Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

پادکست

شما اینجا هستید

ردیف عنوان توضیحات
۱۱ میزگرد "ارزش ها و سیاست های کلان حاکم بر دانشگاه های آینده" میزگرد "ارزش ها و سیاست های کلان حاکم بر دانشگاه های آینده" از سلسله نشست های "آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی" با حضور دکتر خسرو پیری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر یعقوب مهارتی، مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر رضا نقی زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و عضو هیات مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری و دکتر مژگان سمندی اشتهاردی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ قسمت اول
۱۲ بررسی آثار کووید ۱۹بر آینده علم، فناوری و نوآوری دومین نشست تخصصی بررسی آثار کووید ۱۹بر آینده علم، فناوری و نوآوری با حضور دکتر حمیدرضا آراسته، استاد دانشگاه امیرکبیر و عضو هیات تحریریه فصلنامه رهیافت، دکتر امیرهوشنگ حیدری، مدیر گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز و دکتر فریده عصاره، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیات تحریریه فصلنامه رهیافت، دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹-قسمت دوم
۱۳ بررسی آثار کووید ۱۹بر آینده علم، فناوری و نوآوری دومین نشست تخصصی بررسی آثار کووید ۱۹بر آینده علم، فناوری و نوآوری با حضور دکتر حمیدرضا آراسته، استاد دانشگاه امیرکبیر و عضو هیات تحریریه فصلنامه رهیافت، دکتر امیرهوشنگ حیدری، مدیر گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز و دکتر فریده عصاره، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیات تحریریه فصلنامه رهیافت، دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹-قسمت اول
۱۴ میزگرد "تغییرات محوری در آینده دانشگاه ها" چهارمین نشست از سلسله نشست های "آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی" با عنوان "تغییرات محوری در آینده دانشگاه ها" با حضور دکتر محمدجواد رسائی، مشاور رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر رضا نقی زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر بهزاد سلطانی، دانشیار دانشگاه کاشان و دکتر مژگان سمندی اشتهاردی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. چهارشنبه ۸ بهمن ماه ۹۹ برگزار شد. قسمت دوم
۱۵ میزگرد "تغییرات محوری در آینده دانشگاه ها" چهارمین نشست از سلسله نشست های "آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی" با عنوان "تغییرات محوری در آینده دانشگاه ها" با حضور دکتر محمدجواد رسائی، مشاور رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر رضا نقی زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر بهزاد سلطانی، دانشیار دانشگاه کاشان و دکتر مژگان سمندی اشتهاردی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. چهارشنبه ۸ بهمن ماه ۹۹ برگزار شد. قسمت اول
۱۶ بررسی آثار کووید ۱۹بر آینده علم، فناوری و نوآوری نشست تخصصی بررسی آثار کووید ۱۹بر آینده علم، فناوری و نوآوری با حضور دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و عضو هیات تحریریه فصلنامه رهیافت، دکتر ابراهیم صالحی عمران، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و عضو هیات تحریریه فصلنامه رهیافت و کتر احد رضاییان قیه باشی، سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹- قسمت دوم
۱۷ بررسی آثار کووید ۱۹بر آینده علم، فناوری و نوآوری نشست تخصصی بررسی آثار کووید ۱۹بر آینده علم، فناوری و نوآوری با حضور دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و عضو هیات تحریریه فصلنامه رهیافت، دکتر ابراهیم صالحی عمران، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و عضو هیات تحریریه فصلنامه رهیافت و کتر احد رضاییان قیه باشی، سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹- قسمت اول
۱۸ نشست روایت کلان صد سال تحول نشست روایت کلان صد سال تحول از مجموعه نشست‌های "یک سده پژوهش، فناوری و نوآوری در ایران" با سخنرانی دکتر شاپور اعتماد، استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، سه شنبه ۳۰ دیماه. قسمت دوم
۱۹ نشست روایت کلان صد سال تحول نشست روایت کلان صد سال تحول از مجموعه نشست‌های "یک سده پژوهش، فناوری و نوآوری در ایران" با سخنرانی دکتر شاپور اعتماد، استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، سه شنبه ۳۰ دیماه. قسمت اول
۲۰ میزگرد "پیشران های آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی" قسمت سوم میزگرد "پیشران های آینده دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محوری و کارآفرینی"، ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، دکتر رضا نقی زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر بهروز زارعی، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دکتر مژگان سمندی اشتهاردی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، قسمت ۳

صفحه‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما