Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

شوراهای سازمانی

شما اینجا هستید

توضیحات:

هیأت امنای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان بالاترین رکن تصمیم سازی مرکز در چارچوب قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی) و با وظایف زیر تشکیل گردید.

- تصویب آیین‎نامه داخلی هیأت امنا
- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی "مرکز" براساس ضوابط و مقررات مربوط که پس از تأیید وزیر علوم، تحیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود؛
- تصویب آیین‎نامه های مالی-معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی "مرکز" (از جمله آیین‎نامه های سفرهای علمی، بورس‎های تحصیلی، و فرصت های مطالعاتی) که پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود؛
- بررسی و تصویب بودجه سالیانه و تفصیلی "مرکز" که توسط رئیس "مرکز" پس از تایید هیأت رئیسه پیشنهاد می شود؛
- تصویب حساب ها و ترازنامه سالیانه "مرکز"؛
- تصویب نحوه ی وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط ومقررات مربوط؛
- تصویب دریافت کمک های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
- پیشنهاد میزان فوق‎العاده های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی "مرکز" به "وزارت" برای تأیید؛
- تعیین میزان آموزانه، پژوهانه، نویسانه، ترجمانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات "وزارت"؛
- پیشنهاد توسعه یا انحلال گروه های پژوهشی و فناوری "مرکز" به "وزارت" برای طی مراحل قانونی؛
- برسی گزارش عملکرد سالیانه " مرکز" که توسط رئیس "مرکز" ارائه می شود و اظهار نظر نسبت به آن.
اعضا:

 

دکتر منصور غلامی / وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری

دکتر عبدالرضا باقری / رئیس مرکز هیئت های امناء و هیئت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر نسرین نورشاهی / رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر هیأت امنای منطقه ۲ پژوهشی

دکتر غلامحسین رحیمی / معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیاًت امنای منطقه ۲ پژوهشی

دکتر مجتبی صدیقی / معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان

دکتر ابراهیم خدایی / معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر محمدتقی نظرپور / معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فریبا فهیم یحیایی / نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر سیروس علیدوستی / رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دکتر سید سروش قاضی نوری / رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر علی شریف نژاد / رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر رسول صادقی / رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

دکتر سید محمدعلی توکل کوثری / عضو هیات امناء

دکتر حسین غریبی / عضو هیات امناء

دکتر حسین سلیمی / عضو هیات امناء

دکتر جعفر توفیقی / عضو هیات امناء

دکتر محمد ابویی اردکان / عضو هیات امناء

 

آیین نامه:
توضیحات:

مطابق ماده ۵ اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هیأت رئیسه مرکز سومین رکن مرکز است و متشکل از رئیس و معاونان مرکز می باشد. هیأت رئیسه در راستای نیل به اهداف زیر به صورت هر هفته یکبار برگزار می شود:

- مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه های راهبردی مرکز مبتنی بر سند چشم‎انداز، برنامه های توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه های تقدیمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی، به منظور ارائه و تصویب هیأت امنا؛
- فراهم نمودن زمینه های لازم جهت تحقق اهداف برنامه های راهبردی مرکز؛
- فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنا، آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت و سایر جوامع ذی صلاح؛
- بررسی آیین نامه ها، شیوه نامه ها، دستور جلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونت ها و شورای مرکز به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذی صلاح؛
- پیشنهاد بودجه سالیانه مرکز به هیأت امنا از طریق رئیس مرکز؛
- تنوع بخشی به منابع مالی مرکز از طریق جذب کمک های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات پژوهشی، فناوری و سایر منابع دیگر از اخذ مجوزهای لازم از هیأت امنا و سایر مراجع ذی صلاح؛
- پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت پژوهشی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای هیأت علمی تعلق می گیرد از طریق رئیس مرکز به وزارت؛
- بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده در خصوص فعالیت های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که بر اساس تقویم سالیانه مرکز ارائه گردیده است؛
- نظارت و پی گیری گزارش های تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و... با هماهنگی دیگر دستگاه های ذی ربط تا حصول نتیجه؛
- بررسی و ارزیابی نحوه ی اجرای تصمیمات هیأت رئیسه توسط حوزه های مختلف مرکز و نظارت برعملکرد آنان؛
- ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف مرکز و بررسی گزارش های ادواری در شورای مرکز؛
-ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف مرکز.
اعضا:

 

 

آیین نامه:
توضیحات:

مطابق ماده ۵ اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور شورای مرکز چهارمین رکن مرکز است و متشکل از رئیس مرکز، معاونان مرکز، مدیران گروه های پژوهشی و دو تا پنج تن از اعضای هیأت علمی می باشد. شورای مرکز در راستای نیل به اهداف زیر تشکیل می‌شود:

- تصویب آیین نامه داخلی شورا؛
- تعیین خط مشی و برنامه های علمی و پژوهشی و فناوری مرکز در چارچوب سیاست ها و مصوبات وزارت؛
- تصویب آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی و فناوری مرکز؛
- بررسی وتصویب طرح های پژوهشی و فناوری مرکز و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آن ها؛
- بررسی و نظارت بر پیشرفت طرح های پژوهشی و فناوری طبق برنامه زمان‎بندی مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آن ها؛
- تعیین داور یا هیأت داوران طرح های پژوهشی و فناوری خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی و فناوری مرکز معرفی می شوند؛
- ارزیابی نتایج فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری مرکز؛
- تأیید پیشنهاد تأسیس و انحلال گروه های پژوهشی و فناوری مورد نیاز به منظور ارسال به هیأت امنا برای تأیید و طی مراحل قانونی؛
- برنامه‎ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط؛
- تصویب آیین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
- بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی کارگاه مرکز طبق ضوابط و مقررات؛
- بررسی امکانات علمی (نیروی انسانی وتجهیزات) مرکز و تعیین کمبودها و پیشنهاد تأمین آن ها به رئیس مرکز؛
- تصویب آیین نامه های تألیف، ترجمه ی کتاب، مقاله و نحوه انتشار فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری مرکز؛
- انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیأت امنا یا رئیس مرکز به شورا محول می شود برگزار می گردد.
اعضا:

 

دکتر سید سروش قاضی نوری / رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر پریسا علیزاده، سرپرست معاونت پژوهش و فناوری مرکز

دکتر سحر کوثری، دبیر شورای مرکز

دکتر آرش موسوی، مدیر گروه پژوهشی سیاست علوم و تحقیقات

دکتر رضا نقی زاده، سرپرست گروه پژوهشی تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری

دکتر امیرهوشنگ حیدری، مدیر گروه پژوهشی مطالعات آینده علم و فناوری

دکتر کیوان الستی، مدیر گروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری

دکتر مژگان سمندر علی اشتهاردی، سرپرست گروه پژوهشی ارزیابی سیاست ها و پایش علم، فناوری و نوآوری

دکتر نسرین نورشاهی، ریاست موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر طاهره میرعمادی، رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر بهزاد دوران، عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

دکتر سپهر قاضی نوری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

آیین نامه:
توضیحات:

در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ به استناد مصوبه هیئت عالی جذب، هیئت اجرائی جذب مشترک اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات فعالیت خود را زیر نظر هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری شروع کرد.

انجام امور اجرائی این هیئت مانند پیگیری های مربوط به فراخوان عمومی استخدام، راتبهء تحصیلی و طرح سربازی که هر ساله در دو نوبت شهریورماه و بهمن ماه برای جذب هیئت علمی پیمانی و یک نوبت اردیبهشت ماه برای جذب راتبه تحصیلی انجام می شود و نیز تشکیل پرونده برای متقاضیان جذب، پاسخگوئی به متقاضیان و.. توسط دبیرخانه هیئت اجرائی جذب مشترک پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجام می شود.

اهداف

انجام فرایند جذب و استخدام اعضای هیئت علمی واجد شرایط و دارای توانایی های علمی و صلاحیت عمومی با توجه به نیازهای دو موسسه.

وظایف

- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیئت علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی؛
- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیئت علمی هر دو مؤسسه؛
- تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیئت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی، آزمایشی، رسمی قطعی، هیئت علمی طرح سربازی، ماموریت و انتقال اعضای هیئت علمی در چارچوب آیین‌نامه ها و مقررات مربوطه؛
- اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیئت علمی متقاضی استخدام در موسسه و متقاضیان راتبهء تحصیلی از لحاظ توانایی های علمی و صلاحیت عمومی؛
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیئت علمی؛
- ارائهء گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیئت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین؛
تبصره ۱- راتبه های فعلی از شرکت در فراخوان عمومی مستثنی هستند.
تبصره ۲- رعایت آیین‌نامه های وزارت در مورد متقاضیان راتبه تحصیلی الزامی است.
اعضا:

 

آیین نامه:

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما