به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور نشست مجازی راهبردهای تحقق ماموریت آموزش در دانشگاه کارآفرین را برگزار می‌کند. این نشست مجازی با سخنرانی دکتر مژگان سمندرعلی اشتهاردی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار میشود.

لینک شرکت در نشست:
https://www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/karafarin