Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

مبانی آینده پژوهی و روش های آن

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
سعید خزایی، امیر ناظمی، امیر هوشنگ حیدری، عزیز علیزاده، حامد کاشانی
ناشر: 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سال انتشار: 
۱۳۹۴
شابک: 
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۴۱-۶۱-۳
تعداد صفحات: 
۵۷۲صفحه
قیمت: 
۴۶۰۰۰تومان

دنياي در حال توسعه امروز رقابت بر سر داشتن سهم بيشتر از آينده است. آينده پژوهي را در يک جمله ميتوان مطالعاتي نظام مند در راستاي تسلط بر آينده و ساخت آن دانست. براي تحقق اين امر روشهاي مختلفي تاکنون به کار گرفته شده است. برخي از اين روشها ابتدا از ساير حوزه ها به عاريه گرفته شده و با گذشت زمان در فضاي خاص حوزه آينده پژوهي بازآفريني و در ساحتي نو معرفي شدند. تعدادي از آنها نيز از ابتدا در همين ساختار شکل گرفته و به وجود آمدند. آشنايي با روشها و شيوه کاربست آنها از مهارت هاي خاص هر متخصص آينده پژوه است. در اين گزارش سعي شده است به تعدادي از روشهاي منتخب در حوزه آينده پژوهي از دو بعد مفاهيم و کاربرد موردي پرداخته شود. ابتدا براي ايجاد زبان مشترک و چارچوب مفهومي، در فصل اول گزارش، به عناويني مانند تعاريف، مفاهيم، عوامل اثرگذار بر شکل گيري آينده پژوهي، دوره هاي آينده پژوهي، سازمانهاي فعال در اين زمينه و مکاتب فکري آينده پژوهان خواهيم پرداخت. پس از آن در فصول مجزا به روشهاي منتخب پرداخته خواهد شد. در ابتداي هر فصل مفاهيم و اجزا روش توضيح داده ميشود و سپس مطالعه موردي که عمدتاً برگرفته از تحقيقات انجام شده داخل کشور است مورد بررسي قرار خواهد گرفت. فصل دوم گزارش به يکي از اولين و در عين حال پرکاربردترين روشهاي آينده پژوهي يعني روش دلفي که تجربه موفقي در به کارگيري آن در دنيا نيز وجود دارد به شکلي جامع و کامل ميپردازد. پروژه پامفا اولين پروژه انجام شده در حوزه آينده نگاري با ۱۸ مباني آينده پژوهي و روشهاي آن روشهاي ترکيبي آينده پژوهي از جمله دلفي در ايران است که به عنوان مطالعه موردي در اين فصل به آن خواهيم پرداخت. سپس در مورد يکي از روشهاي اصلي در محيط هايي با عدم قطعيت بالا، يعني روش برنامه ريزي بر پايه سناريو صحبت خواهيم کرد. براي مطالعه موردي اين فصل نيز سناريوهاي جهاني انرژي تا سال ۲۰۲۰ با تأکيد بر حوزه نفت و گاز انتخاب شده است. در فصل چهارم نيز به روش آينده نگاري ميپردازيم و مجدداً براي تحليل بيشتر اين روش، پروژه پامفا مطالعه موردي خواهد بود. در فصل پنجم، روش تحليل برگذار شرح داده می‌شود. طرح تحقيقاتي آينده نگاري توسعه منابع انساني صنعت نفت در افق ۱۴۰۴ به منظور توضيح عملي اين روش برگزيده شده است. رهنگاشت فناوري در فصل بعدي و با کمک پروژه حمل و نقل زميني در انگلستان توضيح داده خواهد شد. دو روش چشم اندازسازي و تحليل تأثير بر روند دو فصل پاياني گزارش طرح را شکل ميدهند که براي مطالعه موردي هر دو روش، پروژه چشم انداز علم و فناوري بخش کشاورزي در نقشه جامع علمي کشور بررسي ميشود.

علاقه مندان به تهیه این کتاب میتوانند با شماره ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۱۰۳، ۳۲۲ و ۲۰۷ تماس حاصل نمایند.

تصویر جلد: 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما