فناوری، ترویج علم و فناوری
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • naghizadeh@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری

شرح مختصر (معرفی)

کارنامه علمی

 
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • Heidari@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

کارنامه علمی

 
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • فلسفه علم

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • samandar@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kosari@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • آینده پژوهی

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • sabaghpour@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • ارتباطات جمعی
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • nasri@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • mousavi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • saniejlal@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • روابط بین‌الملل
 • عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • naghizadeh@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • سیاستگذاری علم و فنّاوری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • shahmoradi@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alizadeh@nrisp.ac.ir
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • daryakenari@nrisp.ac.ir
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • sangari@nrisp.ac.ir
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • abdi@nrisp.ac.ir
 • دستیار پژوهشی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • h.ahmadi@nrisp.ac.ir
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ تدوین احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه پژوهش و فناوری ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲ نوآوری مسئولانه: بررسی رویکردهای موجود در کنترل اخلاقی و اجتماعی فرایند نوآوری ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۳ تدوین سند راهبردی توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تبیین مبانی سند) ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۴ سياست گذاری و راهبری اجرايي پژوهش و فناوری در سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۵ بررسي توسعة دانش بنياد در ايران ۱۳۸۸ طرح پژوهشی ندارد
۶ تحلیل جامعه شناختی تحول در گفتمان علم و فناوری در ایران معاصر ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۷ واکاوی گفتمان بین المللی تجاری ‌سازی تحقیقات علمی و استخراج یک چارچوب نظری مناسب برای سیاستگذاری‌ های بومی مرتبط ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۸ تبیین مبانی سند راهبردی توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۹ تحلیل کارکرد وظایف وزارت عتف در ارتباط با مؤسسات آموزش عالی ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۰ تدوین الگوی عملیاتی و سیاستی ساختار منطقه ای مدیریت دانشگاه ها ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱ واکاوی گفتمان بین المللی تجاری سازی تحقیقات علمی و استخراج یک چارچوب نظری مناسب برای سیاست گذاری های بومی مرتبط ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲ شناسایی حوزههای علمی همجوار و ارائه سیاستهایی جهت روزآمدسازی اولویتهای نقشه جامع علمی کشور ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۳ تحلیل جامعه شناختی تحول در گفتمان علم و فناوری در ایران معاصر ۱۳۹۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۴ مطالعه تطبیقی سیاست های علم و جامعه در کشورهای منتخب و تدوین الگوی سیاستی مناسب برای ایران ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۵ طراحی چارچوب مفهومی جهت تدوین سیاستهای جهش فناورانه در ایران ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۶ شناسایی مرز قابلیتهای فناورانۀ همجوار در صنایع ایران ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۷ بررسی اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری - گزارش سیاستی PDF icon بررسی اقدامات وزارت عتف در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری.pdf
۱۸ تحلیل طرح جهش تولید دانش بنیان- ارائه شده به مجلس شورای اسلامی - گزارش سیاستی PDF icon تحلیل طرح جهش تولید دانش بنیان.pdf
۱۹ تحلیلی بر «مجموعه سیاست های اقتصادی سال ۱۳۹۹ با رویکرد جهش تولید» (پیشنهاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) با تمرکز بر سیاست های مرتبط با مأموریت های وزارت عتف - گزارش سیاستی PDF icon مجموعه سیاست های اقتصادی سال ۱۳۹۹ با رویکرد جهش تولید.pdf
۲۰ بررسی نقش جوایز در توسعه زیست بوم علم، فناوری و نوآوری در دنیا مطالعه موردی: جایزه علم و فناوری مصطفی(ص) - گزارش سیاستی PDF icon بررسی نقش جوایز در توسعه زیست بوم علم، فناوری و نوآوری.pdf
۲۱ بازنگری و اصلاح نقشه راه فناوری Mini LNG و تدوین طرح جامع انستیتو LNG ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۲ طراحی چارچوب مفهومی جهت تدوین سیاست‌های جهش فناورانه در ایران ۱۳۹۸ طرح پژوهشی ندارد
۲۳ مطالعه تطبیقی سیاست های علم و جامعه در کشورهای منتخب ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۴ سند راهبردي نهاد ملي پژوهش راهبردي (رشد ـ توسعه) در راستاي الگوي دين شناختي اسلامي ـ ايراني پيشرفت: نقشة پژوهش ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۲۵ آمایش مؤسسات پژوهشی کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۶ شناسایی ‌مرز قابلیت‌های فناورانۀ همجوار در صنایع ایران ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۷ بررسی همکاری های علمی بین‌المللی موسسات پژوهشی وزارت عتف در حوزة نانوفناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۲۸ پایش و ارزیابی بخش‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور - طرح پژوهشی ندارد
۲۹ آسيب شناسي نظام ملي نوآوري در دستيابي به اقتصاد دانش بنيان (مورد مطالعه: اقتصاد ايران) ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۳۰ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۳۱ گزارش شناسايي عملكرد و توصيف صفات اختصاصي دو گيرنده نوري شامل كريپتوكروم DASH 1,2 از جلبك سبز پرسلولي Volvox carteri ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۲ مطالعه و بررسي ساخت ورقهاي نازك مواد مركب ذره اي پايه پليمري از ضايعات سنگ طبيعي ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۳ آمایش مؤسسات پژوهشی کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۳۴ راه اندازی درگاه ارتباطات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۵ شناسایی سطح دانش مولد در اقتصاد ایران با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی (مطالعه مقایسه ای با کشورهای آسیای جنوب غربی) ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۶ تدوین خط‌مشی‌های شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۷ ارائه راهکار اجرائی جهت عملیاتی سازی بند هـ ماده ۳ قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۳۸ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه‌ی اخلاق زیست فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۳۹ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه‌ی اخلاق پزشکی ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۰ بررسی توزیع و هندسه میدان مغناطیسی در نورسپهر آرام خورشید ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۱ بررسی الگوهای سیاستی جهانی در همکاری‌‌های معطوف به نوآوری های فناورانه میان شرکت های کوچک دانش بنیان و شرکت های بزرگ و تدوین الگوی بهینه برای ایران ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۲ مطالعه کارکرد انجمن‌‌های علمی در گسترش اخلاق حرفه‌ای علم در ایران ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۳ تدوين مدل فعاليت گروه اخلاق علم و فناوري ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۴ راهبری و نظارت بر اسناد راهبردی طرح‌‌های کلان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۵ گزارش شناسايي عملكرد و توصيف صفات اختصاصي دو گيرنده نوري شامل كريپتوكروم DASH 1,2 از جلبك سبز پرسلولي Volvox carteri ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۴۶ تهیه و تدوین چارچوبی در خصوص شناسائی و بررسی روش‌های اداره و وضعیت انواع موسسات پژوهشی (مرتبط با ماده ۴ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات) ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۷ تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم‌ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران ۱۳۹۵ طرح پژوهشی ندارد
۴۸ ارائه مدلی برای سنجش میزان بهره وری مالی - انسانی دانشگاه‌‌ها ۱۳۹۴ طرح پژوهشی ندارد
۴۹ مطالعه و بررسي ساخت ورقهاي نازك مواد مركب ذره اي پايه پليمري از ضايعات سنگ طبيعي ۱۳۹۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۰ سنجش رقابت‌پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۱ بررسی پژوهش های بین المللی حوزه شهرهای هوشمند به منظور پیاده سازی و ترویج آن در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۲ نهادی کردن تحقیقات ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۵۳ الگوها و کارکردهای مدیریت نظام علمی کشور ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۴ سرمایه‌‌گذاری دولت فدرال کانادا در بخش علم و تکنولوژی ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۵۵ نظام تحقیقات در فرانسه ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۵۶ اهداف کمی تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۷ شاخص های توسعه ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۵۸ توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۵۹ طرح تدوین آئین نامه تأسیس شهرک های علمی – پژوهشی شهرک های تحقیقاتی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۰ نظام های علمی و تکنولوژیکی: یک یازبینی جهانی ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۶۱ بررسی وضعیت تحقیق و توسعه و میزان آگاهی علمی و تکنولوژیکی در مالزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۲ تحلیلی از چگونگی وضعیت مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۶۳ بودجه و بودجه نویسی در ایران ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۴ مشاغل در خطرند ۱۳۷۳ طرح پژوهشی ندارد
۶۵ تحلیل وضعیت و پیشنهاد طرح مناسب برای توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۶ اساسنامه پیشنهادی آزمایشگاه ملی تحقیقاتی مواد ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۶۷ مدیریت اطلاعات در تحقیق و توسعه ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۸ پیشنهاداتی درباره نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه تکنولوژی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۶۹ جهان سوم و ارتباطات علمی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۰ دیدگاه های متفاوت شیمی دانها در مورد گزارش «شورای ملی پژوهش» در زمینه تحصیلات دوره دکترا ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۱ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فناوری ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۲ شناخت برخی مسائل آموزش و پژوهش در ایران و پیشنهادهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ تحقیقاتی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۳ پیشنهاد در مورد ساختار و وظایف جدید شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۴ نقش پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۵ ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۶ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه‌‌های بین‌‌المللی ۱۳۷۴ طرح پژوهشی ندارد
۷۷ شورای پژوهش های علمی و صنعتی هند – نگرش و استراتژی برای سال ۲۰۰۱ ۱۳۷۵ طرح پژوهشی ندارد
۷۸ تحلیلی از سیر تاریخی تأسیس و گسترش رشته - دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (۱۳۵۷-۱۳۱۳ و ۱۳۷۴-۱۳۵۷) ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۷۹ کانون‌‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌‌پژوهی، ایده‌‌پردازی و راه‌‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۸۰ اهداف کیفی بخش تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۸۱ توسعه و معضلات آن بررسی مقالات درباره توسعه در دهه هشتاد ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۸۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فن‌آوری ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۸۳ «اعتبارات فصل تحقیقات قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۷»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۶» و «پرداختی ۷۵ ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۸۴ تحقیق و توسعه در جهان و کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آن ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۵ برخی از سازمان های علمی بین المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران با آنها ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۸۶ روش شناسی و خلاقیت علمی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۷ بحثی پیرامون سیاست علمی و تکنولوژیک ملی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۸ بحثی پیرامون ترویج علم ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۸۹ آشنایی با پاره ای موارد در زمینه بودجه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۰ خطوط کلی نظام مدیریت منابع انسانی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۱ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۲ پژوهش و توسعه در جهان عرب ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۳ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۴ ایجاد یک نظام ارزیاب جهانی برای بررسی های تحقیق و توسعه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۵ تحلیلی بر چگونگی توزیع منابع نحقیق و توسعه در جهان در دهه ۶۰، ۷۰ و ۱۹۸۰ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۶ تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۷ تکنولوژی‌‌های جدید: فرصت‌‌ها و خطرها ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۸ گزارشی از روند فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سنوات ۷۷-۱۳۶۷ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۹۹ شاخص های R&Dدر چند کشور منتخب استخراج از سالنامه یونسکو ۱۹۹۸ ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۰ بررسی و مشاوره گروهی نظام ارزشیابی عملکردهای پژوهشی باتوجه به برنامه سوم توسعه ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۱ عوامل بازدارنده رشد تحقیق در کشور ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۲ فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۳ تحلیلی بر وضعیت موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۷ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۴ سیمای پژوهش در ایران در دو دهۀ اخیر ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۵ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۶ دورنمای علم غربی و جستجو برای شقوق دیگر ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۷ سیاست علمی و فناوری ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۸ توسعه‌‌تحقیقات‌‌و‌‌اطلاع‌‌رسانی‌‌R&I ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۰۹ چند مقاله در بابت تحقیق و توسعه در جهان ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۰ طرح ساماندهی ترکیب فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۱ برآورد ترکیب فعالیت‌‌های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۲ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان‌‌ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۳ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش‌‌آموختگان ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۴ طرح ساماندهی فعالیت‌‌های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۵ سیاست همگانی کردن علم در سوئد ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۶ ترویج علم ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۷ تحلیلی از بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۸۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۸ تجارب کشورهای آمریکا و سوئد در کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌‌سازی تحقیقات ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۱۹ اهداف سیاست تحقیقاتی در سوئیس ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۰ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت‌‌ها، ابهام‌‌ها و چاره‌‌ها) ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۱ زمینه‌‌ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۲ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه‌‌ها ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۳ نظام اطلاع‌‌رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۴ گزارش‌های استنادی ایران ISI در ایران ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۵ مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۶ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع‌‌رسانی پژوهش ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۷ کنترل خطا در پژوهش های اجتماعی و آماری ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۸ تحول علم در اروپای مرکزی ۱۳۷۸ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۹ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری‌‌های بین‌‌المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۰ مدیریت موسسات پژوهشی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۱ تبیین مفهوم توسعه اطلاعاتی و طراحی نظام سیاستگذاری فناوری اطلاعات درایران ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۲ تحلیلی از روند تولید علم در جهان در دهۀ ۹۰ و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۳ تحلیلی بر شاخص های پژوهش (از سال ۷۹-۱۳۵۷) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۴ معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۵ عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۶ گسترش روحیۀ تحقیق و تتبع در کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۷ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت‌‌های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۸ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۳۹ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۰ ویژگی دانشمندان و جوامع علمی ۱۳۷۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۱ بررسی و مقایسه بخشی از ویژگی‌‌های رؤسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌‌ها (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۲ مرکز آموزش تولید ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۳ گزارش فعالیت‌‌های انجمن‌‌های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۴ مروری بر سیاست‌‌گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۵ شیوۀ جدید تولید دانش: ایدئولوژی و واقعیت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۶ ابهام‌‌زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۷ عمل‌‌گرایی و خودسازماندهی همکاری‌‌های‌‌ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۸ جایگاه مقالات علمی ایران رشته شیمی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۴۹ معرفی نظام ارزیابی مجلات علمی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۰ نگاهی به سیاست های کلان کشورها در تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۱ برخی از سازمان‌‌های علمی بین‌‌المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن‌‌ها ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۲ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه‌‌های شش‌‌گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۳ برنامه‌‌ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۴ مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۵ طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۶ بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه علمی دانشگاههای ایران در رتبه بندی بین المللی ۱۳۸۶ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۷ مطالعه کتابخانه‌‌ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۸ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۵۹ نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۰ نهادینه شدن علم، نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۱ ارزیابی تاثیر هفته پژوهش در ترویج فرهنگ تحقیقات در جامعه علمی کشور ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۲ عوامل موثر در ترویج نوآوری ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۳ بی‌طرفی تکنولوژی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۴ نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۵ آیا مصنوعات هم سیاست دارند؟ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۶ توسعه‌ی ناموزون آموزش عالی: بیکاری دانش‌آموختگان و مهاجرت نخبگان ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۷ مجموعه مقالات و سخنرانیهای نخستین کارگاه آینده اندیشی؛ معرفتشناسی، روششناسی و کاربردهای آینده اندیشی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۸ نقطه عطف در تحقیقات دانشگاهی ایران؛ بررسی عملکرد علمی در ایران در جهان در سال ۲۰۰۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۶۹ تولید علمی بین المللی ایران در سال ۲۰۰۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۰ سیمای آمار نشر کتاب در ایران طی دو دهۀ اخیر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۱ سیمای آمار نشر کتاب در ایران طی دو دهۀ اخیر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۲ ساختار معرفتی علم در ایران (۲۰۰۱) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۳ بررسی الگوی انتشار مقالات علوم انسانی در مجلات ISI ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۴ نقش واژه‌‌گزینی در توسعه: مطالعۀ موردی در زمینۀ واژگان سیاستگذاری علم و فناوری ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۵ جهانی‌‌شدن، علم، تکنولوژی و توسعه ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۶ بررسی اعتبارات جاری مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه اول و دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۶۸) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۷ انجمن‌های علمی پیشگام ارتباط جامعه و دانشگاه ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۸ نخبه‌گرایی و حوزه‌‌ی عمومی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۷۹ تحلیلی بر بودجه تحقیقات در سال ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۰ نقد نخبه‌‌گرایی در تولید دانش ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۱ مدیریت دانش شاخصی جدید از نوآوری ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۲ ساختار بیمار مجلات علمی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۳ فرایند ارزیابی و انتخاب مجله در ISI ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۴ راهنمای برنامه‌های ملی هفته‌ی پژوهش ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۵ سیاست‌های علمی برای توسعه همه‌جانبه: رویکرد ساختار ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۶ تحلیلی بر وضعیت دو شاخص تعداد مقالات علمی (ISI) و تعداد ثبت اختراع (PATENT) در جهان و جایگاه ایران در آن (۲۰۰۱-۱۹۸۱) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۷ رده‌بندی ظرفیت علم و فناوری ۱۵۰ کشور دنیا ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۸ شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸۹ دانشگاه، تفکر علمی، نوآوری، و حیطه عمومی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۰ فناوری‌‌های نو و فرهنگ ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۱ دموکراسی اسلامی: امکان یا امتناع؟ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۲ مدل‌های شبه-اقتصادی علم و سیاست‌گذاری علمی در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۳ رتبه‌بندی دویست دانشگاه برتر جهان به همراه دانشگاه‌های برتر اروپا، آمریکا و ... بر مبنای گزارش تایمز هایر ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۴ گفت‌‌گوهای پیش الگویی در جامعه‌‌شناسی ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۵ تکوین حوزۀعمومی وگفت‌‌گوی عقلانی (بررسی موردی چند تشکل دانشجویی) ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۶ علم وجایگاه ما نسبت به آن و نسبت علم سکولار با ما ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۷ الگوهای موفق همکاری های صنعت برق، دانشگاه و دولت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۸ ارتباط علوم تجربی با علوم دینی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹۹ دینامیک نوآوری: از نظام‌‌های ملی و "سبک دوم" تا نظریه مارپیچ سه گانه روابط دانشگاه-صنعت-دولت ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۰ رتبه‌بندی ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان به همرا ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا، اروپا و آمریکا بر مبنای گزارش دانشگاه شانگ‌های چین ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۱ بررسی تفصیلی تولید علمی ایران در سال ۲۰۰۳ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۲ پنج خط‌مشی و پنجاه توصیه برای پیشبرد تحقیقات در علوم انسانی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۳ تاملی دربارۀ علل موفقیت قطب‌‌های علمی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۴ سیاست‌گذاری علم و ابزار آن ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۵ تعداد مقالات سال ۲۰۰۳ به تفکیک دانشگاه یا موسسه براساس رشته و میزان همکاری بین‌المللی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۶ بسته نرم افزاری ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۷ مجموعه مقالات و سخنرانی‌‌های دومین کارگاه آینده‌‌اندیشی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۸ بررسی جامعه شناختی کنشگران علمی در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۰۹ تدوین سند اولیه توسعه اطلاعاتی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۰ همکاری مشترک علمی و تکنولوژیک (ایجاد ظرفیت علمی در کشورهای در حال توسعه) ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۱ دلایل موفقیت و عدم موفقیت مدیریت پژوهشی دستگاه‌‌های اجرایی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۲ علم و سیاست و موقعیت کنونی ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۳ گزارش ملی تحقیقات سال۱۳۸۱ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۴ مطالعه، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و طراحی وضع مطلوب پژوهش کشور و مطالعۀ تطبیقی با کشورهای منتخب ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۵ رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات بر جهان در رشته‌های علوم، مهندسی و فن‌آوری اطلاعات، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۶ برآورد تولید علم در ایران ۱۴۰۰ ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۷ شکاف بین سرمایه انسانی و سایر شاخص‌های توسعه اجتماعی-اقتصادی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۸ میمها، جهان ۳ و آینده فرهنگ در ایران ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱۹ ترویج علم در جامعه؛ چیستی، چرایی، چگونگی ۱۳۸۳ طرح پژوهشی ندارد