Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

آشنايی با برخی تجارب آينده‌نگاری و آينده‌پژوهی در جهان

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
علی پايا - اميرهوشنگ حيدری - يحيی امامی - كوروس صديقی - حسن حشمتی - علی اكبر نوابی
ناشر: 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سال انتشار: 
۱۳۹۴
شابک: 
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۴۱-۶۰-۶
تعداد صفحات: 
۶۱۲صفحه
قیمت: 
۳۶۰۰۰تومان

كتاب پيشرو، برگرفته از گزارشهای مبسوطی است كه در خصوص فعاليتهای آینده پژوهانه )عمدتاً در قالب آینده نگاریهای علوم و فناوری( در ۵۱ كشور مختلف و نيز در سطح اتحادیة اروپا، از سوی نهادهای مرجع در این كشورها و در اتحادیه منتشر شده است. در تکميل این كتاب، كه دربرگيرندة ۵۱ مقالة مستقل است، كوشش بر آن بوده كه برخی از مهمترین جنبه های مندرج در گزارشهای اصلی برای استفادة خوانندگان ایرانی -خواه در زمرة سياستگذاران، خواه از اعضای جامعة علمی و خواه در شمار فعالان در حيطة عمومی- به فارسی برگردانده شود. به این ترتيب برای آن دسته از خوانندگانی كه فرصت مطالعة متون تفصيلی به زبان اصلی را پيدا نمیكنند، آنچه در دفتر كنونی گردآوری شده، یک گزینة بدیل به شمار میآید كه هرچند نمیتواند به تمامی جایگزین متون اصلی شود اما عصاره و چکيدة پرمحتوایی را از آن متون، پيش روی خواننده قرار میدهد.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت این کتاب می‌توانند با مرکز نشر چاپار شماره تلفن ۸۸۸۹۹۶۸۰ تماس حاصل نمایند.

تصویر جلد: 

درج دیدگاه

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما