شبکه ملی سیاست‌پژوهی علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به منظور فراهم‌آوری زمینۀ همکاری‌های اثربخش، نشستی را با موضوع «رویکردهای جدید در برنامۀ تاب­آوری ملی با اتکا به توان شرکت‌های دانش‌بنیان» با حضور جمعی از کارگزاران برنامۀ تاب‌آوری ملی در روز دوشنبه مورخ ۱۵ آذر، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰ برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در این نشست، ضمن ارائۀ خلاصه‌ای از مسیر طی شده تاکنون در این حوزه که از حدود بیش از ۲ سال پیش آغاز شده، گزارشی از تدوین برنامه‌های تاب‌آوری ملی (برنامه‌های علم و فناوری در بخش‌های مختلف اقتصادی)، رویکردها و سیاست‌های جدید و اهداف و اولویت‌های این برنامه‌ها نیز ارائه گردید. در این راستا، موضوعات مختلفی مطرح شدند و بر نقش فناوری‌های پرچم‌دار به عنوان کلید توسعه، و همچنین تمرکز بر فناوری‌های نوین در اقدامات جدید با استفاده از ظرفیت بخش‌ها و بازیگران مختلف تأکید شد.

مجموعه‌ای از بازیگران جدید برای پیشبرد برنامۀ تاب‌آوری ملی نیز در چهار سطح، شامل شورای سیاست‌گذاری، دبیرخانه، کارگروه تخصصی و کارگزاران تخصصی، به همراه ابزارهای توسعۀ فناوری و ساختار حوزه‌های اصلی و اعضا پیشنهاد شد، و در ادامه، هر یک از گارگزاران، به بیان نظرات، چالش‌ها و پیشنهادات خود برای مسیر پیش رو پرداختند.

در پایان، دکتر باقری، مدیر شبکۀ سیاست‌پژوهی علم، فناوری و نوآوری مرکز نیز با تأکید بر لزوم فراهم‌سازی شرایط مورد نیاز جهت یکپارچه­سازی و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های پژوهشی و همسوسازی منابع در راستای پیشبرد اهداف برنامه، شناسایی درست نیازها را به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی مؤثر بر اثربخشی این برنامه برشمرد.