Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

پادکست

شما اینجا هستید

ردیف عنوان توضیحات
۶۱ سخنرانی دکتر امیر محمد گمینی سخنرانی دکتر امیر محمد گمینی در نشست نقش تاریخ علم ایران در ترویج علم چهارشنبه ۲۲ آبانماه
۶۲ سخنرانی دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی سخنرانی دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی در نشست نقش اطلاعات در فرهنگ عمومی با عنوان علم سنجی در فرهنگ تصمیم گیری ، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۶۳ سخنرانی خانم عبدی سخنرانی خانم عبدی در نشست نقش اطلاعات در فرهنگ عمومی با عنوان نقش کتابدار در ارتقاء فرهنگی جامعه ، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۶۴ سخنرانی دکتر قاسم آزادی سخنرانی دکتر قاسم آزادی در نشست نقش اطلاعات در فرهنگ عمومی با عنوان فرهنگ مصورسازی در علم ، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۶۵ سخنرانی دکتر شیما مرادی سخنرانی دکتر شیما مرادی در نشست نقش اطلاعات در فرهنگ عمومی با عنوان نقش علم باز در فرهنگ، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۶۶ سخنرانی دکتر محمود مهام سخنرانی دکتر محمود مهام در نشست آینده ‌پژوهی فرهنگ در آینده ایران با عنوان مطالعات زیست بوم شناسی فرهنگی ایران، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۶۷ سخنرانی دکتر فاطمه شاهرودی سخنرانی دکتر فاطمه شاهرودی در نشست آینده ‌پژوهی فرهنگ در آینده ایران با عنوان آینده پژوهی هنر در فرهنگ ایران، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۶۸ سخنرانی دکتر فرشادمهدی پور سخنرانی دکتر فرشادمهدی پور در نشست آینده ‌پژوهی فرهنگ در آینده ایران با عنوان فناوری های نوین و آینده فرهنگ در ایران، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۶۹ سخنرانی دکتر مازیار عطاری سخنرانی دکتر مازیار عطاری در نشست آینده ‌پژوهی فرهنگ در آینده ایران با عنوان مروری بر تجربه های آینده پژوهی فرهنگی ایران، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۷۰ سخنرانی دکتر امیرهوشنگ حیدری سخنرانی دکتر امیرهوشنگ حیدری در نشست آینده ‌پژوهی فرهنگ در آینده ایران با عنوان نقش آینده پژوهی در آینده فرهنگ، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸

صفحه‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما