Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری

شما اینجا هستید

 

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در راستای ایفای نقش خود به‌عنوان کانون تفکر و پژوهش در حوزه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری، و در جهت پرورش متخصصین و نظریه‌پردازان آینده، اقدام به تعریف دوره‌های تحقیقاتی پسادکتری نموده است. بدین منظور از دارندگان مدرک دکتری تخصصی در رشته‌های فنی مهندسی، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم انسانی و ... که به مطالعۀ سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در رشتۀ خود علاقه‌مند ‌می باشند، جهت شرکت در این فراخوان دعوت به عمل می‌آید.

۱- تعریف واژگان

  ۱-۱- مرکز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، که در این فراخوان «مرکز» نامیده می شود.

  ۱-۲- پژوهشگر پسادکتری: پژوهشگر پسادکتری (که در این فراخوان، پژوهشگر نامیده می شود) فردی است که دارای مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) بوده، و برای ورود به دوره پسادکتری پذیرفته شده است.

  ۱-۳- استاد میزبان: عضو هیئت علمی که متقاضی دوره پسادکتری زیر نظر او این دوره را طی می کند.

  ۱-۴- حوزه پژوهشی: عنوان دوره پسادکترای پژوهشگر است که در طول دوره باید فعالیت های پژوهشی نظری و کاربردی خود را زیر نظر استاد میزبان در آن حوزه بگذراند (به عنوان مثال: سیاست گذاری فناوری و نوآوری در بخش انرژی، سیاست-گذاری حوزه زیست فناوری، نظام های نوآوری استانی، سیاست گذاری پارک های فناوری و مراکز رشد و ...).

  ۱-۵- پژوهش کاربردی: فعالیت های پژوهشی محول شده به پژوهشگر، از سوی مرکز و در چارچوب حوزۀ پژوهشی پسادکتری، که به ارائۀ گزارش های سیاستی دوره ای منتج می شود.

  ۱-۶- پژوهش نظری: فعالیت های پژوهشی محول شده به پژوهشگر، از سوی استاد میزبان در حیطه حوزه پژوهشی پسادکتری، که به چاپ مقاله منتج می شود.

۲- شرایط متقاضیان

متقاضیان پسادکتری باید شرایط زیر را داشته باشند:

  ۲-۱- داشتن مدرک دکتری تخصصی مورد قبول وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در زمان درخواست بیش از سه سال از تاریخ اخذ مدرک نگذشته باشد،

  ۲-۲- دارای حداقل سه مقاله چاپ‌شده در مجلات معتبر نمایه شده در ISC، یا یک مقاله ISI (دارای ضریب تأثیر JCR)،

  ۲-۳- عدم اشتغال در سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی،

  ۲-۴- پذیرش از یکی از اساتید واجد شرایط،

  ۲-۵- حداکثر ۴۰ سال سن،

  ۲-۶- نداشتن مشکل نظام وظیفه.

۳- استاد میزبان

اساتیدی می‌توانند دوره پسادکتری را میزبانی کنند که واجد شرایط زیر باشند:

  ۳-۱- عضو هیئت ‌علمی تمام‌وقت یا همکار مرکز باشد. منظور از همکار مرکز، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها یا موسسات پژوهشی معتبر کشور در حوزه های علمی مرتبط با مرکز هستند که سابقه ی همکاری پژوهشی موفقیت آمیز با مرکز را دارا باشند.

  ۳-۲- دارای حداقل رتبه دانشیاری و حداقل سه مقاله مرتبط با حوزه فعالیت مرکز در مجلات معتبر ISI (دارای ضریب تأثیر در JCR) باشد،

  ۳-۳- سابقه راهنمایی حداقل سه دانشجوی دوره دکتری که از رساله خود دفاع کرده‌اند را داشته باشد.

تبصره ۱: هر استاد میزبان نمی تواند هم زمان هدایت بیش از سه پژوهشگر پسادکتری را بر عهده بگیرد.

تبصره ۲: هیچ مبلغی بابت میزبانی پژوهشگر پسادکتری به استاد مربوطه پرداخت نمی شود.

۴- مدارک موردنیاز برای تقاضای پذیرش در دوره

  ۴-۱- فرم تکمیل‌شده اطلاعات پژوهشگر پسادکتری (پیوست ۱ فراخوان

  ۴-۲- فرم پیشنهاده «حوزه پژوهشی» که به تائید استاد میزبان رسیده باشد (پیوست ۲ فراخوان

  ۴-۳- هر مدرک و گواهی مرتبط دیگری که در قضاوت مرکز برای پی بردن به توانایی داوطلب مؤثر باشد.

۵- طول دوره پسادکتری

طول دوره یک سال می‌باشد، و تمدید زمان آن، حداکثر به مدت یک سال، منوط به ارائه گزارش عملکرد از استاد میزبان و پژوهشگر دوره پسادکتری به گروه مربوطه و تائید معاونت پژوهش و فناوری مرکز است.

۶- فرآیند بررسی و عقد قرارداد

  ۶-۱- ارسال مدارک (درج‌شده در بند ۴ فوق) به معاونت پژوهش و فناوری مرکز (حداکثر تا ۲۵ تیر ۱۴۰۰)

  ۶-۲- بررسی اولیه پیشنهاده و شرح‌حال متقاضیان از حیث رعایت معیارهای کلی

  ۶-۳- بررسی علمی و تائید اولیه توسط کمیته ارزیابی تخصصی

  ۶-۴- بررسی و تصویب طرح در شورای مرکز

  ۶-۵- عقد قرارداد سه‌جانبه با پژوهشگر و استاد میزبان بر پایه تعهدات بند (۹) و (۱۰) فراخوان

۷- ارائه گواهینامه پایان دوره تحقیقاتی پسادکتری

پس از پایان دوره و انجام تعهدات پژوهشگر، گواهینامه پایان دوره تحقیق با امضای رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و استاد میزبان صادر خواهد شد.

۸- تعهدات مرکز

  ۸-۱- فراهم کردن فضای کاری مناسب و امکانات لازم جهت انجام پژوهش برای پژوهشگر

  ۸-۲- احاله فعالیت های پژوهشی کاربردی به پژوهشگر در «حوزه پژوهشی» مصوب و بررسی گزارشات دوره ای وی

  ۸-۳- پرداخت حق‌التحقیق ماهانه معادل حقوق استادیار پایه‌یک پس از تائید استاد میزبان و معاونت پژوهش و فناوری مرکز

۹- تعهدات پژوهشگر

  ۹-۱- حضور ماهیانه حداقل ۸۰ ساعت در محل مرکز جهت انجام فعالیت های پژوهشی کاربردی (تعریف شده در بند ۵-۱) که از سوی مرکز به وی محول می شود و ارائه گزارشات دوره ای مورد نیاز

  ۹-۲- صرف ماهیانه حداقل ۷۰ ساعت زیر نظر استاد میزبان برای فعالیت های پژوهشی نظری (تعریف شده در بند ۶-۱) در «حوزه پژوهشی» مصوب

  ۹-۳- انتشار حداقل دو مقاله دارای نمایه علمی داخلی یا بین المللی با وابستگی سازمانی مرکز در پایان دوره (تذکر: وابستگی سازمانی نویسنده اول مقالات و پژوهشگر پسادکتری باید مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ذکر شود).

  ۹-۴- رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی و اداری مرکز در طول دوره

  ۹-۵- نداشتن هر نوع قرارداد شغلی دیگر با سایر سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات، دانشگاه ها و ... در طول دوره

  ۹-۶- رعایت حقوق مادی و معنوی دستاوردهای دوره پسادکتری طبق قالب عمومی قراردادهای پژوهشی مرکز

۱۰- تعهدات استاد میزبان

  ۱۰-۱- تأیید فعالیت های پژوهشی نظری پژوهشگر به صورت ماهانه

  ۱۰-۲- راهنمایی برای انجام فعالیت های پژوهشی نظری و کاربردی در «حوزه پژوهشی» مصوب

  ۱۰-۳- همکاری و نظارت در استخراج مقالات موضوع بند (۹-۳).

۱۱- سایر ضوابط

پژوهشگر پسادکتری هیچ‌گونه رابطه استخدامی با مرکز ندارد و مرکز تعهدی در قبال پرداخت حق بیمه، سنوات، اخذ معافیت تحصیلی یا استخدام بعدی ایشان ندارد. اما حتی المقدور، مساعدت لازم برای بیمه خویش فرما صورت خواهد گرفت.

متقاضیان می‌توانند جهت ارسال مدارک و کسب اطلاعات بیشتر از طریق راه ارتباطی زیر اقدام فرمایند:

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما