Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

پادکست

شما اینجا هستید

ردیف عنوان توضیحات
۸۱ سخنرانی دکتر حسین راغفر سخنرانی دکتر حسین راغفر در نشست علم در خدمت صلح و توسعه یکشنبه ۱۹ آبانماه ۱۳۹۸
۸۲ سخنرانی دکتر مژگان سمندر اشتهاردی سخنرانی دکتر مژگان سمندر اشتهاردی در نشست علم در خدمت صلح و توسعه یکشنبه ۱۹ آبانماه ۱۳۹۸
۸۳ سخنرانی دکتر اکرم قدیمی سخنرانی دکتر اکرم قدیمی، معاوم پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رییس هیئت مدیره انجمن ترویج علم ایران در مراسم بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه یکشنبه ۱۹ آبانماه ۱۳۹۸
۸۴ سخنرانی دکتر بهمن نامور مطلق سخنرانی دکتر بهمن نامور مطلق در مراسم بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه یکشنبه ۱۹ آبانماه ۱۳۹۸
۸۵ سخنرانی دکتر محسن جوادی سخنرانی دکتر محسن جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه یکشنبه ۱۹ آبانماه ۱۳۹۸
۸۶ سخنرانی دکتر وحید احمدی سخنرانی دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مراسم بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه یکشنبه ۱۹ آبانماه ۱۳۹۸
۸۷ سخنرانی دکتر محمد جلالی سخنرانی دکتر محمد جلالی، دبیر کمسیون انجمن های علمی ایران در مراسم بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه یکشنبه ۱۹ آبانماه ۱۳۹۸
۸۸ نشست دانشگاه کارآفرین از نظر تا عمل (قسمت دوم) سخنرانی دکتر بهروز زارعی در نشست دانشگاه کارآفرین از نظر تا عمل (شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۸ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)
۸۹ نشست دانشگاه کارآفرین از نظر تا عمل (قسمت اول) سخنرانی دکتر بهزاد سلطانی در نشست دانشگاه کارآفرین از نظر تا عمل (شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۸ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)
۹۰ سخنرانی دکتر صباغ پور سخنرانی دکتر صباغ پور با موضوع «ارتباطات ترویج علم» ، دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

صفحه‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما