به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دومین دوره از جایزه پل، روز یکشنبه مورخ یازدهم مهر ماه ۱۴۰۰در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. در این نشست راه یافتگان به مرحله نهایی دومین دوره جایزه پل طرح های خود را ارائه و داوران پس از پرسش و پاسخ به بررسی و امتیاز دهی آنها پرداختند. این دوره از جایزه پل با حمایت مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و طرح موضوع سیاست های شبکه سازی و توسعه همکاری های فناورانه بین شرکت های دانش بنیان و بنگاه های بزرگ صنعتی آغاز به کار کرد و پس از اعلام فراخوان جایزه دوم پل، تعداد ۹ طرح به دبیرخانه جایزه پل ارسال شد که از این میان، ۵ طرح بعد از ارزیابی داوران مرحله ابتدایی حائز شرایط راه یابی به مرحله داوری نهایی و ارائه مقابل داوران محترم تشخیص داده شد. در نهایت با بررسی امتیازات و جمع بندی داوران مرحله نهایی، آقایان عطاءاله هرندی، وحید محمدی و محمدرضا دادفر رتبه اول، آقایان رضا اسدی فرد و آرمان خالدی رتبه دوم و خانم ساناز حسینیان نژاد و آقای ایرج صادقی رتبه سوم را کسب کردند.
در پایان این جلسه فراخوان سومین دوره جایزه پل نیز رونمایی شد.