Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

“جُستارهايی درباب آينده پژوهی”

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
سعید خزایی، مصطفی حسینی گلکار
ناشر: 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سال انتشار: 
۱۳۹۴
شابک: 
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۴۱-۶۹-۹
تعداد صفحات: 
۵۵۵صفحه
قیمت: 
۴۰۰۰۰تومان

علتِ اهمیت مناطق نوآوری در اقتصادهای در حال توسعه، عمدتاً به دلیل كمبود استقرار رشته های جديد – بويژه در فضای میان رشته ای – با چالش های متعددی روبرو است. خوانشهای پراكنده و بعضا تلفیقی و حتی متعارض رواج پیدا كرده و بسیاری محققان از ظن خود يار اين مسیر میشوند. در چنین موقعیتی هنوز هندسه كلی و جامع رشته ترسیم نشده و يا مورد اجماع قرار نگرفته - و اغلب بصورت گرته برداری – است. بسیاری عناوين هنوز به بلوغ لازم نرسیدهاند و يا به اندازه كافی شناخته نشدهاند. "جُستارها" در چنین فضائی شکل میگیرند و اغلب شاخصهای راهنمائی برای حوزههای پژوهشی جديد و مورد نیاز هستند. بسیاری مدخل های مهم كه هنوز جايگاه اصلی خود را در كلیت رو به تکامل دانش مربوطه نیافت هاند؛ در جُستارها محملی برای طرح میيابند. همچنین جُستارها كمك میكنند تا پژوهشگران به لبه های دانش ورود كرده و شاهراه های تحقیقاتی اصلی را بیابند.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت این کتاب می‌توانند با مرکز نشر چاپار شماره تلفن ۸۸۸۹۹۶۸۰ تماس حاصل نمایند.

تصویر جلد: 

درج دیدگاه

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما