به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تفاهم نامه همکاری به منظور ایجاد مشارکت و بهره گیری از توانایی های علمی، فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی طرفین، روز دوشنبه ۱۱ آذرماه با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر حجازی، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران امضاء شد. 
دکتر احمدی اظهار امیدواری کرد این همکاری سبب رشد و ارتقاء طرفین در حوزه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت اثربخش دانشگاهی شود. گسترش همکاری پژوهشی، گسترش همکاری های آموزشی با هدف تربیت نیروی متخصص و برگزاری همایش ها و کارگاه های مشترک از دیگر زمینه های این همکاری مشترک است. 
دکتر حجاری نیز به  لزوم برگزاری دوره های کارورزی برای دانشجویان در موسسات آموزشی پژوهشی اشاره کرد وگفت: با توجه به تجربیات خوب مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و گروه های پژوهشی این مرکز، هسته های پژوهشی خوبی می توانیم تشکیل دهیم.
در پایان دکتر احمدی گفت: در راستای اجرایی سازی عناوین این تفاهم نامه باید شیوه نامه ای تنظیم شود تا با تغییر افراد در دستگاه ها این شیوه نامه ماندگار باشد و ضمانت اجرایی شدن داشته باشد.