به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، کتاب علم آزاد و سیاست‌های حمایتی آن نوشته شیما مرادی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، توسط انتشارات این مرکز منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

علم آزاد (علم باز، علم همگانی) مفهومی گسترده است و رویکردی جدید در زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری است که بر شفانیت و باز بودن کلیه اقدامات، ظرفیتها، داده‌ها، تحلیل‌ها و یافته‌ها در این زیست‌بوم دلالت دارد. به بیان دیگر، علم آزاد مبتنی بر مشارکت و روش‌های جدید انتشار داده، اطلاعات و دانش با استفاده از فناوری‌های دیجیتالی، بسترهای علمی مشارکتی و ابزارهای جدید همکاری است، و موضوعاتی چون داده‌های پژوهشی آزاد، ارتباطات علمی آزاد و دسترسی آزاد به را دربرمی‌گیرد. به جهت نو بودن موضوع علم آزاد، کتاب علم آزاد و سیاست‌های حمایتی آن به تبیین این مفهوم، مولفه‌ها، شاخص‌ها، مدل‌های مرتبط، چالش‌های اخلاقی، ارتباط آن با آموزش و سیاست‌های حمایتی در دنیا در سه فصل می‌پردازد.

گفتنی است کتاب حاضر مستخرج از طرح پژوهشی نگارنده است که به جهت ارائه الگویی برای سیاست‌های تسهیل‌گر علم آزاد در ایران در سال ۱۳۹۹ در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و گروه ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری (علم سنجی سابق) انجام شده بود.

علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب می‌توانند با شماره ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۱۰۳، ۳۲۲ و ۲۰۷ تماس حاصل نمایند.