Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

راهنمای ارزیابی اثرات، روش ها و تجربیات کمی در حوزه نوآوری

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
خاندکر، شاهیدور
مترجم(ها) : 
علی‌رضا صابر‌فرد، سید‌علی حسینی
ناشر: 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سال انتشار: 
۱۳۹۶
شابک: 
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۴۱-۷۸-۱
تعداد صفحات: 
۳۲۳صفحه
قیمت: 
۳۰۰۰۰تومان

برنامه های عمومی با اهداف و ذی نفعانی مشخص طراحی می شوند. يکی از چالش های اين قبیل برنامه ها روش های درك کارآمدی اين برنامه ها و ماهیت و میزان اثرات بر ذی نفعان است که درونمايه کتاب حاضر را تشکیل می دهد. آيا بانک گرامین  ر کاهش فقر در بخش روستايی بنگلادش موفق بوده است؟ آيا برنامه های انتقال وجه مشروط در مکزيک و آمريکای لاتین موجب بهبود وضعیت سلامت و آموزش زنان و کودکان فقیر شده است؟آيا احداث جاده ای جديد در تانزانیا، با افزايش سطح رفاه در يک منطقه خاص همراه بوده است؟ پاسخ به پرسش هايی از اين دست، هدف کتاب راهنمای ارزيابی تاثیرها است.
راهنمای ارزيابی تاثیرها مروری جامع و عملی بر جديدترين روش های ارزيابی برنامه های عمومی ارائه می دهد که ياری دهنده محققین و سیاست گذاران خواهند بود. کتاب حاضر میان تحقیقات اقتصادسنجی ارزيابی تاثیرها و تجربیات عملی برنامه ارتباط ايجاد می کند. رويکردهای نظری و تجربی آزمايش و ارزيابی برنامه ها همچون ارزيابی اثرات ساختاری و توزيعی برنامه ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. در هر فصل مطالعات موردی دربرگیرنده مجموعه متنوعی از مشوق ها مانند سیاست های آموزش، تامین مالی خرد، سلامت و زيرساخت ارائه شده است. همچنین علاقمندان به استفاده از مدلسازی و نرم افزارهای آماری می توانند از مثال های نرم افزار استاتا که تجربیات واقعی برنامه تامین مالی خرد در بنگلادش را بررسی می کنند بهره مند گردند.
اين کتاب می تواند به عنوان مرجع درسی سیاست گذاری و اقتصاد استفاده گردد. چارچوب ارائه شده در اين کتاب، می تواند برای تقويت ظرفیت بومی ارزيابی اثرات بین کارشناسان و سیاست گذاران مسئول طراحی، اجرا و ارزيابی برنامه ها و کاهش فقر و توسعه نیافتگی بسیار موثر واقع شود.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت این کتاب می‌توانند با مرکز نشر چاپار شماره تلفن ۸۸۸۹۹۶۸۰ تماس حاصل نمایند.

تصویر جلد: 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما