آکادمی‌های ملی علوم، مهندسی و پزشکی امریکا، سمینار "سازگاری با محیط نوآوری قرن بیست و یکم" را در تاریخ ۲۴ و ۲۵ مهر ماه (۱۶ و ۱۷ اکتبر) برگزار می کند.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://sites.nationalacademies.org/pga/guirr/meeting/index.htm