به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور دکتر منصور غلامی روز یکشنبه با صدور حکمی، سید سروش قاضی نوری نائینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی را به عنوان رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منصوب کرد.

وزیر علوم در این حکم با تاکید بر اینکه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به مثابه یکی از مهمترین مجموعه های پژوهشی فعال کشور در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری نقشی مهم در تقویت نظام نوآوری کشور است خاطر نشان کرد: امید است ضمن تحقق بخشیدن به ماموریت های مندرج در اساسنامه مرکز برای تحقیق و اجرا کردن برنامه های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بر پایه قوانین سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، همکاری برای تحقق اهداف مرتبط با سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در نظام آموزش عالی کشور را برنامه‌ریزی کنید.

در ادامه این حکم آمده است: مرکز مذکور باید بازوی توانمند وزارت علوم در اموری همچون سیاست گذاری آینده‌پژوهی، مدیریت علم، فناوری، نوآوری و سیاست پژوهی در اجرای طرح های مهم و راهبردی کشور باشد. از این رو لازم است ضمن تعامل با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و نهادهای فعال و دستگاه‌های مسوول، فعالیت‌های مرکز با هماهنگی کامل و همکاری مستمر با معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم پیگیری شود.