Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

Menu Navigation

شناسایی حوزههای علمی همجوار و ارائه سیاستهایی جهت روزآمدسازی اولویتهای نقشه جامع علمی کشور

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۰۱/۱۹/۲۰۲۱

Project Info

هدف: این پژوهش در صدد است به منظور تعیین اولویتهای پژوهشی کشور در راستای متنوع سازی نظام پژوهشی ایران، با بهره گیری از رویکرد پیچیدگی علمی اولویتهای نقشه جامع علمی کشور را با علوم همجوار مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

روش: پژوهش حاضر مطالعه ای علم سنجی است که از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی انجام شده است. داده های پژوهش اطلاعات کتابشناختی ۵۰ کشور اول از نظر شاخص استنادات در پایگاه استنادی سایمگو میباشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، معیارهای پیچیدگی علمی کشورها و حوزه­های علمی، شاخص نزدیکی، فاصله، ارزش فرصت و منفعت فرصت و همجواری با استفاده از روشهای ارائه شده در کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادی محاسبه شده است.

نتیجه­ گیری: بررسی اولویتهای سه­گانه نقشه جامع علمی کشور نشان داد در نیمی از اولویت­های مطرح در این سند تولید علم داریم و می توان گفت موفق عمل کردهایم. ۳۰ رشته از مجموع اولویت­ها در فاصله بسیار دور از مرز همجواری ایران قرار گرفته­اند و از ۳۸ حوزه پیشنهادی در این پژوهش به عنوان علوم همجوار تنها ۷ مورد در نقشه جامع علمی کشور مطرح شده اند.

Project Stats

۰
  Favourites
۰
  Likes
۲۷۰
Views
۰
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما