مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با هدف قابلیت سازی در حوزه منابع انسانی و استفاده از زیرساخت‌ها و سرمایه سازمانی برای ایفای نقش اثربخش در حوزه علم، فناوری و نوآوری، اقدام به اجرای طرح «حمایت از پژوهشگران خوش آتیه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری» در محورهای پژوهشی زیر نمود:

  • سیاست‏ علوم و تحقیقات
  • سیاست‏ فناوری و نوآوری
  • تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری
  • مطالعات آینده علم، فناوری و نوآوری
  • ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری
  • مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری (جامعه‌شناسی علم و فناوری، فلسفه علم و فناوری، اخلاق و حقوق علم و فناوری)

 

جهت اجرای این طرح، فراخوان دریافت پیشنهاده‏های پژوهشی از تاریخ ۶ آبان ماه تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ منتشر شد که با توجه به استقبال پژوهشگران به مدت دو هفته و تا تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۹ تمدید گردید.

 در مهلت مقرر ۸۱ پیشنهاده به معاونت پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ارسال شد، که ۷۶ مورد واجد شرایط شرکت در طرح شناخته‌شده است. شرکت‌کنندگان این طرح دانشجویان و فارغ‌التحصیلان از ۴۱ رشته تحصیلی بوده‌اند.

در مرحله اول بررسی پیشنهاده‏ها توسط داوران، ۲۵ پیشنهاده از جهت ارتباط با محورهای اعلام‌شده، سوابق و رشته تحصیلی پژوهشگر و همچنین ارتباط با اولویت‌های پژوهشی مرکز، حائز صلاحیت جهت بررسی در کمیته ارزیابی شناخته شد.

در مرحله دوم بررسی توسط کمیته ارزیابی ۱۶پیشنهاده موردپذیرش قرار گرفت. پیشنهاده های منتخب متعلق به پژوهشگران ۱۰رشته از ۱۱ دانشگاه می‌باشد.

۱۶ پیشنهاده منتخب در ۱۱۵ امین جلسه شورای مرکز مورخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت.

                           

نمودار ۱: فراوانی رشته تحصیلی، مجریان طرح‌های منتخب

نمودار ۲: فراوانی دانشگاه محل تحصیل و یا اخذ مدرک دکتری، مجریان طرح‌های منتخب