مرکز نوآوری مدیریت و سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور رویداد نوآوری کسب و کارهای نوآفرین علوم انسانی، اجتماعی و مدیریتی را برگزار میکند.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور این رویداد با هدف شناسایی و استقرار کسب و کارهای خلاق و نوآفرین حوزه علوم انسانی، اجتماعی و سیاستگذاری روزهای چهارشنبه و شنبه ۲۵ و ۲۸ دی ماه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می شود. روز چهارشنبه رقابت ۲۰ تیم از ساعت ۱۴ آغاز می شود و از بین آنان ۸ تیم انتخاب می شود و در روز دوم(شنبه) از بین تیم های منتخب، ۵ تیم بر اساس محصول و ارائه ای که می دهند به عنوان برگزیده جهت استقرار در مرکز نوآوری انتخاب می شوند. جهت حضور در این مراسم تا ۲۴ دی ماه با شماره ۰۲۱۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۲۱۷ تماس حاصل فرمایید.