کنفرانس بین‌المللی (Interdisciplinary Studies for Leveraging Innovation (ISLI، با هدف جستجو کردن و تعمق بخشیدن شناخت فرصت‌های نوآوری که به صورت بالقوه هستند و از طریق شبکه‌های همکاری ایجاد می‌شوند، چهاردهم و پانزدهم تیر ۱۳۹۷ (۲۸ و ۲۹ ژوئن ۲۰۱۸) در شهر توکیو برگزار می‌شود. 

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه کنید:

http://www.isli.researchsynergy.org/‎