نشست تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان: «نوآوري و دانش بنياني در تدوين برنامه هفتم توسعه» روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل تالار كنفرانس مجازي مركز برگزار خواهد شد.

نشاني تالار كنفرانس مجازي: http://connect.mporg.ir/dfrc