به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مقاله علیرضا نصر اصفهانی دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی با راهنمایی دکتر ناصر باقری مقدم عضو هیئت علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز، با عنوان The knowledge map of energy security به‌صورت آنلاین در مجله  Energy Reports  که از جمله  مجلات Q1  و با  impact factor 6.87  است، منتشر شد.
در این مقاله، پژوهشگران حوزه آینده‌پژوهی و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، به کمک روش های فراترکیب، علم سنجی و تحلیل شبکه به نگاشت نقشه دانش امنیت انرژی در جهان پرداخته‌اند. بر مبنای ترسیم نقشه دانشی امنیت انرژی  محققان قادر هستند تا منابع، مسیر جریان دانش و محدودیتها و کمبودهای دانش امنیت انرژی مشخص کنند. در این پژوهش، با بررسی نقشه هم‌رخدادی واژگان در نقشه دانشی امنیت انرژی، به مهم‌ترین ابعاد این حوزه اشاره شده است.
برای دسترسی به نسخه آنلاین مقاله می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721003589