نشست تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان  نوآوري و دانش بنياني در تدوين برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر شهره نصری، عضو هیات علمی مرکز در این نشست مجازی سخنرانی با عنوان نظام نوآوری مبتنی بر مسئله و برنامه هفتم توسعه ارائه کرد.

دکتر نصری در ابتداضمن تعریف نظام نوآوری و انواع رویکردهایی که تا کنون مطرح شده، رویکرد نظام نوآوری مبتنی بر مسئله را به عنوان رهیافتی جدید در این حوزه معرفی کرد و گفت: با لنز نظام نوآوری مبتنی بر مسئله که حول یک مسئله و چالش کلان فنی اجتماعی شکل می‌گیرد میتوان به توسعه اقتصادی اجتماعی رسید. وی افزود: چنین رویکردی به فراخور مسئله مورد بررسی طیف متنوعی از نظام‌های نوآوری بخشی و فناورانه و همچنین نوآوری‌های فنی و اجتماعی را به کار می‌بندد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه به تبیین تاریخی پارادایم های سیاست نوآوری پرداخت و گفت: نسل جدید ماموریت ها به سمت چالش های کلان فنی اجتماعی حرکت کرده است و از پارادایم جبرگرایی فناورانه به ساختارگرایی اجتماعی حرکت کرده ایم.

وی همچنین مورد های مطالعاتی آلودگی هوا در آمریکا، شکاف دیجیتالی و همچنین کم آبی در ایران را مورد بحث قرار داد.

دکتر نصری در پایان ضمن اشاره به کمبود پرداختن به مسئله‌محوری و ماموریت‌گرایی در سند برنامه ششم توسعه اظهار امیدواری کرد در برنامه هفتم توسعه از سیاست‌گذاری کارکردی به صورت صرف، به سمت سیاست‌گذاری عمودی و روسخ به بخش‌های مختلف حرکت شود و چالش‌ها و مسئله‌ها اولویت‌گذاری شوند. صرف داشتن یک فصل مجزای علم و فناوری در سند برنامه توسعه، نمیتواند مارا همسو با الزامات ماموریت‌گرایی که در اسناد بالادستی مورد تاکید است، قرار دهد.