صفحه اصلي > ساختار و سازمان > شوراهای سازمانی 

هیأت امنا

توضیحات:

هیأت امنای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌سازی مرکز در چارچوب قانون تشكيل هيات هاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/ 12/ 1367 شورايعالي انقلاب فرهنگي) و با وظایف زیر تشکیل گردید.

- تصویب آیین‎نامه داخلی هیأت‌امنا
- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی "مرکز" براساس ضوابط و مقررات مربوط که پس از تأیید وزیر علوم، تحیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود؛
- تصویب آیین‎نامه‎های مالی-معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی "مرکز" (از جمله آیین‎نامه‎های سفرهای علمی، بورس‎های تحصیلی، و فرصت‎های مطالعاتی) که پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود؛
- بررسی و تصویب بودجه سالیانه و تفصیلی "مرکز" که توسط رئیس "مرکز" پس از تایید هیأت‎رئیسه پیشنهاد می‎شود؛
- تصویب حساب‎ها و ترازنامه سالیانه "مرکز"؛
- تصویب نحوه‎ی وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط ومقررات مربوط؛
- تصویب دریافت کمک‎های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
- پیشنهاد میزان فوق‎العاده‎های اعضای هیأت‎علمی و غیر هیأت‎علمی "مرکز" به "وزارت"برای تأیید؛
- تعیین میزان آموزانه، پژوهانه، نویسانه، ترجمانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات "وزارت"؛
- پیشنهاد توسعه یا انحلال گروه‎های پژوهشی و فناوری "مرکز" به "وزارت" برای طی مراحل قانونی؛
- برسی گزارش عملکرد سالیانه " مرکز" که توسط رئیس "مرکز" ارائه می‎شود و اظهار نظر نسبت به آن.
اعضا:


دکتر محمد فرهادی / وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري

دكتر علی اصغر رستمی / رئیس مرکز هيئت هاي امناء و هيئت مميزه مركزي و شوراي مركزي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دكتر نسرین نورشاهی / رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

دكتر وحید احمدی / معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس كميسيون دائمي هياًت امناي منطقه 2 پژوهشي

دکتر سیروس علیدوستی / رييس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران

دكتر قراخانلو/ رئيس پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

دكتر حمید کاظمی / سرپرست مركز تحقيقات سياست علمي كشور

دکتر عباسی شوازی / موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

دکتر رضا گرایی نژاد / مدیر کل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

مهندس عباس صدری / عضو هیات امناء

دکتر حسین غریبی / عضو هیات امناء

دکتر جواد هروی / عضو هیات امناء

دکتر حسین سلیمی / عضو هیات امناء

دکتر سید محمد بهشتی / عضو هیات امناء

مهندس محمد حسن انتظاری / عضو هیات امناء


آیین نامه:

هیأت رئیسه

توضیحات:

مطابق ماده 5 اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هیأت رئیسه مرکز سومین رکن مرکز است و متشکل از رئیس و معاونان مرکز می باشد. هیأت رئیسه در راستای نیل به اهداف زیر به صورت هر هفته یكبار برگزار می‌شود:

- مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه‎های راهبردی مرکز مبتنی بر سند چشم‎انداز، برنامه‎های توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه‎های تقدیمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی، به منظور ارائه و تصویب هیأت‎امنا؛
- فراهم‎نمودن زمینه‎های لازم جهت تحقق اهداف برنامه‎های راهبردی مرکز؛
- فراهم‎نمودن زمینه مناسب به منظور اجرایی‎نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت‎امنا، آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎های ابلاغی از سوی وزارت و سایر جوامع ذی‎صلاح؛
- بررسی آیین‎نامه‎ها، شیوه‎نامه‎ها، دستور جلسات و سایر موارد ارائه‎شده از سوی معاونت‎ها و شورای مرکز به منظور طرح در هیأت‎امنا و یا سایر مراجع ذی‎صلاح؛
- پیشنهاد بودجه سالیانه مرکز به هیأت‎امنا از طریق رئیس مرکز؛
- تنوع‎بخشی به منابع مالی مرکز از طریق جذب کمک‎های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات پژوهشی، فناوری و سایر منابع دیگر از اخذ مجوزهای لازم از هیأت‌امنا و سایر مراجع ذی‎صلاح؛
- پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‎های مطالعاتی و دوره‎های کوتاه‎مدت پژوهشی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای هیأت‎علمی تعلق می‎گیرد از طریق رئیس مرکز به وزارت؛
- بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه‎شده در خصوص فعالیت‎های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت‎بدنی که بر اساس تقویم سالیانه مرکز ارائه گردیده است؛
- نظارت و پی‎گیری گزارش‎های تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و... با هماهنگی دیگر دستگاه‎های ذی‎ربط تا حصول نتیجه؛
- بررسی و ارزیابی نحوه‎ی اجرای تصمیمات هیأت‎رئیسه توسط حوزه‎های مختلف مرکز و نظارت برعملکرد آنان؛
- ارزیابی عملکرد حوزه‎های مختلف مرکز و بررسی گزارش‎های ادواری در شورای مرکز؛
- ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‎های مختلف مرکز.
اعضا:

 

1- دکتر حمید کاظمی/ سرپرست مرکز

2- دکتر سیّدمهدی سجادی فر/ معاون پژوهشی مرکز

3- مهندس مصطفی کاظمی / معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری

4- مسعود مقصودی / سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی / دبیر

 

آیین نامه:

شورای مرکز

توضیحات:

مطابق ماده 5 اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور شورای مرکز چهارمین رکن مرکز است و متشکل از رئیس مرکز، معاونان مرکز، مدیران گروه‎های پژوهشی و دو تا پنج تن از اعضای هیأت‎علمی می باشد. شورای مرکز در راستای نیل به اهداف زیر تشکیل می‌شود:

- تصویب آیین‎نامه داخلی شورا؛
- تعیین خط‎مشی و برنامه‎های علمی و پژوهشی و فناوری مرکز در چارچوب سیاست‎ها و مصوبات وزارت؛
- تصویب آیین‎نامه‎ها و شیوه‎نامه‎های پژوهشی و فناوری مرکز؛
- بررسی وتصویب طرح‎های پژوهشی و فناوری مرکز و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آن‌ها؛
- بررسی و نظارت بر پیشرفت طرح‎های پژوهشی و فناوری طبق برنامه زمان‎بندی مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آن‎ها؛
- تعیین داور یا هیأت‎داوران طرح‎های پژوهشی و فناوری خاتمه‎یافته که از سوی معاون پژوهشی و فناوری مرکز معرفی می‎شوند؛
- ارزیابی نتایج فعالیت‎های علمی، پژوهشی و فناوری مرکز؛
- تأیید پیشنهاد تأسیس و انحلال گروه‎های پژوهشی و فناوری مورد نیاز به منظور ارسال به هیأت‎امنا برای تأیید و طی مراحل قانونی؛
- برنامه‎ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط؛
- تصویب آیین‎نامه‎های سفرهای علمی، بورس‎های تحصیلی و فرصت‎های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
- بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‎های تحصیلی و فرصت‎های مطالعاتی کارگاه مرکز طبق ضوابط و مقررات؛
- بررسی امکانات علمی (نیروی انسانی وتجهیزات) مرکز و تعیین کمبودها و پیشنهاد تأمین آن‎ها به رئیس مرکز؛
- تصویب آیین‏‎نامه‎های تألیف، ترجمه‎ی کتاب، مقاله و نحوه انتشار فعالیت‎های علمی، پژوهشی و فناوری مرکز؛
- انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیأت‎امنا یا رئیس مرکز به شورا محول می‎شود برگزار می گردد.
اعضا:

 

1- دکتر حمید کاظمی، سرپرست مرکز

2- دکتر سیّدمهدی سجادی فر، معاون پژوهشی مرکز

3- دکتر سیّدمحمدامین قانعی­ راد، مدیر گروه علم و جامعه

4- دکتر ناصرعلی عظیمی، مدیر گروه اقتصاد علم

5- دکتر امیر ناظمی اشنی، سرپرست گروه آینده‌اندیشی

6- دکتر اکرم قدیمی، مدیر گروه ترویج علم

7- دکتر آرش موسوی، مدیر گروه اخلاق علم و فناوری

8- دکتر محمدرضا آراستی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

9- دکتر نسرین نورشاهی، ریاست موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

10- دکتر بهزاد دوران، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

11- دکتر الهه حجازی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران


آیین نامه:

شورای تحول اداری

توضیحات:

شورای تحول اداری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بنابر مصوبه مورخ 20/ 9/ 1390 شورای عالی اداری و در راستای اجرای مفاد ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری با اهم وظایف زیر تشکیل شده است:

- هدایت، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح­ ها و برنامه­ های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه­ ریزی تحول اداری کشور و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سطح وزارتخانه و سازمان­های وابسته
- نظارت بر حسن اجرای چابک­ سازی و واگذاری دستگاه
- بررسی طرح­ ها و برنامه­ های تحول اداری و ارائه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی­ربط، متناسب با تکالیف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری
- زمینه ­سازی برای اجرای سیاست­ها، راهبردها و برنامه­ های مصوب
- بررسی و تایید برنامه­ های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه­ ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و ارائه به وزارتخانه ذیربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس­ جمهور
و ...


اعضا:

دکتر حمید کاظمی/ سرپرست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور / رئیس شورا
دکتر مهدی سجادی فر / معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور / عضو شورا
مصطفی کاظمی / معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف / عضو شورا

دکتر امیر ناظمی / سرپرست گروه آینده اندیشی / عضو شورا
مجید جهان / مدیر امور اداری / عضو شورا
دکتر رامین شکری پور / سرپرست دفتر فناوری اطلاعات / عضو شورا
امیر صادقی/ مدیر امور مالی / عضو شورا
مهدی جعفریان / سرپرست توسعه و تحول سازمانی / دبیر شورا


آیین نامه:

هیأت اجرایی جذب

توضیحات:

 در تاریخ 1394/1/30 به استناد مصوبه هیئت عالی جذب، هیئت اجرائی جذب مشترک اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات   فعالیت خود را زیر نظر هيئت مركزی جذب اعضای هيئت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری شروع کرد.

 انجام امور اجرائی اين هيئت مانند پيگيريهای مربوط به فراخوان عمومی استخدام، راتبهء تحصیلی و طرح سربازی كه هر ساله در دو نوبت شهريورماه و بهمنماه برای جذب هیئت علمی پیمانی و یک نوبت اردیبهشت‌ماه برای جذب راتبه تحصیلی انجام مي‌شود و نيز تشكیل پرونده براي متقاضيان جذب، پاسخگوئی به متقاضیان و ... توسط دبيرخانه هيئت اجرائی جذب مشترک پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجام ميشود.

اهداف

انجام فرايند جذب و استخدام اعضاي هيئت علمي واجد شرايط و داراي توانايي‌های علمی و صلاحيت عمومی با توجه به نيازهای دو موسسه.

 وظايف

- شناسايی و تعيين نيازهای جذب اعضاي هيئت علمی در گروههای آموزشي و پژوهشی؛

- انجام فراخوان عمومی براي جذب اعضاي هيئت علمی هر دو مؤسسه؛

- تصميم‌گيری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هيئت علمی اعم از قراردادی، پيمانی، رسمی، آزمايشی، رسمی قطعی، هيئت علمي طرح سربازی، ماموريت و انتقال اعضاي هيئت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه؛

- اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هيئت علمی متقاضي استخدام در موسسه و متقاضيان راتبهء تحصيلی از لحاظ توانايي‌های علمی و صلاحيت عمومی؛

- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضای هيئت علمی؛

- ارائهء گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيئت مركزی جذب اعضای هيأت علمی وزارتين؛

تبصره 1- راتبه‌های فعلي از شركت در فراخوان عمومي مستثنی هستند.

تبصره 2- رعايت آيين‌نامه‌های وزارت در مورد متقاضيان راتبه تحصيلی الزامی است.


اعضا:

 

 

آیین نامه:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است.
طراحی و برنامه نویسی شرکت آریانیک