Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

مقایسه نظام های ارزیابی آموزش عالی

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
محمد حسینی مقدم
ناشر: 
مرکز تحقیقات سیاست علمس کشور
سال انتشار: 
۱۳۹۰
شابک: 
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۴۱-۴۵-۳
تعداد صفحات: 
۲۰۷صفحه
قیمت: 
۵۲۰۰۰تومان

در کنار نقشی که نهاد آموزش در انسان‌ سازی، تمدن‌ سازی و شکل‌دهی به حيات فرهنگی آدميان دارد شاهد شکل‌گيری فضای رقابتی در ميان مؤسسات آموزش عالی و خاصه دانشگاه‌ها برای دستيابی به جايگاه برتر جهانی هستيم. مبنای اين رقابت‌پذيری اعتبار و کيفيت آموزش هايی است که ارائه می‌شوند. اين اعتبار از رهگذر مقايسه و ارزيابی بروندادهای مؤسسات آموزش عالی با يکديگر به دست می‌آيد. از اين رو ارزيابی نظام آموزش عالی به منظور دستيابی به جايگاه مطلوبِ آينده يکی از دل مشغولي های مهم نقش‌آفرينان کليدی اين حوزه است. در اين کتاب از منظر آينده‌ پژوهی تلاش شده است ضمن رصد تحولات مرتبط با ساز و کار، شاخص ها و مدل ارزيابی نظام آموزش عالی در کشورهای منتخب توصيفی از وضع موجود ارائه و سپس با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه تجويزهايی برای دستيابی به آينده مطلوبِ آموزش عالی ايران ارائه شود. برای دستيابی به اين هدف کتاب حاضر در يک مقدمه، چهار فصل و يک جمع‌بندی نهايی تنظيم شده است. در اين کتاب تلاش شده است با پويش روندهای حاکم بر ارزيابی آموزش عالی کشورهای منتخب بر حسب شناسايی مدل‌ها، الگوها، شاخص‌ها و سازوکار ارزيابی زمينه ‌های نظری و مفهومی لازم به منظور ارتقای جايگاه آموزش عالی ايران ارائه شود. به اين منظور در «فصل اول» مفهوم ارزيابی و گونه ‌شناسی آن مورد بررسی قرار گرفته است، در «فصل دوم» تجربه‌ کشورهای منتخب بررسی شده است. در اين بررسی نقش‌آفرينان کليدی ارزيابی آموزش عالی هر کشور شناسايی و سپس الگو و شاخص‌های مورد توجه اين نهاد برای ارزيابی نظام آموزش عالی کشور مرتبط استخراج شده است. در «فصل سوم» نتايج حاصل از بررسی کشورهای منتخب به صورت مقايسه‌ای و تطبيقی بررسی شده و بر اساس وجوه مشترک آنها در «فصل چهارم » الگو و شاخص‌هايی به منظور رصد و ارزيابی وضعيت آموزش عالی ايران ارائه و توسط خبرگان آموزش عالی ايران اعتبار سنجی شده است .

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت این کتاب می‌توانند با مرکز نشر چاپار شماره تلفن ۸۸۸۹۹۶۸۰ تماس حاصل نمایند.

تصویر جلد: 

درج دیدگاه

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما