Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

معاونت‌ها

شما اینجا هستید

 

 سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر انجام عملیات مرتبط با امور تخصصی و اجرایی پژوهش برگرفته از نقش‌های ذاتی مرکز و سیاست‌های متخذه در شورای پژوهشی در قالب عناصر اجرایی آنها، و همچنین ارتباط با ذینفعان مرکز است.
 

- آگاهی از مأموریت، وظایف محوله، قوانین و مقررات و مصوبات مرتبط با مرکز
- اجرای کلیه فعالیت‌های تخصصی محوله و ایجاد زمینه‌های ارتباطی مؤثر با سایر حوزه‌های مرکز، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط به منظور اجرای هر چه بهتر فعالیت‌ها
- تلاش در جهت بهبود معماری سازمانی نظام علمی و فناوری مرکز به منظور تقویت و رصد کردن اطلاعات اصیل، بهنگام، منسجم و با کیفیت در راستای اعتماد‌سازی، پاسخگویی و افزایش ارزش افزوده علمی و فناوری کشور
- اهتمام در جهت معرفی شناسه (برند) مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و ارتقاء و تعالی جایگاه و منزلت حرفه-ای و اجتماعی آن در جامعه خاص (عرصه علم، نوآوری و فناوری) و عام (عموم مردم )کشور
- انجام اقدامات لازم در راستای توسعه و بهبود کیفیت فعالیت‌های تخصصی محوله بصورت مستمر
- تجزیه و تحلیل و ارزیابی مستمر نتایج حاصله از اجرای مؤثر فعالیت‌ها به منظور حصول اطمینان از صحت و کیفیت انجام آنها و تهیه گزارشات تحلیلی و انعکاس به موقع آنها به مقام مافوق جهت اتخاذ تصمیمات مناسب
- مشارکت فعال در ارزیابی‌ها و پاسخگویی‌های واحد سازمانی مربوط و ارایه گزارشات تخصصی - کاربردی
- شناسایی، استقرار و بکارگیری روش‌ها، ابزارهای نوین و فن‌آوری‌های کاربردی و متناسب و مبتنی بر IT در انجام وظایف محوله
- تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد ادواری و سالیانه
- مستندسازی، آرشیو و نگهداری اطلاعات، اسناد و مدارک واحد سازمانی
- مشارکت در توسعه و گسترش همکاری‌ها با مراکز علمی و پژوهشی‌، شرکت در دوره‌های آموزشی، سمینارها و نمایشگاه‌های مرتبط داخلی و خارجی


- همکاری و مشارکت در سیاستگذاری و تدوین استراتژی‌های نظام پژوهش، فناوری و نوآوری و آموزش مرکز در راستای نقش ‌های ذاتی و عناصر استراتژیک آن
- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور مدیریت و معماری، توسعه، بهبود و همراستایی نظام‌های پژوهش، فناوری و نوآوری و آموزش در مرکز و ارزیابی مستمر نظام‌های مذکور و ثبت و مستندسازی اطلاعات مرتبط
- سیاستگذاری و تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با حفظ و حمایت از حقوق مادی و معنوی تحقیقات مرکز
- رصد، نیازسنجی، داده‌کاوی، پایش، آینده‌نگری به منظور تدوین اؤلویت‌های توسعه و گسترش تحقیقات سیاست علمی و پژوهشی مرتبط در مرکز، مبتنی بر اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان علمی و پژوهشی کشور و تهیه و ارایه گزارش‌های تخصصی
- همکاری و مشارکت در تدوین و اجرای سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های فرابخشی بین گروه‌های پژوهشی- معاونت متبوع - مجریان برنامه‌های علم، نوآوری و فناوری در مرکز و تعیین سبد‌های پژوهش داخلی مرکز و مشترک با ذینفعان خارجی و اعتبارات آنها در راستای هم‌افزایی و گسترش حوزه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی، و ارتقاء جایگاه‌ ساختاری مرکز در عرصه علم، فنّاوری و نوآوری
- همکاری و مشارکت در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، بستر‌سازی و تمهید سازوکارهای لازم در خصوص تکمیل، تسهیل و کارآمدسازی زنجیره مدیریت دانش، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی تحقیقات سیاست علمی و پژوهشی مرکز
- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تمهید سازوکارهای لازم در خصوص تعریف، ایجاد، ارتقاء و بهنگام‌سازی سیستم‌های زیرساخت( الگو، معماری, روش، شاخص، کیفیت، فرایند، پایش، ارزیابی و...) نظام‌ پژوهش، فناوری و نوآوری مرکز، مبتنی بر شبکه‌سازی آن و با محوریت فناوری اطلاعات
- طراحی، تعریف و اجرای طرح‌های علمی – پژوهشی بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در حوزه تخصصی سیاستگذاری علمی کشور و مبتنی بر اؤلویت اسناد بالادستی
- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص بسترسازی و تقویت فرهنگ تسهیم دانش در حوزه تخصصی سیاستگذاری علمی در سطح مرکز و شبکه پژوهشگران مرتبط
- برقراری ارتباط و تعامل با مراجع بالادستی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ملی و بین‌المللی، نهادها، دستگاه‌های اجرایی و ذینفعان داخل و خارج مرکز معطوف به حوزه علم، فنّاوری و نوآوری ، به منظور اطلاع‌رسانی اهداف و دستاوردهای مرکز، طراحی و تعریف بسترهای همکاری علمی و ارتقای فعالیت‌ها، تأمین نیازهای اطلاعاتی- نظری و آگاهی از دیدگاه‌ها و نقطه نظرات نوین آن‌ها
- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و برقراری ارتباط با متخصصین به منظور جلب آنها از سطح کشور، تشکیل تیم‌های تخصصی و ایجاد شبکه‌ای از مشاوران علمی و پژوهشی در زمینه خطوط تحقیقات سیاست علمی و پژوهشی مرتبط در نظام‌ پژوهش، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی مرکز
- بررسی پیشنهادات مرتبط با تعریف و اجرای طرح‌های علمی – پژوهشی از سوی متخصصین داخلی و خارجی، فراهم آوردن موجبات تهیه و اجرا طرح، نظارت بر عملکرد و در صورت لزوم هدایت مجریان و اطلاع‌رسانی روند پیشرفت امور طرح، نتایج و دستاوردهای احصایی در شورای پژوهشی مرکز
- بررسی، شناسایی و تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها، کارآمدی و اثربخشی عملکرد حوزه علم، فنّاوری و نوآوری مرکز در دوره‌های زمانی معین و تهیه، تنظیم و اطلاع رسانی گزارش‌های تخصصی مرتبط در سطح مرکز
- بررسی و نظارت بر فرآیندهای پژوهش، آموزش و ترویج مرکز بر مبنای معیارهای تعیین شده، برنامه‌های زمانبندی و تقویم مصوب در نظام‌های مرتبط
- انجام مطالعات و بررسی‌های علمی، کاربردی و تطبیقی به منظور کسب آگاهی و استفاده از تجارب‌ و دستاوردهای سایر کشورها و بکارگیری الگوها، روش‌های نوین و کاربردی در مراحل مختلف اجرای طرح‌های تخصصی سیاستگذاری علمی، و اهتمام در امکان‌سنجی و بومی‌سازی مناسب آنها با مقتضیات کشور
- طراحی، تنظیم و بهنگام سازی الگوها، شاخص‌های علمی و روش‌های تخصصی مورد استفاده در تولید طرح‌های پژوهشی
- نیازسنجی، تعیین و تعریف مجموعه داده‌ها، اطلاعات و مبانی نظری مورد نیاز در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های حوزه پژوهش و آموزش و شوراهای تخصصی و استراتژیک مرکز و مدیریت تهیه و تأمین آنها
- رصد، نیازسنجی و داده‌کاوی اطلاعات علمی به منظور تشخیص کمبودهای موضوعات مورد نیاز سیاست علمی و پژوهشی مرتبط با مأموریت مرکز در سطح کلان، منطبق با اولویت‌های تعیین شده کشور، و ارایه در سطح مدیریت عمومی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی
- تهیه، تنظیم، تدوین و بهنگام‌سازی ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز نظام‌های پژوهشی و آموزشی مرکز و اطلاع‌رسانی و ابلاغ به اعضاء نظام
- بررسی، شناسایی و ارزیابی علمی -تخصصی مجریان و پژوهشگران مشارکت کننده در حوزه پژوهش و آموزش مرکز به منظور تضمین هویت عمومی و تخصصی ایشان
- ارایه خدمات مشاوره علمی و تخصصی حاصل از نتایج و دستاوردهای تحقیقات سیاست علمی و پژوهشی مرکز به اشخاص حقیقی و حقوقی با  رعایت ضوابط و مقررات مرکز
- انجام خدمات ترویجی و آموزشی مرتبط با حوزه تحقیقات سیاست علمی و پژوهشی مرکز
- انعقاد تفاهم نامه‌های مشارکت همکاری‌های علمی و پژوهشی با مجریان تخصصی
- ارزیابی و نظارت علمی – تخصصی بر مجموعه فعالیت‌های مستندسازی و انتشار نشریات در نظام پژوهش
- مستندسازی اطلاعات مرتبط با شناسنامه‌های انواع دستاوردهای علمی و پژوهشی (طرح‌ها، آموزش، ترویج، ارتباط علمی، کتب، مجلات،نرم‌افزارهای تخصصی و...) و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جامع مرتبط با حوزه علم، فنّاوری و نوآوری مرکز
- نشر، اشاعه و اطلاع‌رسانی دانش تخصصی، نتایج و دستاوردهای حوزه سیاست‌گذاری علمی، اطلاعات و آمار تخصصی مرکز در قالب ابزارهای فیزیکی و مجازی کتاب، مجله، نرم‌افزار، گزارش‌های تخصصی و... در سطح مدیریت کلان کشور و عرصه‌های علمی و پژوهشی ملی و بین‌المللی، مبتنی بر ضوابط مصوب چاپ و نشر کشور
- تعریف و برگزاری جلسات، کارگاه‌های تخصصی – آموزشی، سمینارها و همایش‌های علمی و پژوهشی به منظور معرفی، اطلاع‌رسانی و ارایه نتایج و دستاوردهای تحقیقات سیاست علمی و پژوهشی مرکز در سطح مدیریت کلان کشور و عرصه‌های علمی و پژوهشی ملی و بین‌المللی
- نظارت بر امورکتابخانه مرکز
- همکاری و مشارکت در مدیریت منابع انسانی مرکز بویژه در خصوص مدیریت استعداد پژوهشگران در حوزه تحقیقات سیاست علمی و پژوهشی مرکز
- همکاری و مشارکت در بودجه‌بندی نظام پژوهش و آموزش مرکز

 
 


سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام عملیات مرتبط با  مدیریت و اجرا نظام‌های مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری منابع، مالی، پشتیبانی و فیزیکی مرکز در قالب عناصر اجرایی آنها.
 

•    آگاهی از مأموریت، وظایف محوله، قوانین و مقررات و مصوبات مرتبط با مرکز 
•    اجرای کلیه فعالیت‌های تخصصی محوله و ایجاد زمینه‌های ارتباطی مؤثر با سایر حوزه‌های مرکز، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط به منظور اجرای هر چه بهتر فعالیت‌ها 
•    تلاش در جهت بهبود معماری سازمانی نظام علمی و فناوری مرکز به منظور تقویت و رصد کردن اطلاعات اصیل، بهنگام، منسجم و با کیفیت در راستای اعتماد‌سازی، پاسخگویی و افزایش ارزش افزوده علمی و فناوری کشور
•    اهتمام در جهت معرفی شناسه (برند) مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و ارتقاء و تعالی جایگاه و منزلت حرفه‌ای و اجتماعی آن در جامعه خاص (عرصه علم، نوآوری و فناوری) و عام (عموم مردم )کشور
•    انجام اقدامات لازم در راستای توسعه و بهبود کیفیت فعالیت‌های تخصصی محوله بصورت مستمر 
•    تجزیه و تحلیل و ارزیابی مستمر نتایج حاصله از اجرای مؤثر فعالیت‌ها به منظور حصول اطمینان از صحت و کیفیت انجام آنها و تهیه گزارشات تحلیلی و انعکاس به موقع آنها به مقام مافوق جهت اتخاذ تصمیمات مناسب
•    مشارکت فعال در ارزیابی‌ها و پاسخگویی‌های واحد سازمانی مربوط و ارایه گزارشات تخصصی - کاربردی 
•    شناسایی، استقرار و بکارگیری روش‌ها، ابزارهای نوین و فن‌آوری‌های کاربردی و متناسب و مبتنی بر IT در انجام وظایف محوله 
•    تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد ادواری و سالیانه 
•    مستندسازی، آرشیو و نگهداری اطلاعات، اسناد و مدارک واحد سازمانی
•    مشارکت در توسعه و گسترش همکاری‌ها با مراکز علمی و پژوهشی‌، شرکت در دوره‌های آموزشی، سمینارها و نمایشگاه‌های مرتبط داخلی و خارجی


•    سیاستگذاری و تدوین استراتژی‌های حوزه توسعه منابع انسانی و پشتیبانی در راستای عناصراستراتژیک مرکز
•    تنظیم و تدوین اهداف، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های دوره‌ای مرتبط با حوزه توسعه منابع انسانی، بهره‌وری منابع و  پشتیبانی با تأکید بر همراستایی عمودی و افقی استراتژیک و تمرکز بر توسعه و بهبود آن حوزه
•    سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور مدیریت، توسعه و بهبود منابع انسانی :
        تعریف، ایجاد و بهنگام‌سازی سیستم‌های زیرساخت مدیریت منابع انسانی 
        تعریف، توسعه و بکارگیری روش‌های نوین مدیریتی و اجرای برنامه‌های تحول اداری کشور
        امور برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نیروی انسانی، استخدام و جذب کارکنان 
        امور نگهداری، آموزش و توانمند‌سازی، توسعه و بهبود کارکنان
        امور مستند‌سازی اطلاعات جامع کارکنان
        انگیزش و ارایه خدمات کیفیت زندگی کاری و رفاهی کارکنان
        مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان
•    سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و  نظارت بر سیستم حقوق و دستمزد کارکنان
•    سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور مدیریت منابع مالی :
        تعریف، ایجاد و بهنگام‌سازی سیستم‌های زیرساخت مدیریت منابع مالی
        امور پیش‌بینی و اجرای بودجه سالیانه 
        امور تأمین اعتبارات و وصول درآمدها
        امور دریافت و پرداخت شاغلین و بازنشستگان
        امور رسیدگی به اسناد و اموال
        امور تهیه و تنظیم حساب‌ها و ارایه گزارشات مالی و صورتحساب‌ها به مراجع ذیصلاح
        امور مستند‌سازی اطلاعات جامع مالی
•    سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور پشتیبانی، منابع فیزیکی و ساختمان
•    سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات 
•    سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور قراردادها
•     سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور حقوقی 
•    سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تغییر، بهبود و تحول در حوزه منابع انسانی
•    همکاری و مشارکت در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مدیریت تغییر، بهبود و تحول در نظام مرکز


 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما