Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

تدوين برنامه راهبردی ۵ ساله توسعه علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب

شما اینجا هستید

بر اساس ابلاغيه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، وزارت عتف در تاريخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ به‌عنوان دستگاه مجري ۴ مگا پروژه اولويت‌دار تحت برنامه ملي «توسعه اقتصاد دانش‌بنیان» در حوزه اقتصاد مقاومتي تعیین‌شده است. در اين راستا و با توجه به ظرفيت، ساختار شبکه ملي سياست پژوهي علم، فناوری و نوآوری شکل‌گرفته در مرکز تحقيقات سياست علمي کشور و همچنين نقش مرکز به‌عنوان اتاق فکر وزارت عتف، کميته راهبري پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي وزارتخانه، در تاريخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶، مسئوليت پيشبرد چندين پروژه را به اين مرکز ابلاغ نمود.

يکي از مهم‌ترین پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ‌شده به مرکز تحقيقات «پروژه تدوين اسناد راهبردي توسعه علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب کشور» است که به‌منظور تعيين نقش استان‌ها در ارتقاي شاخص‌هاي مصوب پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي و همچنين در راستاي تعيين برش استاني پروژه‌هاي وزارت عتف، به منشور پروژه‌ي «طراحي الگوي تغيير و ارتقاي نقش دانشگاه‌ها در حل مشکلات کلان، دستگاهي و بنگاه‌هاي اقتصادي کشور» اضافه‌شده و از اين حيث حائز اهميت ويژه است.

مرکز تحقيقات سياست علمي کشور در راستاي ساماندهي به سازمان اجرايي پروژه با رويکرد شبکه‌اي و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود در مجموعه وزارت عتف، نهادهاي ذينفع و مرتبط در بخش‌هاي دولتي و خصوصي، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي و مطالعاتي و مشاورين و متخصصين حوزه نظام نوآوري منطقه‌اي، اقدام به طرح‌ريزي سازمان اجرايي پروژه در دو سطح ملي و استاني نموده است. در طراحي سازمان اجرايي اهدافي مانند فراهم آوردن زمينه مشارکت و تعامل ذينفعان و سیاست‌گذاران در تصميم‌گيري و رسيدن به اجماع بر سر اولويت‌ها، امکان بهره‌گيري از تمامي امکانات و استعدادهاي موجود در سطح ملي و استاني، ايجاد فرصت هم‌افزايي استاني و ملي در زمينه توسعه علم، فناوري و نوآوري و درنهایت ايجاد شبکه ملي و استاني به‌منظور توسعه علم، فناوری و نوآوری مدنظر بوده است.

در اين پروژه شبکه ملي سياست‌پژوهي علم، فناوری و نوآوری با ايجاد يک هماهنگي افقي در سطح ملي و استاني، در نظر دارد برنامه جامعي را براي توسعه علم، فناوری ونوآوری استاني تنظيم نمايد. بدين منظور، شبکه ملي سياست‌پژوهي علم، فناوری و نوآوری با بهره‌مندي از تجارب و توانمندي اعضاي خود در حوزه توسعه علم، فناوری و نوآوری منطقه‌اي، تعاملات و ارتباط با متخصصين حوزه علم، فناوری و نوآوری، برخورداري از سازوکارهاي لازم جهت مديريت پروژه و مديريت ارتباط با ذينفعان پروژه، اقدام به طرح‌ريزي ساختار اجرا و پشتيباني اين پروژه نموده و با استفاده از رويکرد شبکه‌اي و بهره‌مندي از پتانسيل‌هاي شبکه ملي سياست‌پژوهي علم، فناوری و نوآوری در جهت پيشبرد اين پروژه کوشش نموده است.

خدمات زير در اين پروژه به انجام خواهد رسيد:

 • تعيين نقش استان‌ها در ارتقا شاخص‌هاي مصوب پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي
 • برش استاني پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي
 • ترسيم سند و نقشه راه توسعه علم، فناوری و نوآوری استان مبتني بر مزيت‌هاي صنعتي و اقتصادي استان‌ها
 • هم‌افزايي استاني و ملي در زمينه توسعه علم، فناوري و نوآوري (مناطق ويژه علم و فناوري، آمايش فناوري؛ نهادهاي واسط و دانشگاه‌هاي کارآفرين و ...)
 • تقويت گفتمان‌ دانش‌بنيان منطقه‌اي با توجه به مزيت‌هاي استان
 • آگاه‌سازي سیاست‌گذاران، ذينفعان و بازيگران ملي و استاني نسبت به اهميت شبکه‌هاي نوآوري و دانشي موجود استاني با بهره‌مندي از سازوکار تقسیم‌کار منطقه‌اي در زمينه اجراي پروژه‌ها
 • طرح‌ريزي، سازمان‌دهی همه‌جانبه پروژه با رويکرد حکمراني و مديريت شبکه‌اي (حکمرانی چند سطحی)
 • گونه‌شناسی ده استان منتخب
 • فازبندي و تعيين رويکرد توسعه علم، فناوری و نوآوری استان‌ها
 • بهینه‌یابی سياست‌ها و ابزارهاي سياستي منطقه‌اي در مقايسه با ساير استان‌ها
 • تعيين ارکان راهبردي و اهرمي توسعه استان
 • تعيين برنامه اقدام متناسب با ارکان راهبردي و اهرمي توسعه استان
 • تدوين پروژه‌هاي اجرايي و تعيين تيم‌هاي مجري پروژه‌ها
 • تفهيم الزامات، آموزش و راهبري عوامل درگير در پروژه در سطح ملي و استاني
 • طراحي نظام نظارت، ارزيابي و بازبيني همه‌جانبه بر اجراي سند توسعه علم، فناوری ونوآوری استاني

در راستاي شناسايي، تدقيق و اولويت‌بندي زیر پروژه‌های اصلي و مسائل کليدي در اجرا و تسهيل مديريت پروژه، پروژه «تدوين اسناد توسعه علم، فناوری ونوآوری استاني» طبق ساختار زير در دو سطح اصلي پشتيباني و اجرا شکسته شده است.

ساختار شکست پروژه تدوين برنامه 5 ساله توسعه علم، فناوري و نوآوري استان

ساختار شکست پروژه تدوين برنامه ۵ ساله توسعه علم، فناوري و نوآوري استان

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما