به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست آنلاین آینده‌نگاری و سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری (نگاهی انتقادی) از سلسله نشست های آنلاین گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، چهارشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۹ با سخنرانی دکتر رضا حافظی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.

از علاقه مندان دعوت میشود از طریق لینک زیر در این نشست مجازی شرکت کنند:

https://www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/futurism