Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

درباره آزمایشگاه سیاستی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

شما اینجا هستید

نظریات معطوف به برساخت اجتماعی فناوری، فناوری و جامعه را متأثر از یکدیگر می یابند و از این حیث نقش ویژه ای برای مردم در شکل دادن به فناوری قائل هستند. از این رو می توان نگاه برساخت گرایانه به فناوری را که در آن به جای اینکه محصول فناورانه، کاربر را دچار تغییر کند، کاربرِ فناوری به محصول موردنظر خود شکل می دهد، ریشه فلسفی مباحث حوزه نوآوری کاربرمحور دانست.

این پارادایم ابتدا در منطقه ی اروپا و با هدف فراهم آوردن زمینه ای سیاسی و اجتماعی برای توانمندسازی کارکنان و تقویت انجمن های کارگری فراگیر شد که پایه ی شکل گیری بسیاری از آزمایشگاه های زنده در شبکه اروپایی آزمایشگاه های زنده (ENoLL)، بوده است. بعدها با شکل‌گیری شهرهای دیجیتال و پیچیده شدن موضوعات در سیاست‌گذاری عمومی، محور قرار دادن کاربران در طراحی رفته‌رفته جای خود را در حوزه سیاست‌گذاری دولت ها نیز باز کرد و مفهوم آزمایشگاه‌های سیاستی با هدف دخیل کردن مردم در طراحی و اجرای برنامه‌های سیاستی متولد شد.

آزمایشگاه های سیاستی (Policy Labs)، ساختارهای نوظهوری هستند که سیاست های عمومی را به شیوه ای مبتکرانه مبتنی بر طراحی، به ویژه با مشارکت شهروندان و شرکت هایی که در بخش‌های دولتی فعالیت می کنند، تدوین می کنند. آزمایشگاه های سیاستی از طریق شبکه ها، مشارکت ها، اتحادها و همکاری های مابین بخش‌های مختلف عمل می کنند و بین منابع متنوعی از حوزه های سیاسی، دانشگاهی و... پیوند می زنند و در هسته ی اصلی فعالیت های آن ها، از تخصص های فنی همچون علوم داده، تحقیقات مبتنی بر طراحی، مطالعات رفتاری و... بهره گرفته می شود.

در یک تعریف سطحی از آزمایشگاه سیاستی، این موجودیت ها مکان هایی برای هم آفرینی سیاست های عمومی با همکاری سایر ذی نفعان و خصوصا مردم متاثر از سیاست ها معرفی می شوند. این تعریف اولیه قرابت معنایی زیادی با مفهوم آزمایشگاه زنده دارد.

در دسته دیگری از تعاریف، نگاهی عمیق تر به کاربرد آزمایشگاه سیاستی شده و به مفهوم ریشه ای تر «سیاست‌گذاری باز» به عنوان فلسفه وجودی این آزمایشگاه‌ها اشاره می‌شود. در این تعریف عمیق‌تر، آزمایشگاه‌های سیاستی یکی از ابزارهای مورد استفاده در حوزه سیاست‌گذاری باز تعریف می‌شود که عملا هدف آنها باز کردن مرزهای حوزه سیاست‌گذاری و استفاده از منابع بیرونی برای این هدف است.

اما در نهایت، تعبیر دیگری از آزمایشگاه‌های سیاستی قابل ارائه است که در آن بر اهمیت کاهش شکاف میان پژوهش در حوزه سیاست و اجرای آن تاکید می‌شود. هر رویکردی که بتواند منجر به کاهش این شکاف شود، در آزمایشگاه سیاستی برای بحث موضوعیت دارد (اعم از سیاست گذاری باز و به شکل خاص هم آفرینی در آزمایشگاه زنده).

اکثر آزمایشگاه های سیاستی در جهان، یا در سطح عمومی و مسائل شهری فعالیت می کنند و یا درصدد چابک سازی مجموعه های دولتی هستند. بسته به اینکه آزمایشگاه سیاستی چه مرحله ای از چرخه ی سیاست‌گذاری را برای ورود انتخاب کند، از رویکردها و ابزارهای متفاوتی استفاده می‌شود. عمده ی روش‌ها و ابزارهای پرکاربرد در آزمایشگاه‌ها را می توان در قالب سه رویکرد کلی هم‌آفرینی، سیاست‌گذاری داده‌پیشران (Data Driven Policy Making) و بینش رفتاری جای داد که ذیل هر یک از این کلان رویکردها ابزارهای متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آزمایشگاه سیاستی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز، فعالیت خود را با مأموریت کاهش شکاف میان بازیگران مختلف حوزه سیاستی که در زمینه ی علم، فناوری و نوآوری شامل نظریه‌پردازان و محققان سیاستی تا سیاست‌گذاران این حوزه و مخاطبین برنامه‌های سیاستی می شود آغاز کرده است. از این رو اصلی ترین مخاطبین این آزمایشگاه، سیاست‌گذاران، سیاست‌ورزان و سیاست‌پژوهان حوزه علم، فناوری و نوآوری هستند. این آزمایشگاه «کاهش شکاف میان طراحی و اجرای سیاست‌ها» را به عنوان اصلی ترین مقصود خود هدف گیری کرده است.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما