Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

مروری بر مدل‌های ارزیابی توانمندی فنّاوری در سطح ملی

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
سید حبیب الله طباطبئیان، رضا نقی ززاده، آرمان خالدی
سال انتشار: 
۱۳۸۹
تعداد صفحات: 
۳۴۱صفحه

ارزیابی توانمندی فنّاوری، فرایندی است كه در آن سطح فعلی قابلیت‌ها و توانایی‌های فناورانه یك واحد ملی یا سازمانی اندازه‌گیری می‌شود تا از این راه هم نقاط ضعف و قوت فناورانه آن شناسایی شود و هم بتوان این تونمندی ها را با رقبا و سطح ایده آن مقایسه نمود و برای جبران موارد نامطلوب، اقدام كرد. در كتاب حاضر، نگارنده به بررسی برخی از مشهورترین مدل‌های بین‌المللی مرتبط با ارزیابی سطح توانمندی فنّاوری كشورها می‌پردازد. وی سعی دارد هر مدل را در قالب یك فصل مجزا مورد بررسی قرار دهد و با تبیین مدل‌های معتبر ارزیابی سطح توانمندی فنّاوری در مقیاس ملی، نسبت به ارزیابی جامع‌تر و دقیق‌تر نسبت به این مدل‌ ها اقدام نموده و راهنمای مناسبی جهت ایجاد مدل‌ های جدید با محوریت نظریه‌ های دانشمندان ایرانی ارائه نماید.

درج دیدگاه

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما