Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

گروه‌ پژوهشی اخلاق علم و فناوری

شما اینجا هستید

گروه پژوهشی: اخلاق علم و فناوری

شرح وظایف و عملکرد:

شرح وظایف وعملکرد مرکز براساس برنامه راهبردی مرکز تحقیقات سیاست‌ علمی کشور تعیین میشود. گروه اخلاق علم و فناوری یکی از گروههایی است که همانند گروههای دیگر پروژه‌هایی را برای سیاستگذاری علم و فناوری تعریف می‌کند، و تفاوت فعالیت این گروه با فعالیت گروههای دیگر، توجه به مسائل اخلاقی، اجتماعی محیطی است که الزاما از در مناسبات اقتصادی و اجتماعی اولیه اثر خود را نشان نمیدهد اما ممکن است در طول زمان آسیبها و مشکلات وسیعی به بار آورد.

اهداف

هدف اصلی گروه، کار بر روی موضوع اخلاق علم و اخلاق فناوری است. به عبارت دیگر کاوش در وجوه اخلاقی درگیر در فعالیت­ جوامع علمی و فناوری­های نوظهور، آگاه­سازی حکومت، آکادمی و جامعه و ارائه مشاوره­های مساله­ محور. اخلاق فناوری روی مسائلی تمرکز می‌کند که ناخوداگاه خارج از ملاحظات صرفاً اقتصادی و مالی به فناوری است، به عنوان مثال اگر بخواهید خودرویی خریداری کنید، ناچارید با فروشنده خودرو تعاملاتی داشته باشید. فروشنده اتومبیل نیز از یک سو باید رضایت شما به عنوان خریدار را در نظر بگیرد و از سوی دیگر با تولید کننده خودرو در تعامل باشد. تولید کننده خودرو نیز به همین نحو تعاملاتی با تهیهکننده منابع اولیه خواهد داشت. به این ترتیب چرخهای شکل میگیرد از افرادی که در مناسبات اقتصادی و مالی با یکدیگر قرار دارند. این افراد، بدون این که خود درگیر مسایل اخلاقی و اجتماعی شوند چرخهای کاملا اقتصادی را شکل میدهند که در نظر اول از انواع دیگر مناسبات، و با افراد دیگر در جامعه، مستقل به نظر میرسد. خریداران، فروشندگان و تولیدکنندگان دیگر خودرو نیز، به همین ترتیب و بدون توجه به تاثیرات خاصی که ممکن است بر محیط، فرهنگ و جامعه بگذارند در چنین چرخهای قرار میگیرند. شما خودرو را خریداری کرده و با خوشحالی از آن استفاده میکنید و احساس میکنید زندگی به بهترین نحوی در جریان است. و همه در این تعاملات به مطلوب خود رسیدهاند. ولی روزی خواهد رسید که از خانه خارج میشوید و متوجه میشوید که هوا قابل تنفس نیست یا متوجه میشوید که حجم ترافیک خیابانها آنقدر زیاد است که تردد غیرممکن شده و زمان و سلامت روانی شما نیز در این میان ضایع خواهد شد. تازه در این لحظه است که متوجه میشوید فناوری مورد نظر مشکلاتی به بار آورده که در هنگام تولید الزاماً به آن توجه نشده بود. و اتفاقی افتاده که به نفع هیچ شخص و هیچ گروه، چه در داخل و چه در خارج این چرخه، نیست. به همین خاطر است که در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و محیطی در مورد فناوریها مهم است و لازم است اشخاصی با نگاه فلسفی، اجتماعی و اخلاقی به دورنمای ایجاد شده توسط این فناوری‌ها بنگرند و همچنین قدرت و توانایی تجزیه و تحلیل و انجام کارها و توصیه‌هایی برای رفع مشکلات حاصل از فناوری را داشته باشند.

به همین ترتیب میتوانیم از اخلاق علم صحبت کنیم. بیاخلاقی و کجروی علمی معنای خاصی دارد. اگر علم را به عنوان نهادی اجتماعی در نظر بگیریم، این نهاد از دانشمندان، شخصیت‌های دانشگاهی و دانشجویانی تشکیل شده که به فعالیتهای علمی و پژوهشی مشغول هستند. انجام کار علمی نیازمند معیار‌ها و استانداردهایی رفتاری است که فعالیت علمی را ممکن میکند. گاهی، وقتی از اخلاق علم صحبت میکنیم منظور ما همین استانداردها است. رعایت معیار و استانداردهای اخلاقی باعث تولید علم مفید می‌شود. و در کنار این استانداردها، نظارت و کنترلی نیز برای متحقق شدن آن استانداردها لازم است. تخطی از استانداردهای علمی و تظاهر به کار اصیل علمی، را بیاخلاقی یا کجروی علمی قلمداد میکنیم. از مصادیق کجروی علمی میتوان به تقلب محتوای آثار علمی، جعل و تغییر دادههای علمی  و موارد نظیر اینها اشاره کرد. یکی از اولویتهای گروه اخلاق در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجام پژوهشهایی در جهت آسیبشناسی و تدوین برنامههایی برای مقابله با این قبیل کجرویها و بداخلاقی‌های علمی است.  شیوههای متفاوتی برای مقابله با کجرویها قابل تصور است. بالا بردن هزینه کجروی علمی، یا ایجاد شرایطی که طی کردن مراحل علمی نه برای کسب قدرت، بلکه صرفاً برای اهداف علمی باشد، یا تغییر سیستم ارتقا شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه، به طوری که کمتر وابسته به کمیت و بیشتر متوجه کیفیت باشد. نادیده گرفتن اخلاق علم و فناوری که متاسفانه نسبتاً زیاد به چشم می‌خورد باعث ناامیدی دانشجو و استاد و کسانی که به نوعی در امر تولید علم و دانش دخیل هستند از یک طرف و ارتقای افراد ناشایست از طرف دیگر می‌شود. گروه اخلاق علم و فناوری برای جلوگیری از این مشکل و برای ایجاد مانع  برای کجروی‌های علمی، پروژه‌هایی را تعریف و تدوین خواهد کرد.

پروژه‌های تمام شده یا در حال انجام:

 • تدوین مدل فعالیت گروه اخلاق علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
 • بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه روانشناسی اخلاق،
 • مطالعه تطبیقی مراکز و سازمان­های جهانی فعال درحوزه اخلاق علم و فناوری،
 • بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات،
 • بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق زیست‌فناوری،

پروژه‌های در حال انجام:

 • ریشه‌های اقتصادی کجروی علمی در ایران
 • نوآوری و تحقیق مسئولانه: بررسی و طراحی مفهومی رویکردهای موجود در کنترل اخلاقی اجتماعی فرایند نوآوری و تحقیق

مخاطبان:

بطور کلی مخاطبان ما شامل سه گروه هستند:

 • سیاستگذاران و سیاستمداران: با ارائه راه‌حل‌های فشرده ناظر به مسائل مشخص، از طریق پژوهش و سیاست پژوهی و سیاست‌گذاری در زمینه اخلاق علم و فناوری و همچنین ارائه آموزشهای تخصصی در زمینه اخلاق علم و فناوری
 • جامعه علمی (شامل اساتید، دانشگاه‌ها و محققین): با ارائه راه‌حل‌های فشرده ناظر به مساله مشخص، از طریق مشاوره، پژوهش مدیریت دانش و مدیریت هماهنگی طرح‌ها
 • فناوران و صتعتکاران: با ارائه راه‌حل‌های فشرده ناظر به مسائل مشخص، از طریق جلسات حضوری، رسانههای دیجیتال و اجتماعات علمی و همچنین ارائه آموزشهای تخصصی در زمینه اخلاق فناوری
 • عموم مردم: با آگاهیرسانی عمومی در زمینه اخلاق علم و فناوری، از طریق فعالیت‌های ترویجی
 • محصلان در مراکز آموزش عالی: با پیشبرد مرزهای دانش از طریق تحقیقات کاربردی و با تکیه بر ارزشهای بومی از طریق پژوهش برای مخاطبان

همان طور که گفته شد مخاطبان ما متشکل از قشرهای متفاوتی هستند.تدوین برنامه‌های ترویجی در مورد اخلاق علم برای دانش آموزان از اولویت‌های ما است.اخلاق علمی و فناوری باید نهادینه شود و راهی ندارد مگر این که از سنین پایین آموزش آن شروع شود.

تنگناها و مسایل و مشکلات پیش رو:

شاید بتوان گفت هنوز قدرتی که بتواند در این زمینه با قاطعیت اعمال نظر کند و چرخه تولید علم و فناوری را بر اساس معیار‌ها و ملاحظات اخلاقی در جامعه به حرکت در آورد وجود ندارد به نظر می‌رسد با این که افراد زیادی در حوزه‌های علم و فناوری هستند که اعتقاد به در نظر گرفتن اخلاق برای تولیدات در این عرصه را دارند، ولی هنوز هم منافع شخصی و گروهی مهمترین اولویت  در تولید علم و فناوری است و بر ملاحظات اخلاقی در این زمینه برتری دارد.

 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • nazemi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • mousavi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ghadimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • معاون توسعه سرمایه انسانی و بهره وری منابع
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • seddighi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • حسابداری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
 • معاون پژوهش و فنّاوری مرکز
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • bagheri@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • shahmoradi@nrisp.ac.ir
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ بررسی نشانگرها و وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش عمومی و آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تدوین کدهای اخلاقی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲ ارزیابی نظام نوآوری فناورانه در دو حوزه فناورانه نفت و نیرو ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۳ طراحی مدل مفهومی برای ایجاد شبکه سیاستی در عرصه علم و فناوری کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴ به‌‌روز رسانی و بازنگری سیاست‌‌های علم و فناوری حوزه انرژی و تبیین سیاست‌‌های راهبری طرح‌‌های کلان انرژی کشور ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۵ طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز توزیع‌شده حملات سایبری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۶ بررسی و امکان سنجی مقدماتی طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۷ ارایه برآورد دقیق و راهکار‌‌های مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۸ معرفت‌‌شناسی تطبیق مفهومی در مطالعات میان فرهنگی علم و تکنولوژی (گزارش تجمیعی) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۹ سامانۀ مدیریت اعتبارات پژوهشی جزء الف بند ۱۰۸ (قانون بودجۀ ۱۳۹۰) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۰ اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت و کلان در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی؛‌گزارش اول کمیسیون دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱ شناسایی کلی آسیب‌پذیری‌های کشور در مقابل تهدیدات سنجش از دور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۲ تعیین شاخص‌های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از این منظر ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۳ مطالعه و بررسی تطبیقی نقش دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، پاکستان، ترکیه، ژاپن، کوبا، مالزی، هند ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴ بررسی فناوری‌های میکروالکترونیک و میکرو الکترومکانیک و الزامات توسعه و بومی‌سازی آن‌ها در کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵ تعیین طرح‌های کلان، اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌ی علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۶ ت‍دوی‍ن‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ک‍ارگ‍اه‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ آن‌" ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷ به روز رسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و راهبری طرحهای کلان ملی حوزه کمیسیون ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸ تحلیل ثبت اسناد اختراع از نگاه سیاست‌‌گذاری فناوری در سطح ملی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹ دیپلماسی علمی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۰ سیاستگذاری و برنامه ریزی پدافند غیرعامل درحوزه تهدیدات نوین علمی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱ به روزرسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری و راهبری طرح های کلان ملی حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۲ برنامه‌ریزی و طراحی برنامه عملیاتی توسعه فناوری نانو در وزارت علوم مبتنی بر سند توسعه فناوری نانو کشور ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۳ تدوین سیاست های راهبردی پژوهش در طراحی و تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری برای ایجاد زیرساخت پدافند غیرعامل در تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۴ مطالعات سیاست گذاری و اولویت بندی در حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۵ کمیته انرژی شورای عالی عتف تدوین اولویت¬های علمی و فناوری کشور در بخش انرژی گزارش نهایی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۶ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۷ اولویت بندی و انتخاب طرح های کلان و بلند مدت پژوهشی در حوزه کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۸ طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی در تولید و صادرات کالاهای با فناوری بالا ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۹ تحلیلی از سیر تاریخی تأسیس و گسترش رشته - دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (۱۳۵۷-۱۳۱۳ و ۱۳۷۴-۱۳۵۷) ۱۳۷۶ ندارد
۳۰ گزارش ملی تحقیقات سال ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ندارد
۳۱ گزارشی از وضعیت اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال های ۷۲-۶۹ ۱۳۷۳ ندارد
۳۲ توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۳ ندارد
۳۳ مشاغل در خطرند ۱۳۷۳ ندارد
۳۴ شاخص های توسعه (بخش اول: شاخص های توسعه صنعتی) ۱۳۷۴ ندارد
۳۵ طرح تدوین آئین نامه تأسیس شهرک های علمی – پژوهشی شهرک های تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۳۶ بررسی وضعیت تحقیق و توسعه و میزان آگاهی علمی و تکنولوژیکی در مالزی ۱۳۷۴ ندارد
۳۷ بودجه و بودجه نویسی در ایران ۱۳۷۴ ندارد
۳۸ تحلیل وضعیت و پیشنهاد طرح مناسب برای توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۳۹ پیشنهاداتی درباره نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه تکنولوژی ۱۳۷۴ ندارد
۴۰ جهان سوم و ارتباطات علمی ۱۳۷۴ ندارد
۴۱ دیدگاه های متفاوت شیمی دانها در مورد گزارش «شورای ملی پژوهش» در زمینه تحصیلات دوره دکترا ۱۳۷۴ ندارد
۴۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فناوری ۱۳۷۴ ندارد
۴۳ شناخت برخی مسائل آموزش و پژوهش در ایران و پیشنهادهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۴۴ پیشنهاد در مورد ساختار و وظایف جدید شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۵ نقش پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۶ ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران ۱۳۷۴ ندارد
۴۷ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه­های بین­المللی ۱۳۷۴ ندارد
۴۸ استراتژهای برای دگرگونی و توسعه در آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۴۹ نظام تحقیقات در فرانسه ۱۳۷۵ ندارد
۵۰ علم و تکنولوژی برای قرن آینده ۱۳۷۵ ندارد
۵۱ نهادی­کردن تحقیقات ۱۳۷۵ ندارد
۵۲ راهنمای آمار فعالیت های علمی و تکنولوژیکی ۱۳۷۵ ندارد
۵۳ نظام های علمی و تکنولوژیکی: یک یازبینی جهانی ۱۳۷۵ ندارد
۵۴ تحلیلی از چگونگی وضعیت مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۵ ندارد
۵۵ شورای پژوهش های علمی و صنعتی هند – نگرش و استراتژی برای سال ۲۰۰۱ ۱۳۷۵ ندارد
۵۶ اهداف کمی تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۷ کانون‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌پژوهی، ایده‌پردازی و راه‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۸ اهداف کیفی بخش تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۹ توسعه و معضلات آن بررسی مقالات درباره توسعه در دهه هشتاد (بخش اول) ۱۳۷۶ ندارد
۶۰ اساسنامه پیشنهادی آزمایشگاه ملی تحقیقاتی مواد ۱۳۷۶ ندارد
۶۱ بررسی عملکرد شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ پیشنهاداتی به منظور ارائه ساختار مطلوب (آئین‌نامه جدید) ۱۳۷۶ ندارد
۶۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فن‌آوری ۱۳۷۷ ندارد
۶۳ «اعتبارات فصل تحقیقات قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۷»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۶» و «پرداختی ۷۵» ۱۳۷۷ ندارد
۶۴ برخی از سازمان های علمی بین المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران با آنها ۱۳۷۷ ندارد
۶۵ تحلیلی بر وضعیت موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۷ ندارد
۶۶ تحقیق و توسعه در جهان و کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آن ۱۳۷۸ ندارد
۶۷ فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها ۱۳۷۸ ندارد
۶۸ عوامل بازدارنده رشد تحقیق در کشور ۱۳۷۸ ندارد
۶۹ بررسی و مشاوره گروهی نظام ارزشیابی عملکردهای پژوهشی باتوجه به برنامه سوم توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۰ شاخص های R&Dدر چند کشور منتخب استخراج از سالنامه یونسکو ۱۹۹۸ ۱۳۷۸ ندارد
۷۱ گزارشی از روند فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سنوات ۷۷-۱۳۶۷ ۱۳۷۸ ندارد
۷۲ ایجاد یک نظام ارزیاب جهانی برای بررسی های تحقیق و توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۳ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۴ پژوهش و توسعه در جهان عرب ۱۳۷۸ ندارد
۷۵ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۶ خطوط کلی نظام مدیریت منابع انسانی ۱۳۷۸ ندارد
۷۷ آشنایی با پاره ای موارد در زمینه بودجه ۱۳۷۸ ندارد
۷۸ بحثی پیرامون ترویج علم ۱۳۷۸ ندارد
۷۹ بحثی پیرامون سیاست علمی و تکنولوژیک ملی ۱۳۷۸ ندارد
۸۰ تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۱ روش شناسی و خلاقیت علمی ۱۳۷۸ ندارد
۸۲ تحلیلی بر چگونگی توزیع منابع نحقیق و توسعه در جهان در دهه ۶۰، ۷۰ و ۱۹۸۰ ۱۳۷۸ ندارد
۸۳ تکنولوژی¬های جدید: فرصت¬ها و خطرها ۱۳۷۸ ندارد
۸۴ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان¬ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ ندارد
۸۵ چند مقاله در بابت تحقیق و توسعه در جهان ۱۳۷۸ ندارد
۸۶ توسعه تحقیقات و اطلاع رسانی R&I ۱۳۷۸ ندارد
۸۷ سیاست علمی و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۸ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ ندارد
۸۹ تحول علم در اروپای مرکزی ۱۳۷۸ ندارد
۹۰ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه¬ها ۱۳۷۹ ندارد
۹۱ زمینه¬ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ ندارد
۹۲ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت¬ها، ابهام¬ها و چاره¬ها) ۱۳۷۹ ندارد
۹۳ اهداف سیاست تحقیقاتی در سوئیس ۱۳۷۹ ندارد
۹۴ تحلیلی از بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۸۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۵ ترویج علم ضرورت اجتناب¬ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ ندارد
۹۶ سیاست همگانی کردن علم در سوئد ۱۳۷۹ ندارد
۹۷ طرح ساماندهی فعالیت¬های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۸ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش¬آموختگان ۱۳۷۹ ندارد
۹۹ برآورد ترکیب فعالیت¬های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۰ طرح ساماندهی ترکیب فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۱ دورنمای علم غربی و جستجو برای شقوق دیگر ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۲ مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۳ کنترل خطا در پژوهش های اجتماعی و آماری ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۴ ویژگی دانشمندان و جوامع علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۵ سیمای پژوهش در ایران در دو دهۀ اخیر ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۶ گزارش فاز ۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع¬رسانی پژوهش ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۷ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری¬های بین¬المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۸ مدیریت موسسات پژوهشی (گزارش فاز صفر) ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۹ نظام اطلاع¬رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۰ گسترش روحیۀ تحقیق و تتبع در کشور (فاز اول) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۱ تحلیلی از روند تولید علم در جهان در دهۀ ۹۰ و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۲ تحلیلی بر شاخص های پژوهش (از سال ۷۹-۱۳۵۷) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۳ «عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۴ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت¬های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۵ «گزارش‌های استنادی ایران ISI در ایران» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۶ بررسی و مقایسه بخشی از ویژگی¬های رؤسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه¬ها (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۷ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره ۳: دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۸ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره دو: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۹ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره یک: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۰ مطالعه کتابخانه¬ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۱ مرکز آموزش تولید ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۲ «تحلیلی بر بودجه تحقیقات در سال ۱۳۸۰» ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۳ مطالعه و بررسی در سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی تحقیقاتی (گزارش شماره ۱) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۴ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضای هیات علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۵ معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۶ طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه (گزارش اول) ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۷ مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۸ برنامه¬ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۹ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه¬های شش¬گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۰ گزارش فعالیت¬های انجمن¬های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۱ مروری بر سیاست¬گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۲ ابهام¬زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۳ عمل¬گرایی و خودسازماندهی همکاری¬های¬ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۴ معرفی نظام ارزیابی مجلات علمی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۵ نگاهی به سیاست های کلان کشورها در تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۶ برخی از سازمان¬های علمی بین¬المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن¬ها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۷ نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۸ نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۹ گزارش ۶ ماهه پروژه ملی تنوع ژنوم انسان ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۰ نظام ارتباطات علمی در ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۱ بررسی شاخص‌ها و روش‌های مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی ۱۳۹۳ مقاله PDF icon ۳-۵۶.pdf
۱۴۲ نظامهاي نوآوري، جستاري در تاريخ نگاري فلسفي علم ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۳ مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۴ مجموعه مقالات «همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه» ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۵ جُستارهايی درباب آينده پژوهی ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۶ آشنایی با مناطق نوآوری مطالعۀ موردی، منطقۀ کلمبوس ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۷ آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۸ فصلنامه رهیافت - نشریه ندارد
۱۴۹ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه روانشناسی اخلاق - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۰ طرح «تحليل ساليانه و تفصيلي بودجه پژوهشي (R&D) كشور» - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۱ مشاركت اجتماعي و سياسي نخبگان دانش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي - طرح پژوهشی ندارد

گروه پژوهشی: اقتصاد علم

گروه اقتصاد علم در سال ۱۳۸۴به عنوان یکی از گروه‌های هفتگانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تشکیل گردید. مهم ترین محور های کاری گروه شامل بررسی زمینه ها و راه‌های اقتصادی‌کردن پژوهش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، تحلیل و بررسی موانع تجاری سازی نتایج تحققات، مطالعه و تحقیق و ارائه روش های ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در پژوهش و تولید علم و فناوری، مطالعه در حوزه اقتصاد دانش بنیاد، مطالعه برروی بهبود سیستم بودجه ریزی پژوهش کشور، تحلیل و ارزیابی بودجه علم، پژوهش و فناوری کشور، مطالعه و اندازه گیری آثار اقتصاد علم و فنّاوری است.

 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • nazemi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • mousavi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ghadimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • معاون توسعه سرمایه انسانی و بهره وری منابع
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • seddighi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • حسابداری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
 • معاون پژوهش و فنّاوری مرکز
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • bagheri@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • shahmoradi@nrisp.ac.ir
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ بررسی نشانگرها و وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش عمومی و آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تدوین کدهای اخلاقی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲ ارزیابی نظام نوآوری فناورانه در دو حوزه فناورانه نفت و نیرو ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۳ طراحی مدل مفهومی برای ایجاد شبکه سیاستی در عرصه علم و فناوری کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴ به‌‌روز رسانی و بازنگری سیاست‌‌های علم و فناوری حوزه انرژی و تبیین سیاست‌‌های راهبری طرح‌‌های کلان انرژی کشور ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۵ طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز توزیع‌شده حملات سایبری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۶ بررسی و امکان سنجی مقدماتی طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۷ ارایه برآورد دقیق و راهکار‌‌های مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۸ معرفت‌‌شناسی تطبیق مفهومی در مطالعات میان فرهنگی علم و تکنولوژی (گزارش تجمیعی) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۹ سامانۀ مدیریت اعتبارات پژوهشی جزء الف بند ۱۰۸ (قانون بودجۀ ۱۳۹۰) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۰ اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت و کلان در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی؛‌گزارش اول کمیسیون دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱ شناسایی کلی آسیب‌پذیری‌های کشور در مقابل تهدیدات سنجش از دور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۲ تعیین شاخص‌های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از این منظر ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۳ مطالعه و بررسی تطبیقی نقش دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، پاکستان، ترکیه، ژاپن، کوبا، مالزی، هند ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴ بررسی فناوری‌های میکروالکترونیک و میکرو الکترومکانیک و الزامات توسعه و بومی‌سازی آن‌ها در کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵ تعیین طرح‌های کلان، اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌ی علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۶ ت‍دوی‍ن‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ک‍ارگ‍اه‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ آن‌" ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷ به روز رسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و راهبری طرحهای کلان ملی حوزه کمیسیون ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸ تحلیل ثبت اسناد اختراع از نگاه سیاست‌‌گذاری فناوری در سطح ملی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹ دیپلماسی علمی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۰ سیاستگذاری و برنامه ریزی پدافند غیرعامل درحوزه تهدیدات نوین علمی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱ به روزرسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری و راهبری طرح های کلان ملی حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۲ برنامه‌ریزی و طراحی برنامه عملیاتی توسعه فناوری نانو در وزارت علوم مبتنی بر سند توسعه فناوری نانو کشور ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۳ تدوین سیاست های راهبردی پژوهش در طراحی و تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری برای ایجاد زیرساخت پدافند غیرعامل در تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۴ مطالعات سیاست گذاری و اولویت بندی در حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۵ کمیته انرژی شورای عالی عتف تدوین اولویت¬های علمی و فناوری کشور در بخش انرژی گزارش نهایی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۶ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۷ اولویت بندی و انتخاب طرح های کلان و بلند مدت پژوهشی در حوزه کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۸ طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی در تولید و صادرات کالاهای با فناوری بالا ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۹ تحلیلی از سیر تاریخی تأسیس و گسترش رشته - دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (۱۳۵۷-۱۳۱۳ و ۱۳۷۴-۱۳۵۷) ۱۳۷۶ ندارد
۳۰ گزارش ملی تحقیقات سال ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ندارد
۳۱ گزارشی از وضعیت اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال های ۷۲-۶۹ ۱۳۷۳ ندارد
۳۲ توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۳ ندارد
۳۳ مشاغل در خطرند ۱۳۷۳ ندارد
۳۴ شاخص های توسعه (بخش اول: شاخص های توسعه صنعتی) ۱۳۷۴ ندارد
۳۵ طرح تدوین آئین نامه تأسیس شهرک های علمی – پژوهشی شهرک های تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۳۶ بررسی وضعیت تحقیق و توسعه و میزان آگاهی علمی و تکنولوژیکی در مالزی ۱۳۷۴ ندارد
۳۷ بودجه و بودجه نویسی در ایران ۱۳۷۴ ندارد
۳۸ تحلیل وضعیت و پیشنهاد طرح مناسب برای توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۳۹ پیشنهاداتی درباره نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه تکنولوژی ۱۳۷۴ ندارد
۴۰ جهان سوم و ارتباطات علمی ۱۳۷۴ ندارد
۴۱ دیدگاه های متفاوت شیمی دانها در مورد گزارش «شورای ملی پژوهش» در زمینه تحصیلات دوره دکترا ۱۳۷۴ ندارد
۴۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فناوری ۱۳۷۴ ندارد
۴۳ شناخت برخی مسائل آموزش و پژوهش در ایران و پیشنهادهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۴۴ پیشنهاد در مورد ساختار و وظایف جدید شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۵ نقش پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۶ ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران ۱۳۷۴ ندارد
۴۷ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه­های بین­المللی ۱۳۷۴ ندارد
۴۸ استراتژهای برای دگرگونی و توسعه در آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۴۹ نظام تحقیقات در فرانسه ۱۳۷۵ ندارد
۵۰ علم و تکنولوژی برای قرن آینده ۱۳۷۵ ندارد
۵۱ نهادی­کردن تحقیقات ۱۳۷۵ ندارد
۵۲ راهنمای آمار فعالیت های علمی و تکنولوژیکی ۱۳۷۵ ندارد
۵۳ نظام های علمی و تکنولوژیکی: یک یازبینی جهانی ۱۳۷۵ ندارد
۵۴ تحلیلی از چگونگی وضعیت مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۵ ندارد
۵۵ شورای پژوهش های علمی و صنعتی هند – نگرش و استراتژی برای سال ۲۰۰۱ ۱۳۷۵ ندارد
۵۶ اهداف کمی تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۷ کانون‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌پژوهی، ایده‌پردازی و راه‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۸ اهداف کیفی بخش تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۹ توسعه و معضلات آن بررسی مقالات درباره توسعه در دهه هشتاد (بخش اول) ۱۳۷۶ ندارد
۶۰ اساسنامه پیشنهادی آزمایشگاه ملی تحقیقاتی مواد ۱۳۷۶ ندارد
۶۱ بررسی عملکرد شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ پیشنهاداتی به منظور ارائه ساختار مطلوب (آئین‌نامه جدید) ۱۳۷۶ ندارد
۶۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فن‌آوری ۱۳۷۷ ندارد
۶۳ «اعتبارات فصل تحقیقات قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۷»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۶» و «پرداختی ۷۵» ۱۳۷۷ ندارد
۶۴ برخی از سازمان های علمی بین المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران با آنها ۱۳۷۷ ندارد
۶۵ تحلیلی بر وضعیت موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۷ ندارد
۶۶ تحقیق و توسعه در جهان و کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آن ۱۳۷۸ ندارد
۶۷ فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها ۱۳۷۸ ندارد
۶۸ عوامل بازدارنده رشد تحقیق در کشور ۱۳۷۸ ندارد
۶۹ بررسی و مشاوره گروهی نظام ارزشیابی عملکردهای پژوهشی باتوجه به برنامه سوم توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۰ شاخص های R&Dدر چند کشور منتخب استخراج از سالنامه یونسکو ۱۹۹۸ ۱۳۷۸ ندارد
۷۱ گزارشی از روند فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سنوات ۷۷-۱۳۶۷ ۱۳۷۸ ندارد
۷۲ ایجاد یک نظام ارزیاب جهانی برای بررسی های تحقیق و توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۳ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۴ پژوهش و توسعه در جهان عرب ۱۳۷۸ ندارد
۷۵ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۶ خطوط کلی نظام مدیریت منابع انسانی ۱۳۷۸ ندارد
۷۷ آشنایی با پاره ای موارد در زمینه بودجه ۱۳۷۸ ندارد
۷۸ بحثی پیرامون ترویج علم ۱۳۷۸ ندارد
۷۹ بحثی پیرامون سیاست علمی و تکنولوژیک ملی ۱۳۷۸ ندارد
۸۰ تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۱ روش شناسی و خلاقیت علمی ۱۳۷۸ ندارد
۸۲ تحلیلی بر چگونگی توزیع منابع نحقیق و توسعه در جهان در دهه ۶۰، ۷۰ و ۱۹۸۰ ۱۳۷۸ ندارد
۸۳ تکنولوژی¬های جدید: فرصت¬ها و خطرها ۱۳۷۸ ندارد
۸۴ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان¬ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ ندارد
۸۵ چند مقاله در بابت تحقیق و توسعه در جهان ۱۳۷۸ ندارد
۸۶ توسعه تحقیقات و اطلاع رسانی R&I ۱۳۷۸ ندارد
۸۷ سیاست علمی و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۸ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ ندارد
۸۹ تحول علم در اروپای مرکزی ۱۳۷۸ ندارد
۹۰ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه¬ها ۱۳۷۹ ندارد
۹۱ زمینه¬ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ ندارد
۹۲ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت¬ها، ابهام¬ها و چاره¬ها) ۱۳۷۹ ندارد
۹۳ اهداف سیاست تحقیقاتی در سوئیس ۱۳۷۹ ندارد
۹۴ تحلیلی از بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۸۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۵ ترویج علم ضرورت اجتناب¬ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ ندارد
۹۶ سیاست همگانی کردن علم در سوئد ۱۳۷۹ ندارد
۹۷ طرح ساماندهی فعالیت¬های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۸ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش¬آموختگان ۱۳۷۹ ندارد
۹۹ برآورد ترکیب فعالیت¬های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۰ طرح ساماندهی ترکیب فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۱ دورنمای علم غربی و جستجو برای شقوق دیگر ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۲ مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۳ کنترل خطا در پژوهش های اجتماعی و آماری ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۴ ویژگی دانشمندان و جوامع علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۵ سیمای پژوهش در ایران در دو دهۀ اخیر ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۶ گزارش فاز ۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع¬رسانی پژوهش ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۷ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری¬های بین¬المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۸ مدیریت موسسات پژوهشی (گزارش فاز صفر) ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۹ نظام اطلاع¬رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۰ گسترش روحیۀ تحقیق و تتبع در کشور (فاز اول) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۱ تحلیلی از روند تولید علم در جهان در دهۀ ۹۰ و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۲ تحلیلی بر شاخص های پژوهش (از سال ۷۹-۱۳۵۷) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۳ «عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۴ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت¬های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۵ «گزارش‌های استنادی ایران ISI در ایران» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۶ بررسی و مقایسه بخشی از ویژگی¬های رؤسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه¬ها (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۷ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره ۳: دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۸ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره دو: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۹ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره یک: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۰ مطالعه کتابخانه¬ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۱ مرکز آموزش تولید ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۲ «تحلیلی بر بودجه تحقیقات در سال ۱۳۸۰» ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۳ مطالعه و بررسی در سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی تحقیقاتی (گزارش شماره ۱) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۴ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضای هیات علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۵ معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۶ طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه (گزارش اول) ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۷ مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۸ برنامه¬ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۹ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه¬های شش¬گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۰ گزارش فعالیت¬های انجمن¬های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۱ مروری بر سیاست¬گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۲ ابهام¬زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۳ عمل¬گرایی و خودسازماندهی همکاری¬های¬ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۴ معرفی نظام ارزیابی مجلات علمی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۵ نگاهی به سیاست های کلان کشورها در تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۶ برخی از سازمان¬های علمی بین¬المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن¬ها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۷ نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۸ نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۹ گزارش ۶ ماهه پروژه ملی تنوع ژنوم انسان ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۰ نظام ارتباطات علمی در ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۱ بررسی شاخص‌ها و روش‌های مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی ۱۳۹۳ مقاله PDF icon ۳-۵۶.pdf
۱۴۲ نظامهاي نوآوري، جستاري در تاريخ نگاري فلسفي علم ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۳ مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۴ مجموعه مقالات «همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه» ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۵ جُستارهايی درباب آينده پژوهی ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۶ آشنایی با مناطق نوآوری مطالعۀ موردی، منطقۀ کلمبوس ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۷ آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۸ فصلنامه رهیافت - نشریه ندارد
۱۴۹ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه روانشناسی اخلاق - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۰ طرح «تحليل ساليانه و تفصيلي بودجه پژوهشي (R&D) كشور» - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۱ مشاركت اجتماعي و سياسي نخبگان دانش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي - طرح پژوهشی ندارد

گروه پژوهشی: آینده اندیشی

اهداف و چشم اندازها

اهداف تعیین شده از سوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای این گروه، آینده‌اندیشی درباره وضعیت علم و فناوری در ایران و جهان، آینده‌اندیشی درباره ابعاد اجتماعی و فرهنگی فناوری‌های نوین در کشور، بررسی نیازهای تحقیقاتی کنونی کشور، تعیین اولویت‌های تحقیقاتی مرتبط با نیازهای آینده، بررسی‌های لازم برای تعیین اولویت‌های ایجاد و گسترش واحدهای پژوهشی برحسب رشته‌های تخصصی و توزیع جغرافیایی، نیازسنجی و برآورد اعتبارات پژوهشی در سطح کلان و به تفکیک رشته‌های تحقیقاتی مورد نیاز، مطالعه در زمینه گسترش دوره‌های آموزش تکمیلی در دانشگاه‌ها و بهره‌مندی از تحقیقات انجام شده در این دوره‌ها می‌باشد

ما نیز در راستای اهداف تعیین شده اصلی‌ترین ماموریتی را که برای خودمان تعریف کرده ایم عبارت از تغییر مسیراز آینده نگاری صرفا تکنولوژیک به سمت آینده نگاری اجتماعی است. تا زمانی که با عامه مردم و جامعه گفتگو و تعاملی صورت نگیرد مسلما نخواهیم توانست  تاثیر گذاری مطلوب داشته باشیم، این مهم نه تنها برای آینده نگاری که برای تمام علوم صادق است. در همین راستا ما تلاش داریم در سال آینده فعالیت‌هایی را براین اساس تعریف کنیم تا در مسیر انتخاب شده گام برداریم به این ترتیب که با تدوین برنامه‌هایی، جامعه و شهروندان را در این زمینه آینده نگاری دخیل کنیم  و زمینه ای برای تبدیل جامعه به یک جامعه با نگاه رو به جلو و آینده نگر فراهم کنیم.

فعالیت‌ها و عملکرد

نگاه ما به عرصه‌های مختلف علوم عام بوده و بیشتر روی مفاهیم و مبانی کار کرده ایم و از تمرکز بر روی حوزه ای خاص پرهیز داشته ایم. در همین راستا هم کار پژوهشی و هم آموزشی زیادی انجام شده است.

برای تعامل با جامعه و دخالت دادن آن‌ها در عرصه آینده اندیشی علم تلاش داریم به نوعی مفاهیم و مولفه‌های علوم مختلف را با استفاده از ابزارهایی در جامعه قابل فهم کنیم و سپس آن را ترویج و گسترش دهیم به عبارت بهتر این مفاهیم باید برای مخاطب عام و عموم مردم قابل درک باشد نه صرفا مخاطب تحصیلکرده و خاصدر همین راستا مجموعه ای از برنامه‌ها از سال گذشته تدوین شده است: از جمله برگزاری نشست‌های تخصصی با انجمن مدیریت فناوری و تداوم  این سلسله نشست‌ها در حوزه‌های مختلف در سال جاری و آینده. یکی از برنامه‌های مهم و قابل توجه که رویکرد جدیدی در زمینه همگانی کردن مفاهیم علمی دارد برگزاری سلسلسه نشست‌هایی حول محور فیلم و آینده می‌باشد که دارای مخاطب عام است و تلاش دارد مفاهیم آینده پژوهی را در قالب فیلم‌ها و زمینه‌هایی که عموم جامعه با آن آشنا و مرتبط است بازشناسی کند.این فیلم‌ها صرفا شامل فیلم‌هایی نیست که در آن‌ها تکنولوژی‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد یعنی فقط دربرگیرنده آینده نیست چرا که آینده پژوهشی اساسا مبتنی بر زمان (هم گذشته هم حال و هم آینده) است، یعنی در حوزه آینده پژوهی صرفا در مورد آینده صحبت نمی کنیم بلکه در مورد آینده‌هایی هم بحث می‌شود که ریشه در گذشته دارد چون موضوع اصلی مورد بحث در آینده پژوهی زمان است به عنوان مثال اگر فرض کنیم در جنگ جهانی دوم آلمان به روسیه حمله نکرده بود و پیروز این جنگ می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد پاسخ به این سوال در حوزه آینده پژوهی است.

بخشی از تکنولوژی هراسی هم با پروژه‌های آینده نگاری و آینده پژوهی قابل رفع است.این که گاهی گفته می‌شود ما تکنوفوبیا یا تکنولوژی گریزهستیم و از پذیرش فناوری‌های جدید هراس داریم دارای دلایل مختلفی است گاهی این ترس از خود فناوری نیست و به دلیل پیامدهای سیاسی-اجتماعی است که آن تکنولوژی به دنبال دارد چرا که گاهی فناوری بازیگران جدیدی را وارد عرصه اجتماع می‌کند که باعث تغییر زمین بازی و در نتیجه هراس می‌شود یعنی کارگزاران از اهمیت فناوری آگاهی کامل دارند و بنابراین عامدانه و آگاهانه این فناوری طرد و پس زده می‌شود که در این بخش پروژها و فعالیت‌های آینده نگاری تاثیری چندانی بر پذیرش فناوری نخواهدداشت، اما زمانی این ترس از خود تکنولوژی جدیدی است که وارد بازار شده است که با تعریف پژوهش‌ها و انجام  و اجرای آن‌ها در سطح جامعه این نوع فناوری هراسی را می‌توان کاهش داد و یا حتی از بین برد.همانطور که گفته شد گاهی سیاست گزاران با آگاهی از اهمیت تکنولوژی ترجیح می‌دهند تاخیر زمانی برای ورود آن فناوری به جامعه وجود داشته باشه تا بتوانند جلو بعضی از پیامد‌هایی نامطلوب آن را بگیرند، پس گاهی منافع ملی و گاه منافع قردی عامل این هراس است. اگرمنافع فردی و خصوصی و گروهی که ارتباطی به نظام حاکمیتی ندارند سبب ترس از فناوری شود  مانند واکنش منفی صنعت فیلم به ورود سی دی به این عرصه یا  ترس صنعت موسیقی از ورود اینترنت، با کمک اینده نگاری می‌توان مشکل ورود فناوری‌های جدید به جامعه را حل کرد.

پروژه‌های علمی انجام شده یا در حال انجام

اولین خروجی این گروه برنامه پایلوت  آینده نگاری ملی مناسب‌ترین فناوری‌های ایران یا همان پروژه  پامفا بود که با همکاری وزارت صنایع انجام شد و ما حصل آن  تشکیل  هشت حوزه مختلف فناوری بود که نهایتا ۵ کتاب از نتیجه این پروژه منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت.

همچنین در ۴ دوره اقدام به  پزیرش دانشجو در مقطع دکتری شد که اولین فارغ التحصیل آن طی ماه آینده از رساله خود در زمینه آینده رگولاتوری و حوزه رسانه‌های دیجیتال دفاع می‌کند.

پروژه‌های فعلی متمرکز بر چند سرفصل اصلی هست یکی از آنها، حوزه فناوری‌های مرتبط با انرژی و حکمرانی سطح انرژی  و آینده وضعیت آن است. با توجه به این که ایران یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان است و به نوعی ایران را با این صنعت میشناسند تلاش ما تمرکز بر این حوزه با همکاری وزارت نفت به منظور تهیه پیوست‌های مربوط به قراردادهای جدید نفتی است. این فعالیت از  ابتدای سال آغاز شده است.

از دیگرپروژه‌های مهم پروژه ای در حوزه آی تی  است در این زمینه فعالیت‌هایی را در ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تهیه ی یک نوع رهنگاشت آینده این صعنت در کشور آغاز کرده ایم.

پروژه مهم دیگر مربوط به وضعیت حکمرانی است. در حال حاضر وضعیت حکمرانی دنیا دچار تغییر شده و حاکمیت‌های ملی و متمرکز و دولت محور به سمت حکمرانی‌های متقاطع مشارکتی سوق پیدا کرده است که بازیگران جدیدی در عرصه‌های  مختلف با ابعاد متفاوت درگیر آن هستند. این مسئله از موضاعات جذابی بوده که با توجه به توان موجود، در دستور کار پژوهشی قرار گرفته و پروژه‌هایی برای آن تعریف شده است که امیدواریم بتوانیم طی سال یا سال‌های آینده نتایج آن را به صورت کتاب یا نشست به جامعه عرضه کنیم.

مخاطبان

قبلا مخاطبان ما در سطوح  سیاست گزاری و خبرگان عرصه‌های علمی بودند ولی در حال حاضر در حال تغییر  این رویکرد هستیم یعنی در برنامه‌هایمان جامعه عمومی را هم به عنوان مخاطب جدی درنظر می‌گیریم و این باعث آشنایی جامعه با این حوزه و تشویق مشارکت آن‌ها در این عرصه‌ها می‌شود.

مشکلات و تنگناها

دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ما در حال حاضر می‌توان گفت صرفا بر  توسعه علم تمرکز کرده اند که برنامه درستی نیست چرا که این علم نمی تواند نتایج چندان ثمربخشی برای جامعه داشته باشد چون به همراه جامعه رشد نیافته است. مراکز دانشگاهی و آموزشی ما باید به سمت ترویج علم در سطوح مختلف جامعه پیش روند تا مردم با آن آشنا شوند و به پیشرفت آن کمک کنند. در نظام دانشگاهی و پژوهشی ما جایگاهی برای ارتباط با جامعه دیده نشده است و همین باعث فاصله و شکاف بین این مراکز و مردم شده است که باعث اختلال در توسعه همه جانبه می‌شود.

 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • nazemi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • mousavi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ghadimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • معاون توسعه سرمایه انسانی و بهره وری منابع
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • seddighi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • حسابداری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
 • معاون پژوهش و فنّاوری مرکز
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • bagheri@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • shahmoradi@nrisp.ac.ir
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ بررسی نشانگرها و وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش عمومی و آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تدوین کدهای اخلاقی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲ ارزیابی نظام نوآوری فناورانه در دو حوزه فناورانه نفت و نیرو ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۳ طراحی مدل مفهومی برای ایجاد شبکه سیاستی در عرصه علم و فناوری کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴ به‌‌روز رسانی و بازنگری سیاست‌‌های علم و فناوری حوزه انرژی و تبیین سیاست‌‌های راهبری طرح‌‌های کلان انرژی کشور ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۵ طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز توزیع‌شده حملات سایبری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۶ بررسی و امکان سنجی مقدماتی طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۷ ارایه برآورد دقیق و راهکار‌‌های مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۸ معرفت‌‌شناسی تطبیق مفهومی در مطالعات میان فرهنگی علم و تکنولوژی (گزارش تجمیعی) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۹ سامانۀ مدیریت اعتبارات پژوهشی جزء الف بند ۱۰۸ (قانون بودجۀ ۱۳۹۰) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۰ اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت و کلان در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی؛‌گزارش اول کمیسیون دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱ شناسایی کلی آسیب‌پذیری‌های کشور در مقابل تهدیدات سنجش از دور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۲ تعیین شاخص‌های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از این منظر ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۳ مطالعه و بررسی تطبیقی نقش دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، پاکستان، ترکیه، ژاپن، کوبا، مالزی، هند ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴ بررسی فناوری‌های میکروالکترونیک و میکرو الکترومکانیک و الزامات توسعه و بومی‌سازی آن‌ها در کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵ تعیین طرح‌های کلان، اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌ی علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۶ ت‍دوی‍ن‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ک‍ارگ‍اه‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ آن‌" ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷ به روز رسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و راهبری طرحهای کلان ملی حوزه کمیسیون ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸ تحلیل ثبت اسناد اختراع از نگاه سیاست‌‌گذاری فناوری در سطح ملی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹ دیپلماسی علمی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۰ سیاستگذاری و برنامه ریزی پدافند غیرعامل درحوزه تهدیدات نوین علمی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱ به روزرسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری و راهبری طرح های کلان ملی حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۲ برنامه‌ریزی و طراحی برنامه عملیاتی توسعه فناوری نانو در وزارت علوم مبتنی بر سند توسعه فناوری نانو کشور ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۳ تدوین سیاست های راهبردی پژوهش در طراحی و تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری برای ایجاد زیرساخت پدافند غیرعامل در تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۴ مطالعات سیاست گذاری و اولویت بندی در حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۵ کمیته انرژی شورای عالی عتف تدوین اولویت¬های علمی و فناوری کشور در بخش انرژی گزارش نهایی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۶ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۷ اولویت بندی و انتخاب طرح های کلان و بلند مدت پژوهشی در حوزه کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۸ طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی در تولید و صادرات کالاهای با فناوری بالا ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۹ تحلیلی از سیر تاریخی تأسیس و گسترش رشته - دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (۱۳۵۷-۱۳۱۳ و ۱۳۷۴-۱۳۵۷) ۱۳۷۶ ندارد
۳۰ گزارش ملی تحقیقات سال ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ندارد
۳۱ گزارشی از وضعیت اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال های ۷۲-۶۹ ۱۳۷۳ ندارد
۳۲ توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۳ ندارد
۳۳ مشاغل در خطرند ۱۳۷۳ ندارد
۳۴ شاخص های توسعه (بخش اول: شاخص های توسعه صنعتی) ۱۳۷۴ ندارد
۳۵ طرح تدوین آئین نامه تأسیس شهرک های علمی – پژوهشی شهرک های تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۳۶ بررسی وضعیت تحقیق و توسعه و میزان آگاهی علمی و تکنولوژیکی در مالزی ۱۳۷۴ ندارد
۳۷ بودجه و بودجه نویسی در ایران ۱۳۷۴ ندارد
۳۸ تحلیل وضعیت و پیشنهاد طرح مناسب برای توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۳۹ پیشنهاداتی درباره نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه تکنولوژی ۱۳۷۴ ندارد
۴۰ جهان سوم و ارتباطات علمی ۱۳۷۴ ندارد
۴۱ دیدگاه های متفاوت شیمی دانها در مورد گزارش «شورای ملی پژوهش» در زمینه تحصیلات دوره دکترا ۱۳۷۴ ندارد
۴۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فناوری ۱۳۷۴ ندارد
۴۳ شناخت برخی مسائل آموزش و پژوهش در ایران و پیشنهادهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۴۴ پیشنهاد در مورد ساختار و وظایف جدید شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۵ نقش پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۶ ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران ۱۳۷۴ ندارد
۴۷ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه­های بین­المللی ۱۳۷۴ ندارد
۴۸ استراتژهای برای دگرگونی و توسعه در آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۴۹ نظام تحقیقات در فرانسه ۱۳۷۵ ندارد
۵۰ علم و تکنولوژی برای قرن آینده ۱۳۷۵ ندارد
۵۱ نهادی­کردن تحقیقات ۱۳۷۵ ندارد
۵۲ راهنمای آمار فعالیت های علمی و تکنولوژیکی ۱۳۷۵ ندارد
۵۳ نظام های علمی و تکنولوژیکی: یک یازبینی جهانی ۱۳۷۵ ندارد
۵۴ تحلیلی از چگونگی وضعیت مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۵ ندارد
۵۵ شورای پژوهش های علمی و صنعتی هند – نگرش و استراتژی برای سال ۲۰۰۱ ۱۳۷۵ ندارد
۵۶ اهداف کمی تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۷ کانون‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌پژوهی، ایده‌پردازی و راه‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۸ اهداف کیفی بخش تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۹ توسعه و معضلات آن بررسی مقالات درباره توسعه در دهه هشتاد (بخش اول) ۱۳۷۶ ندارد
۶۰ اساسنامه پیشنهادی آزمایشگاه ملی تحقیقاتی مواد ۱۳۷۶ ندارد
۶۱ بررسی عملکرد شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ پیشنهاداتی به منظور ارائه ساختار مطلوب (آئین‌نامه جدید) ۱۳۷۶ ندارد
۶۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فن‌آوری ۱۳۷۷ ندارد
۶۳ «اعتبارات فصل تحقیقات قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۷»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۶» و «پرداختی ۷۵» ۱۳۷۷ ندارد
۶۴ برخی از سازمان های علمی بین المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران با آنها ۱۳۷۷ ندارد
۶۵ تحلیلی بر وضعیت موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۷ ندارد
۶۶ تحقیق و توسعه در جهان و کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آن ۱۳۷۸ ندارد
۶۷ فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها ۱۳۷۸ ندارد
۶۸ عوامل بازدارنده رشد تحقیق در کشور ۱۳۷۸ ندارد
۶۹ بررسی و مشاوره گروهی نظام ارزشیابی عملکردهای پژوهشی باتوجه به برنامه سوم توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۰ شاخص های R&Dدر چند کشور منتخب استخراج از سالنامه یونسکو ۱۹۹۸ ۱۳۷۸ ندارد
۷۱ گزارشی از روند فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سنوات ۷۷-۱۳۶۷ ۱۳۷۸ ندارد
۷۲ ایجاد یک نظام ارزیاب جهانی برای بررسی های تحقیق و توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۳ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۴ پژوهش و توسعه در جهان عرب ۱۳۷۸ ندارد
۷۵ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۶ خطوط کلی نظام مدیریت منابع انسانی ۱۳۷۸ ندارد
۷۷ آشنایی با پاره ای موارد در زمینه بودجه ۱۳۷۸ ندارد
۷۸ بحثی پیرامون ترویج علم ۱۳۷۸ ندارد
۷۹ بحثی پیرامون سیاست علمی و تکنولوژیک ملی ۱۳۷۸ ندارد
۸۰ تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۱ روش شناسی و خلاقیت علمی ۱۳۷۸ ندارد
۸۲ تحلیلی بر چگونگی توزیع منابع نحقیق و توسعه در جهان در دهه ۶۰، ۷۰ و ۱۹۸۰ ۱۳۷۸ ندارد
۸۳ تکنولوژی¬های جدید: فرصت¬ها و خطرها ۱۳۷۸ ندارد
۸۴ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان¬ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ ندارد
۸۵ چند مقاله در بابت تحقیق و توسعه در جهان ۱۳۷۸ ندارد
۸۶ توسعه تحقیقات و اطلاع رسانی R&I ۱۳۷۸ ندارد
۸۷ سیاست علمی و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۸ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ ندارد
۸۹ تحول علم در اروپای مرکزی ۱۳۷۸ ندارد
۹۰ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه¬ها ۱۳۷۹ ندارد
۹۱ زمینه¬ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ ندارد
۹۲ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت¬ها، ابهام¬ها و چاره¬ها) ۱۳۷۹ ندارد
۹۳ اهداف سیاست تحقیقاتی در سوئیس ۱۳۷۹ ندارد
۹۴ تحلیلی از بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۸۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۵ ترویج علم ضرورت اجتناب¬ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ ندارد
۹۶ سیاست همگانی کردن علم در سوئد ۱۳۷۹ ندارد
۹۷ طرح ساماندهی فعالیت¬های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۸ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش¬آموختگان ۱۳۷۹ ندارد
۹۹ برآورد ترکیب فعالیت¬های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۰ طرح ساماندهی ترکیب فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۱ دورنمای علم غربی و جستجو برای شقوق دیگر ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۲ مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۳ کنترل خطا در پژوهش های اجتماعی و آماری ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۴ ویژگی دانشمندان و جوامع علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۵ سیمای پژوهش در ایران در دو دهۀ اخیر ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۶ گزارش فاز ۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع¬رسانی پژوهش ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۷ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری¬های بین¬المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۸ مدیریت موسسات پژوهشی (گزارش فاز صفر) ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۹ نظام اطلاع¬رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۰ گسترش روحیۀ تحقیق و تتبع در کشور (فاز اول) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۱ تحلیلی از روند تولید علم در جهان در دهۀ ۹۰ و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۲ تحلیلی بر شاخص های پژوهش (از سال ۷۹-۱۳۵۷) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۳ «عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۴ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت¬های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۵ «گزارش‌های استنادی ایران ISI در ایران» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۶ بررسی و مقایسه بخشی از ویژگی¬های رؤسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه¬ها (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۷ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره ۳: دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۸ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره دو: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۹ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره یک: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۰ مطالعه کتابخانه¬ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۱ مرکز آموزش تولید ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۲ «تحلیلی بر بودجه تحقیقات در سال ۱۳۸۰» ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۳ مطالعه و بررسی در سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی تحقیقاتی (گزارش شماره ۱) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۴ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضای هیات علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۵ معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۶ طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه (گزارش اول) ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۷ مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۸ برنامه¬ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۹ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه¬های شش¬گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۰ گزارش فعالیت¬های انجمن¬های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۱ مروری بر سیاست¬گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۲ ابهام¬زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۳ عمل¬گرایی و خودسازماندهی همکاری¬های¬ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۴ معرفی نظام ارزیابی مجلات علمی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۵ نگاهی به سیاست های کلان کشورها در تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۶ برخی از سازمان¬های علمی بین¬المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن¬ها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۷ نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۸ نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۹ گزارش ۶ ماهه پروژه ملی تنوع ژنوم انسان ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۰ نظام ارتباطات علمی در ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۱ بررسی شاخص‌ها و روش‌های مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی ۱۳۹۳ مقاله PDF icon ۳-۵۶.pdf
۱۴۲ نظامهاي نوآوري، جستاري در تاريخ نگاري فلسفي علم ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۳ مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۴ مجموعه مقالات «همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه» ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۵ جُستارهايی درباب آينده پژوهی ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۶ آشنایی با مناطق نوآوری مطالعۀ موردی، منطقۀ کلمبوس ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۷ آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۸ فصلنامه رهیافت - نشریه ندارد
۱۴۹ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه روانشناسی اخلاق - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۰ طرح «تحليل ساليانه و تفصيلي بودجه پژوهشي (R&D) كشور» - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۱ مشاركت اجتماعي و سياسي نخبگان دانش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي - طرح پژوهشی ندارد

گروه پژوهشی: علم سنجی

شرح وظایف و عملکرد گروه

ماموریت اصلی گروه پژوهشی علم سنجی به عنوان یکی از گروه‌های پژوهشی هفتگانه مرکز، کمک به تحقق برنامه راهبردی مرکز است. با عنایت به اینکه مهم‌ترین ماموریت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، فعالیت به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرخانه شورای عالی عتف برای بهبود عملکرد نظام ملی نوآوری کشور و پشتیبانی از آن نهادها در فرایندهای سیاستگذاری و تصمیم سازی است، از اینرو ماموریت گروه علم سنجی رو به این صورت می­توان تبیین کرد: "ایفای نقش موثر در برنامه ریزی و اجرای ارزیابی و پایش نظام STI در سطح ملی و بین المللی". به عبارت دیگر گروه علم سنجی اولاً با انجام مطالعات ملی و بین المللی نسبت به مقایسه وضعیت شاخصهای علم و فناوری با اهداف برنامه ریزی شده و همچنین وضعیت سایر کشورها اقدام می­نماید تا از این طریق بازخورهای مناسب به سیاست گذاران ارائه دهد. ثانیاً با بررسی و تحلیل سیاستهای علم و فناوری اتخاذ شده میزان موفقیت آنها در دستیابی به اهداف تعریف شده ومیزان شکاف با اهداف را تبیین کرده و نتایج را در اختیار سیاست گذاران و تصمیم گیران قرار می‌دهد تا نسبت به اصلاح و تکمیل سیاستها اقدام نمایند.

تعداد اعضای هیئت علمی گروه

گروه علم سنجی در حال حاضر سه عضو هیات علمی ثابت دارد. در کنار این سه عضو ثابت، مجموعه ای از همکاری‌های موقت ناظر بر مسائل و پروژه‌های خاص هم وجود دارد که معمولاً با دعوت از کارشناسان و محققان برجسته از بیرون گروه شکل می‌گیرند.

اهداف و چشم اندازها

چشم انداز بلندمدت گروه علم سنجی تبدیل گروه به مرجع ملی و بین المللی در حوزه ارزیابی علم و فناوری است.

برنامه‌های تدوین شده

مهم‌ترین برنامه گروه مدیریت و راهبری تهیه و تدوین گزارش ملی پایش و ارزیابی پژوهش و فناوری کشور است. براساس آیین نامه پایش و ارزیابی علم و فناوری و نوآوری مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم مکلف به تهیه گزارش مذکور شده است که با توجه به ماموریت و توانمندی مرکز مدیریت و راهبری تهیه گزارش ملی به مرکز و گروه علم سنجی واگذار شده است.

سایر برنامه‌های گروه عبارتست از:

 • اجرای دوره ای ارزیابی و پیمایش در حوزه STI
 • رصد دستاوردها و کارکردهای نظام STI (ارزیابی سیاست)
 • پایش نحوه تخصیص منابع مالی و هزینه کرد بودجه‌های تحقیقاتی
 • اجرای طرح ارزیابی و ایجاد نقشه توانمندیها و شناسایی ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه (اطلس ظرفیتها)

پروژه‌ها

طی سالهای گذشته مطالعات و گزارشهای متعددی توسط محققان گروه تدوین و منتشر شده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مسایل و مشکلات و تنگناهای پیش رو

مهمترین چالش گروه در حال حاضر تعداد کم اعضای ثابت گروه است. انجام مطالعات و فعالیتهای ارزشمند و اثر گذار نیازمند وجود جرم بحرانی از محققان در گروه است. با توجه به روند خوبی که مرکز در طی سالهای اخیر در جذب پژوهشگران توانمند داشته است به زودی این چالش اصلی نیز برطرف شود.

مخاطبان

مهمترین مخاطبان این گروه، اول سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حوزه علم و فناوری هستند و دوم دانشگاهیان و محققان. 

 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • nazemi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • mousavi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ghadimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • معاون توسعه سرمایه انسانی و بهره وری منابع
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • seddighi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • حسابداری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
 • معاون پژوهش و فنّاوری مرکز
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • bagheri@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • shahmoradi@nrisp.ac.ir
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ بررسی نشانگرها و وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش عمومی و آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تدوین کدهای اخلاقی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲ ارزیابی نظام نوآوری فناورانه در دو حوزه فناورانه نفت و نیرو ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۳ طراحی مدل مفهومی برای ایجاد شبکه سیاستی در عرصه علم و فناوری کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴ به‌‌روز رسانی و بازنگری سیاست‌‌های علم و فناوری حوزه انرژی و تبیین سیاست‌‌های راهبری طرح‌‌های کلان انرژی کشور ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۵ طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز توزیع‌شده حملات سایبری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۶ بررسی و امکان سنجی مقدماتی طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۷ ارایه برآورد دقیق و راهکار‌‌های مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۸ معرفت‌‌شناسی تطبیق مفهومی در مطالعات میان فرهنگی علم و تکنولوژی (گزارش تجمیعی) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۹ سامانۀ مدیریت اعتبارات پژوهشی جزء الف بند ۱۰۸ (قانون بودجۀ ۱۳۹۰) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۰ اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت و کلان در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی؛‌گزارش اول کمیسیون دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱ شناسایی کلی آسیب‌پذیری‌های کشور در مقابل تهدیدات سنجش از دور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۲ تعیین شاخص‌های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از این منظر ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۳ مطالعه و بررسی تطبیقی نقش دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، پاکستان، ترکیه، ژاپن، کوبا، مالزی، هند ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴ بررسی فناوری‌های میکروالکترونیک و میکرو الکترومکانیک و الزامات توسعه و بومی‌سازی آن‌ها در کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵ تعیین طرح‌های کلان، اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌ی علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۶ ت‍دوی‍ن‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ک‍ارگ‍اه‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ آن‌" ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷ به روز رسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و راهبری طرحهای کلان ملی حوزه کمیسیون ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸ تحلیل ثبت اسناد اختراع از نگاه سیاست‌‌گذاری فناوری در سطح ملی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹ دیپلماسی علمی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۰ سیاستگذاری و برنامه ریزی پدافند غیرعامل درحوزه تهدیدات نوین علمی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱ به روزرسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری و راهبری طرح های کلان ملی حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۲ برنامه‌ریزی و طراحی برنامه عملیاتی توسعه فناوری نانو در وزارت علوم مبتنی بر سند توسعه فناوری نانو کشور ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۳ تدوین سیاست های راهبردی پژوهش در طراحی و تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری برای ایجاد زیرساخت پدافند غیرعامل در تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۴ مطالعات سیاست گذاری و اولویت بندی در حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۵ کمیته انرژی شورای عالی عتف تدوین اولویت¬های علمی و فناوری کشور در بخش انرژی گزارش نهایی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۶ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۷ اولویت بندی و انتخاب طرح های کلان و بلند مدت پژوهشی در حوزه کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۸ طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی در تولید و صادرات کالاهای با فناوری بالا ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۹ تحلیلی از سیر تاریخی تأسیس و گسترش رشته - دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (۱۳۵۷-۱۳۱۳ و ۱۳۷۴-۱۳۵۷) ۱۳۷۶ ندارد
۳۰ گزارش ملی تحقیقات سال ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ندارد
۳۱ گزارشی از وضعیت اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال های ۷۲-۶۹ ۱۳۷۳ ندارد
۳۲ توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۳ ندارد
۳۳ مشاغل در خطرند ۱۳۷۳ ندارد
۳۴ شاخص های توسعه (بخش اول: شاخص های توسعه صنعتی) ۱۳۷۴ ندارد
۳۵ طرح تدوین آئین نامه تأسیس شهرک های علمی – پژوهشی شهرک های تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۳۶ بررسی وضعیت تحقیق و توسعه و میزان آگاهی علمی و تکنولوژیکی در مالزی ۱۳۷۴ ندارد
۳۷ بودجه و بودجه نویسی در ایران ۱۳۷۴ ندارد
۳۸ تحلیل وضعیت و پیشنهاد طرح مناسب برای توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۳۹ پیشنهاداتی درباره نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه تکنولوژی ۱۳۷۴ ندارد
۴۰ جهان سوم و ارتباطات علمی ۱۳۷۴ ندارد
۴۱ دیدگاه های متفاوت شیمی دانها در مورد گزارش «شورای ملی پژوهش» در زمینه تحصیلات دوره دکترا ۱۳۷۴ ندارد
۴۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فناوری ۱۳۷۴ ندارد
۴۳ شناخت برخی مسائل آموزش و پژوهش در ایران و پیشنهادهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۴۴ پیشنهاد در مورد ساختار و وظایف جدید شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۵ نقش پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۶ ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران ۱۳۷۴ ندارد
۴۷ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه­های بین­المللی ۱۳۷۴ ندارد
۴۸ استراتژهای برای دگرگونی و توسعه در آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۴۹ نظام تحقیقات در فرانسه ۱۳۷۵ ندارد
۵۰ علم و تکنولوژی برای قرن آینده ۱۳۷۵ ندارد
۵۱ نهادی­کردن تحقیقات ۱۳۷۵ ندارد
۵۲ راهنمای آمار فعالیت های علمی و تکنولوژیکی ۱۳۷۵ ندارد
۵۳ نظام های علمی و تکنولوژیکی: یک یازبینی جهانی ۱۳۷۵ ندارد
۵۴ تحلیلی از چگونگی وضعیت مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۵ ندارد
۵۵ شورای پژوهش های علمی و صنعتی هند – نگرش و استراتژی برای سال ۲۰۰۱ ۱۳۷۵ ندارد
۵۶ اهداف کمی تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۷ کانون‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌پژوهی، ایده‌پردازی و راه‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۸ اهداف کیفی بخش تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۹ توسعه و معضلات آن بررسی مقالات درباره توسعه در دهه هشتاد (بخش اول) ۱۳۷۶ ندارد
۶۰ اساسنامه پیشنهادی آزمایشگاه ملی تحقیقاتی مواد ۱۳۷۶ ندارد
۶۱ بررسی عملکرد شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ پیشنهاداتی به منظور ارائه ساختار مطلوب (آئین‌نامه جدید) ۱۳۷۶ ندارد
۶۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فن‌آوری ۱۳۷۷ ندارد
۶۳ «اعتبارات فصل تحقیقات قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۷»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۶» و «پرداختی ۷۵» ۱۳۷۷ ندارد
۶۴ برخی از سازمان های علمی بین المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران با آنها ۱۳۷۷ ندارد
۶۵ تحلیلی بر وضعیت موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۷ ندارد
۶۶ تحقیق و توسعه در جهان و کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آن ۱۳۷۸ ندارد
۶۷ فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها ۱۳۷۸ ندارد
۶۸ عوامل بازدارنده رشد تحقیق در کشور ۱۳۷۸ ندارد
۶۹ بررسی و مشاوره گروهی نظام ارزشیابی عملکردهای پژوهشی باتوجه به برنامه سوم توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۰ شاخص های R&Dدر چند کشور منتخب استخراج از سالنامه یونسکو ۱۹۹۸ ۱۳۷۸ ندارد
۷۱ گزارشی از روند فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سنوات ۷۷-۱۳۶۷ ۱۳۷۸ ندارد
۷۲ ایجاد یک نظام ارزیاب جهانی برای بررسی های تحقیق و توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۳ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۴ پژوهش و توسعه در جهان عرب ۱۳۷۸ ندارد
۷۵ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۶ خطوط کلی نظام مدیریت منابع انسانی ۱۳۷۸ ندارد
۷۷ آشنایی با پاره ای موارد در زمینه بودجه ۱۳۷۸ ندارد
۷۸ بحثی پیرامون ترویج علم ۱۳۷۸ ندارد
۷۹ بحثی پیرامون سیاست علمی و تکنولوژیک ملی ۱۳۷۸ ندارد
۸۰ تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۱ روش شناسی و خلاقیت علمی ۱۳۷۸ ندارد
۸۲ تحلیلی بر چگونگی توزیع منابع نحقیق و توسعه در جهان در دهه ۶۰، ۷۰ و ۱۹۸۰ ۱۳۷۸ ندارد
۸۳ تکنولوژی¬های جدید: فرصت¬ها و خطرها ۱۳۷۸ ندارد
۸۴ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان¬ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ ندارد
۸۵ چند مقاله در بابت تحقیق و توسعه در جهان ۱۳۷۸ ندارد
۸۶ توسعه تحقیقات و اطلاع رسانی R&I ۱۳۷۸ ندارد
۸۷ سیاست علمی و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۸ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ ندارد
۸۹ تحول علم در اروپای مرکزی ۱۳۷۸ ندارد
۹۰ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه¬ها ۱۳۷۹ ندارد
۹۱ زمینه¬ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ ندارد
۹۲ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت¬ها، ابهام¬ها و چاره¬ها) ۱۳۷۹ ندارد
۹۳ اهداف سیاست تحقیقاتی در سوئیس ۱۳۷۹ ندارد
۹۴ تحلیلی از بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۸۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۵ ترویج علم ضرورت اجتناب¬ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ ندارد
۹۶ سیاست همگانی کردن علم در سوئد ۱۳۷۹ ندارد
۹۷ طرح ساماندهی فعالیت¬های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۸ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش¬آموختگان ۱۳۷۹ ندارد
۹۹ برآورد ترکیب فعالیت¬های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۰ طرح ساماندهی ترکیب فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۱ دورنمای علم غربی و جستجو برای شقوق دیگر ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۲ مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۳ کنترل خطا در پژوهش های اجتماعی و آماری ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۴ ویژگی دانشمندان و جوامع علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۵ سیمای پژوهش در ایران در دو دهۀ اخیر ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۶ گزارش فاز ۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع¬رسانی پژوهش ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۷ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری¬های بین¬المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۸ مدیریت موسسات پژوهشی (گزارش فاز صفر) ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۹ نظام اطلاع¬رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۰ گسترش روحیۀ تحقیق و تتبع در کشور (فاز اول) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۱ تحلیلی از روند تولید علم در جهان در دهۀ ۹۰ و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۲ تحلیلی بر شاخص های پژوهش (از سال ۷۹-۱۳۵۷) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۳ «عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۴ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت¬های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۵ «گزارش‌های استنادی ایران ISI در ایران» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۶ بررسی و مقایسه بخشی از ویژگی¬های رؤسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه¬ها (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۷ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره ۳: دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۸ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره دو: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۹ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره یک: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۰ مطالعه کتابخانه¬ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۱ مرکز آموزش تولید ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۲ «تحلیلی بر بودجه تحقیقات در سال ۱۳۸۰» ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۳ مطالعه و بررسی در سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی تحقیقاتی (گزارش شماره ۱) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۴ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضای هیات علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۵ معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۶ طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه (گزارش اول) ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۷ مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۸ برنامه¬ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۹ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه¬های شش¬گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۰ گزارش فعالیت¬های انجمن¬های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۱ مروری بر سیاست¬گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۲ ابهام¬زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۳ عمل¬گرایی و خودسازماندهی همکاری¬های¬ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۴ معرفی نظام ارزیابی مجلات علمی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۵ نگاهی به سیاست های کلان کشورها در تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۶ برخی از سازمان¬های علمی بین¬المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن¬ها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۷ نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۸ نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۹ گزارش ۶ ماهه پروژه ملی تنوع ژنوم انسان ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۰ نظام ارتباطات علمی در ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۱ بررسی شاخص‌ها و روش‌های مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی ۱۳۹۳ مقاله PDF icon ۳-۵۶.pdf
۱۴۲ نظامهاي نوآوري، جستاري در تاريخ نگاري فلسفي علم ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۳ مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۴ مجموعه مقالات «همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه» ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۵ جُستارهايی درباب آينده پژوهی ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۶ آشنایی با مناطق نوآوری مطالعۀ موردی، منطقۀ کلمبوس ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۷ آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۸ فصلنامه رهیافت - نشریه ندارد
۱۴۹ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه روانشناسی اخلاق - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۰ طرح «تحليل ساليانه و تفصيلي بودجه پژوهشي (R&D) كشور» - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۱ مشاركت اجتماعي و سياسي نخبگان دانش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي - طرح پژوهشی ندارد

گروه پژوهشی: سیاست علم

شرح وظایف و عملکرد گروه

گروه پژوهشی سیاست علم مثل گروه‌های پژوهشی دیگری که در مرکز فعالیت می‌کنند، وظیفه اش کمک کردن به تحقق برنامه راهبردی مرکز است. مهم‌ترین ماموریت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، این است که به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری و شورای عالی عتف برای بهبود عملکرد نظام ملی نوآوری کشور به سیاست پژوهی بپردازد و آن نهادها را در فرایندهای سیاستگذاری و تصمیم سازی پشتیبانی کند. اگر به گروه سیاست علم در داخل این نقشه راهبردی نگاه کنیم،  می‌بینیم که از موقعیتی محوری برخوردار است. این گروه ضمن اینکه خودش راساً به مسائل مبتلابه نظام علمی و فناوری کشور می‌پردازد، وظیفه دارد تا نتایج بدست آمده از سایر تحقیقات در این حوزه را در قالب بسته‌های سیاستی ملموس و عملیاتی در اختیار نهادهای متولی علم و فناوری در کشور بگذارد.

تعداد اعضای هیئت علمی گروه

گروه سیاست علم در حال حاضر سه عضو هیات علمی ثابت دارد. در کنار این سه عضو ثابت البته، مجموعه ای از همکاری‌های موقت ناظر بر مسائل و پروژه‌های خاص هم وجود دارد که معمولاً با دعوت از کارشناسان و محققان برجسته از بیرون گروه شکل می‌گیرند.

اهداف و چشم اندازها

چشم انداز بلندمدت گروه سیاست علم قرار گرفتن در جایگاه یک اتاق فکر معتبر و منتفذ در زمینه سیاست‌های علم،  فناوری و نوآوری در خدمت توسعه همه جانبه و پایدار کشور می‌باشد.

برنامه‌های تدوین شده

مهم‌ترین برنامه‌های ما برای این گروه از این قرارند:

 • رصد نقادانه ادبیات بین‌المللی سیاست علم و فناوری و شیوه‌های مرسوم تاثیرگذاری سیاستی بر نظام ملی نوآوری
 • شناسایی و اولویت بندی چالش‌های موجود کشور در حوزه علم و فناوری
 • طراحی و اجرای طرح‌های پژوهشی مساله محور
 • نقد و ارزیابی نظام سیاستگذاری علم و فناوری کشور
 • جذب و اجرای طرح‌های فشرده و کوتاه مدت مشاوره بخصوص برای وزارت علوم و شورای عالی عتف

پروژه‌ها

طرح "تدوین الگوی تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور" و همینطور طرح "شناسایی نقش آفرینان حوزه سیاستگذاری علم و فناوری کشور" دو نمونه از طرح‌های انجام یافته در گروه هستند. در حال حاضر بعنوان نمونه طرحی برای تحلیل گفتمان تجاری سازی تحقیقات علمی در جهان در دست تهیه داریم. همینطور قصد داریم که در آینده نزدیک به سراغ نظام ملی نوآوری ایران برویم و مجموعه ای از پروژه‌های تحقیقاتی ناظر بر این موضوع مهم را طراحی و اجرا کنیم.

مسایل و مشکلات و تنگناهای پیش رو

مهمترین چالش گروه در حال حاضر تعداد کم اعضای ثابت گروه است. ایده‌های خوبی برای تعریف برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی بزرگ در سر داریم که نیازمند این هستند که یک باصطلاح جرم بحرانی از محققان در گروه شکل بگیرد. در یکی دو سال اخیر روند خوبی در جذب پژوهشگران در مرکز آغاز شده است که امیدواریم تداوم داشته باشد.

مخاطبان

مهمترین مخاطبان این گروه، اول سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حوزه علم و فناوری هستند و دوم دانشگاهیان و همکاران ما. از گروه اول انتظار داریم که مسائل و نیازهای خود را با ما مطرح کنند و به توان کارشناسی ما برای صورت‌بندی راه حل‌های بهینه برای آن مسائل اعتماد کنند. از همکاران هم انتظار داریم که ما را نقد کنند. بهترین مکانیزم پیشرفت علم به گمان بنده نقد منصفانه همکار به همکار است و انتظار داریم که از این نقد منصفانه برخوردار باشیم.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در سال‌های اخیر انصافاً شاهد اتفاقات خوبی بوده است. زیرساخت‌های سخت و نرم مرکز بازسازی شده و فرهنگ سازمانی بهبود یافته است. همکاران دانشمند و توانایی به جمع ما اضافه شده اند و مرکز کم کم در حال تبدیل به یک پژوهشکده حرفه ای و معتبر در زمینه سیاست علم و فناوری در کشور است. اینها همه، شعله امید را در دل و ذهن کارشناسان و محققان شاغل در مرکز برای آینده ای بهتر می‌افروزد. امیدوارم که حرکت در مسیر پیشرفت در این مرکز تداوم داشته باشد.

 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • nazemi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • mousavi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ghadimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • معاون توسعه سرمایه انسانی و بهره وری منابع
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • seddighi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • حسابداری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
 • معاون پژوهش و فنّاوری مرکز
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • bagheri@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • shahmoradi@nrisp.ac.ir
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ بررسی نشانگرها و وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش عمومی و آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تدوین کدهای اخلاقی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲ ارزیابی نظام نوآوری فناورانه در دو حوزه فناورانه نفت و نیرو ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۳ طراحی مدل مفهومی برای ایجاد شبکه سیاستی در عرصه علم و فناوری کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴ به‌‌روز رسانی و بازنگری سیاست‌‌های علم و فناوری حوزه انرژی و تبیین سیاست‌‌های راهبری طرح‌‌های کلان انرژی کشور ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۵ طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز توزیع‌شده حملات سایبری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۶ بررسی و امکان سنجی مقدماتی طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۷ ارایه برآورد دقیق و راهکار‌‌های مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۸ معرفت‌‌شناسی تطبیق مفهومی در مطالعات میان فرهنگی علم و تکنولوژی (گزارش تجمیعی) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۹ سامانۀ مدیریت اعتبارات پژوهشی جزء الف بند ۱۰۸ (قانون بودجۀ ۱۳۹۰) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۰ اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت و کلان در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی؛‌گزارش اول کمیسیون دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱ شناسایی کلی آسیب‌پذیری‌های کشور در مقابل تهدیدات سنجش از دور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۲ تعیین شاخص‌های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از این منظر ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۳ مطالعه و بررسی تطبیقی نقش دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، پاکستان، ترکیه، ژاپن، کوبا، مالزی، هند ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴ بررسی فناوری‌های میکروالکترونیک و میکرو الکترومکانیک و الزامات توسعه و بومی‌سازی آن‌ها در کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵ تعیین طرح‌های کلان، اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌ی علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۶ ت‍دوی‍ن‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ک‍ارگ‍اه‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ آن‌" ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷ به روز رسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و راهبری طرحهای کلان ملی حوزه کمیسیون ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸ تحلیل ثبت اسناد اختراع از نگاه سیاست‌‌گذاری فناوری در سطح ملی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹ دیپلماسی علمی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۰ سیاستگذاری و برنامه ریزی پدافند غیرعامل درحوزه تهدیدات نوین علمی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱ به روزرسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری و راهبری طرح های کلان ملی حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۲ برنامه‌ریزی و طراحی برنامه عملیاتی توسعه فناوری نانو در وزارت علوم مبتنی بر سند توسعه فناوری نانو کشور ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۳ تدوین سیاست های راهبردی پژوهش در طراحی و تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری برای ایجاد زیرساخت پدافند غیرعامل در تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۴ مطالعات سیاست گذاری و اولویت بندی در حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۵ کمیته انرژی شورای عالی عتف تدوین اولویت¬های علمی و فناوری کشور در بخش انرژی گزارش نهایی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۶ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۷ اولویت بندی و انتخاب طرح های کلان و بلند مدت پژوهشی در حوزه کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۸ طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی در تولید و صادرات کالاهای با فناوری بالا ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۹ تحلیلی از سیر تاریخی تأسیس و گسترش رشته - دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (۱۳۵۷-۱۳۱۳ و ۱۳۷۴-۱۳۵۷) ۱۳۷۶ ندارد
۳۰ گزارش ملی تحقیقات سال ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ندارد
۳۱ گزارشی از وضعیت اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال های ۷۲-۶۹ ۱۳۷۳ ندارد
۳۲ توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۳ ندارد
۳۳ مشاغل در خطرند ۱۳۷۳ ندارد
۳۴ شاخص های توسعه (بخش اول: شاخص های توسعه صنعتی) ۱۳۷۴ ندارد
۳۵ طرح تدوین آئین نامه تأسیس شهرک های علمی – پژوهشی شهرک های تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۳۶ بررسی وضعیت تحقیق و توسعه و میزان آگاهی علمی و تکنولوژیکی در مالزی ۱۳۷۴ ندارد
۳۷ بودجه و بودجه نویسی در ایران ۱۳۷۴ ندارد
۳۸ تحلیل وضعیت و پیشنهاد طرح مناسب برای توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۳۹ پیشنهاداتی درباره نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه تکنولوژی ۱۳۷۴ ندارد
۴۰ جهان سوم و ارتباطات علمی ۱۳۷۴ ندارد
۴۱ دیدگاه های متفاوت شیمی دانها در مورد گزارش «شورای ملی پژوهش» در زمینه تحصیلات دوره دکترا ۱۳۷۴ ندارد
۴۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فناوری ۱۳۷۴ ندارد
۴۳ شناخت برخی مسائل آموزش و پژوهش در ایران و پیشنهادهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۴۴ پیشنهاد در مورد ساختار و وظایف جدید شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۵ نقش پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۶ ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران ۱۳۷۴ ندارد
۴۷ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه­های بین­المللی ۱۳۷۴ ندارد
۴۸ استراتژهای برای دگرگونی و توسعه در آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۴۹ نظام تحقیقات در فرانسه ۱۳۷۵ ندارد
۵۰ علم و تکنولوژی برای قرن آینده ۱۳۷۵ ندارد
۵۱ نهادی­کردن تحقیقات ۱۳۷۵ ندارد
۵۲ راهنمای آمار فعالیت های علمی و تکنولوژیکی ۱۳۷۵ ندارد
۵۳ نظام های علمی و تکنولوژیکی: یک یازبینی جهانی ۱۳۷۵ ندارد
۵۴ تحلیلی از چگونگی وضعیت مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۵ ندارد
۵۵ شورای پژوهش های علمی و صنعتی هند – نگرش و استراتژی برای سال ۲۰۰۱ ۱۳۷۵ ندارد
۵۶ اهداف کمی تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۷ کانون‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌پژوهی، ایده‌پردازی و راه‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۸ اهداف کیفی بخش تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۹ توسعه و معضلات آن بررسی مقالات درباره توسعه در دهه هشتاد (بخش اول) ۱۳۷۶ ندارد
۶۰ اساسنامه پیشنهادی آزمایشگاه ملی تحقیقاتی مواد ۱۳۷۶ ندارد
۶۱ بررسی عملکرد شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ پیشنهاداتی به منظور ارائه ساختار مطلوب (آئین‌نامه جدید) ۱۳۷۶ ندارد
۶۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فن‌آوری ۱۳۷۷ ندارد
۶۳ «اعتبارات فصل تحقیقات قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۷»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۶» و «پرداختی ۷۵» ۱۳۷۷ ندارد
۶۴ برخی از سازمان های علمی بین المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران با آنها ۱۳۷۷ ندارد
۶۵ تحلیلی بر وضعیت موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۷ ندارد
۶۶ تحقیق و توسعه در جهان و کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آن ۱۳۷۸ ندارد
۶۷ فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها ۱۳۷۸ ندارد
۶۸ عوامل بازدارنده رشد تحقیق در کشور ۱۳۷۸ ندارد
۶۹ بررسی و مشاوره گروهی نظام ارزشیابی عملکردهای پژوهشی باتوجه به برنامه سوم توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۰ شاخص های R&Dدر چند کشور منتخب استخراج از سالنامه یونسکو ۱۹۹۸ ۱۳۷۸ ندارد
۷۱ گزارشی از روند فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سنوات ۷۷-۱۳۶۷ ۱۳۷۸ ندارد
۷۲ ایجاد یک نظام ارزیاب جهانی برای بررسی های تحقیق و توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۳ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۴ پژوهش و توسعه در جهان عرب ۱۳۷۸ ندارد
۷۵ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۶ خطوط کلی نظام مدیریت منابع انسانی ۱۳۷۸ ندارد
۷۷ آشنایی با پاره ای موارد در زمینه بودجه ۱۳۷۸ ندارد
۷۸ بحثی پیرامون ترویج علم ۱۳۷۸ ندارد
۷۹ بحثی پیرامون سیاست علمی و تکنولوژیک ملی ۱۳۷۸ ندارد
۸۰ تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۱ روش شناسی و خلاقیت علمی ۱۳۷۸ ندارد
۸۲ تحلیلی بر چگونگی توزیع منابع نحقیق و توسعه در جهان در دهه ۶۰، ۷۰ و ۱۹۸۰ ۱۳۷۸ ندارد
۸۳ تکنولوژی¬های جدید: فرصت¬ها و خطرها ۱۳۷۸ ندارد
۸۴ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان¬ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ ندارد
۸۵ چند مقاله در بابت تحقیق و توسعه در جهان ۱۳۷۸ ندارد
۸۶ توسعه تحقیقات و اطلاع رسانی R&I ۱۳۷۸ ندارد
۸۷ سیاست علمی و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۸ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ ندارد
۸۹ تحول علم در اروپای مرکزی ۱۳۷۸ ندارد
۹۰ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه¬ها ۱۳۷۹ ندارد
۹۱ زمینه¬ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ ندارد
۹۲ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت¬ها، ابهام¬ها و چاره¬ها) ۱۳۷۹ ندارد
۹۳ اهداف سیاست تحقیقاتی در سوئیس ۱۳۷۹ ندارد
۹۴ تحلیلی از بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۸۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۵ ترویج علم ضرورت اجتناب¬ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ ندارد
۹۶ سیاست همگانی کردن علم در سوئد ۱۳۷۹ ندارد
۹۷ طرح ساماندهی فعالیت¬های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۸ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش¬آموختگان ۱۳۷۹ ندارد
۹۹ برآورد ترکیب فعالیت¬های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۰ طرح ساماندهی ترکیب فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۱ دورنمای علم غربی و جستجو برای شقوق دیگر ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۲ مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۳ کنترل خطا در پژوهش های اجتماعی و آماری ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۴ ویژگی دانشمندان و جوامع علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۵ سیمای پژوهش در ایران در دو دهۀ اخیر ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۶ گزارش فاز ۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع¬رسانی پژوهش ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۷ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری¬های بین¬المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۸ مدیریت موسسات پژوهشی (گزارش فاز صفر) ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۹ نظام اطلاع¬رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۰ گسترش روحیۀ تحقیق و تتبع در کشور (فاز اول) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۱ تحلیلی از روند تولید علم در جهان در دهۀ ۹۰ و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۲ تحلیلی بر شاخص های پژوهش (از سال ۷۹-۱۳۵۷) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۳ «عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۴ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت¬های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۵ «گزارش‌های استنادی ایران ISI در ایران» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۶ بررسی و مقایسه بخشی از ویژگی¬های رؤسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه¬ها (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۷ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره ۳: دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۸ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره دو: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۹ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره یک: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۰ مطالعه کتابخانه¬ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۱ مرکز آموزش تولید ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۲ «تحلیلی بر بودجه تحقیقات در سال ۱۳۸۰» ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۳ مطالعه و بررسی در سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی تحقیقاتی (گزارش شماره ۱) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۴ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضای هیات علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۵ معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۶ طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه (گزارش اول) ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۷ مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۸ برنامه¬ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۹ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه¬های شش¬گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۰ گزارش فعالیت¬های انجمن¬های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۱ مروری بر سیاست¬گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۲ ابهام¬زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۳ عمل¬گرایی و خودسازماندهی همکاری¬های¬ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۴ معرفی نظام ارزیابی مجلات علمی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۵ نگاهی به سیاست های کلان کشورها در تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۶ برخی از سازمان¬های علمی بین¬المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن¬ها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۷ نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۸ نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۹ گزارش ۶ ماهه پروژه ملی تنوع ژنوم انسان ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۰ نظام ارتباطات علمی در ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۱ بررسی شاخص‌ها و روش‌های مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی ۱۳۹۳ مقاله PDF icon ۳-۵۶.pdf
۱۴۲ نظامهاي نوآوري، جستاري در تاريخ نگاري فلسفي علم ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۳ مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۴ مجموعه مقالات «همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه» ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۵ جُستارهايی درباب آينده پژوهی ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۶ آشنایی با مناطق نوآوری مطالعۀ موردی، منطقۀ کلمبوس ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۷ آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۸ فصلنامه رهیافت - نشریه ندارد
۱۴۹ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه روانشناسی اخلاق - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۰ طرح «تحليل ساليانه و تفصيلي بودجه پژوهشي (R&D) كشور» - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۱ مشاركت اجتماعي و سياسي نخبگان دانش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي - طرح پژوهشی ندارد

گروه پژوهشی: ترویج علم

منظور از ترویج علم

به فعالیت‌هایی که به منظور آموزش علوم به مردم عادی، تقویت باور و اعتماد عمومی به علم و همگانی کردن علم انجام می­شود ترویج علم می­گویند. ترویج و همگانی کردن علم کوتاه‌ترین راهی است که امکان دسترسی به نتایج علمی را میسر ساخته و ضمناً درک و فهم ما را نسبت به واقعیات موجود بالا می­برد. ترویج علم تلاش می­کند تا علم را در دسترس همگان قرار دهد.

 هدف ترویج علم؛ در اولین مرحله، برانگیختن توجه انسان و نیز عرضه مهم­ترین نتایج علمی به صورتی کاملاً ساده و در عین حال واقعی به انسان است. همگانی کردن علم و ترویج آن در صورت استمرار و بنیادی شدنش می‌تواند تفکر علمی و خردگرایی را در جامعه رواج دهد و راه را برای پیشبرد علوم و نهادینه شدن آن و درنهایت ترقی و رفاه جامعه هموار سازد.

هدف گروه ترویج علم

بنیادی­ترین هدف آن بسترسازی برای ترویج علم و سیاست­گذاری مربوط به این حوزه در ایران است؛این هدف با توجه به جدید و ناشناخته بودن ترویج علم و مفهوم و حدود آن در ایران، ضروری واجتناب­ناپذیر است. لازم به ذکر است که گروه ترویج علم برای نخستین بار در این مرکز به عنوان یک گروه پژوهشی آغاز به کار کرده است که این امر نشانگر جامع­اندیشی مسئولان ذیربط در این خصوص است. ترویج علم از یک سو،به نقش تغییر دهنده علاقه و نفع عمومی در علم و فناوری و از سوی دیگر به عمق بخشیدن به درک عموم از علم و فناوری توجه دارد؛ یعنی به تعامل سه حوزه جامعه، علم و فناوری می­پردازد.

گروه ترویج علم، یک گروه پژوهشی است که در مورد چیستی، وضعیت فعلی،وضعیت ایده­آل، فنون و روش­های ترویج علم مطالعه و پژوهش می­کند؛ از سوی دیگر، این گروه به ترویج عملی علم ـ­البته با رویکرد پژوهشی­ ـ نیز خواهد پرداخت. در مجموع، فعالیت­های گروه ترویج علم در دو دسته فعالیت­های پژوهشی و فعالیت­های اجرایی رده­بندی می­شوند.

شرح وظایف و عملکرد گروه

باید راهکارها و برنامه­ها و پروژه­هایی تدوین کرد که به واسطه آن­ها مردم نقش علم را در زندگیشان باور و در اشاعه و رشد آن در جامعه مشارکت کنند. در همین راستا برای این گروه وظایفی در نظر گرفته شده که عبارت است از: ترویج علم بین عموم مردم، اشاعه تفکر علمی به منظور ایجاد زمینه مناسب برای همگانی کردن علم در جامعه، جلب مشارکت و هماهنگی میان نهادهای مروج علم، آموزش مروجان علم، نهادینه کردن ترویج علم،  بومی سازی شیوه­های جهانی ترویج علم  و ارزیابی شیوه­های ترویج علم ، اجرای طرح­های پژوهشی، تهیه و ارائه مقالات پژوهشی مرتبط با طرح­های اجرا شده،برگزاری نشست­های تخصصی و همایشهای علمی­،انتشار پروژه‌های علمی و مقالات منتج از آنها در نشریات علمی و گفتگو با دانشمندان و متخصصان علوم مختلف و بازتاب آن در مجلات علمی، برنامه­ریزی برای برگزاری گفتگوی علمی در دانشگاه­هاو مراکز پژوهشی و غیره.

اعضای هیئت علمی گروه

در حال حاضر، دو عضو هیئت علمی تمام وقت و چهار عضو هیئت علمی وابسته در گروه فعالیت دارند.

پروژه­ها

تدوین مبانی نظری اندازه­گیری درک عامه از علم در ایران؛ دکتر منصور وصالی

 • مطالعه اندازه­گیری ارزش‌های اخلاقی و تعهدات اخلاقی دانشجویان دکتری اسپانیایی در ایران" (مطالعه فرا ملی)؛, دکتر منصور وصالی
 • رصد و مطالعه سیاست‌های ملی موجود ترویج علم در ایران، هند، چین و کشورهای G8 و D8؛دکتر منصور وصالی
 • تبارشناسی و آینده­اندیشی ترویج علم و نقش آن در توسعه دانش محور (مشترک با گروه آینده‌اندیشی), دکتر منصور وصالی/ دکتر علی پایا
 • مطالعه مکانیزم‌ نقش‌آفرینی موزه‌های علم و فنّاوری کشور در ترویج علم؛ دکتر محمد حسن­زاده
 • بررسی وضعیت ابزارها و متولیان ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی عوامل مؤثر و ارائه راهکارهای مناسب برای بهره‌وری ابزارها و اثربخشی متولیان؛ دکتر محمد حسن­زاده
 • پیش نویس سند راهبردی ترویج علم؛ دکتر اکرم قدیمی
 • سند پشتیبان پیش نویس سند راهبردی ترویج علم، دکتر اکرم قدیمی
 • دیپلماسی علمی؛ دکتر حسین محمدی دوستدار
 • تدوین دوره آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری مطالعات اجتماعی علم و فناوری؛ دکتر اکرم قدیمی
 • مطالعه و بررسی تطبیقی نقش دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، پاکستان، ترکیه، ژاپن، کوبا، مالزی، هند؛ دکتر اکرم قدیمی
 • تدوین شاخص‌های ترویج علم به منظور دستیابی به الگویی مناسب؛ دکتر اکرم قدیمی
 • اسایی مراکز و سازمان­های فعال در زمینه اخلاق علم و فناوری در کشورهای امریکا، انگلستان، چین و هند؛ دکتر اکرم قدیمی

 

مخاطبان

مخاطبان ترویج علم به گستردگی کل جامعه است اقشار مختلف اعم از خانواده­ها، مدارس، کتابخانه­ها، انجمن­های علمی، خانه­های علم­، رسانه­ها ،آموزش و پرورش،دانشگاه­ها و تمامی نهادها و سازمان‌هایی هستند که در بخش­های علمی فعالیت می‌کنند، از جمله مخاطبان ترویج علم هستند. اما با توجه به رسالت و ماموریت مرکز انجام پژوهش در حوزه ترویج علم در اولویت است.

مسایل و تنگناها

در حال حاضر فعالیت­هایی از سوی گروه­ها و نهادهای مختلف در حوزه ترویج علم صورت می­گیرد اما بین این فعالیت­ها انسجام نیست در حالی که هماهنگی میان فعالیت­های ترویج علم می‌تواند سبب هم­افزایی شود. گاهی موازی­کاری­ها و فعالیت­های تکراری فقط سبب صرف وقت و اتلاف هزینه و منابع بدون بازدهی مناسب می­شود. ترویج علم به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه علمی در کشور  نقش اساسی دارد اما هنوز   نقش بنیادین ترویج علم  در کشور جدی گرفته نشده است و تا رسیدن از آنچه هست تا آنچه باید باشد، فاصله داریم.

 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • nazemi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • mousavi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ghadimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • معاون توسعه سرمایه انسانی و بهره وری منابع
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • seddighi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • حسابداری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
 • معاون پژوهش و فنّاوری مرکز
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • bagheri@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • shahmoradi@nrisp.ac.ir
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ بررسی نشانگرها و وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش عمومی و آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تدوین کدهای اخلاقی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲ ارزیابی نظام نوآوری فناورانه در دو حوزه فناورانه نفت و نیرو ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۳ طراحی مدل مفهومی برای ایجاد شبکه سیاستی در عرصه علم و فناوری کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴ به‌‌روز رسانی و بازنگری سیاست‌‌های علم و فناوری حوزه انرژی و تبیین سیاست‌‌های راهبری طرح‌‌های کلان انرژی کشور ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۵ طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز توزیع‌شده حملات سایبری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۶ بررسی و امکان سنجی مقدماتی طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۷ ارایه برآورد دقیق و راهکار‌‌های مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۸ معرفت‌‌شناسی تطبیق مفهومی در مطالعات میان فرهنگی علم و تکنولوژی (گزارش تجمیعی) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۹ سامانۀ مدیریت اعتبارات پژوهشی جزء الف بند ۱۰۸ (قانون بودجۀ ۱۳۹۰) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۰ اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت و کلان در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی؛‌گزارش اول کمیسیون دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱ شناسایی کلی آسیب‌پذیری‌های کشور در مقابل تهدیدات سنجش از دور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۲ تعیین شاخص‌های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از این منظر ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۳ مطالعه و بررسی تطبیقی نقش دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، پاکستان، ترکیه، ژاپن، کوبا، مالزی، هند ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴ بررسی فناوری‌های میکروالکترونیک و میکرو الکترومکانیک و الزامات توسعه و بومی‌سازی آن‌ها در کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵ تعیین طرح‌های کلان، اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌ی علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۶ ت‍دوی‍ن‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ک‍ارگ‍اه‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ آن‌" ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷ به روز رسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و راهبری طرحهای کلان ملی حوزه کمیسیون ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸ تحلیل ثبت اسناد اختراع از نگاه سیاست‌‌گذاری فناوری در سطح ملی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹ دیپلماسی علمی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۰ سیاستگذاری و برنامه ریزی پدافند غیرعامل درحوزه تهدیدات نوین علمی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱ به روزرسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری و راهبری طرح های کلان ملی حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۲ برنامه‌ریزی و طراحی برنامه عملیاتی توسعه فناوری نانو در وزارت علوم مبتنی بر سند توسعه فناوری نانو کشور ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۳ تدوین سیاست های راهبردی پژوهش در طراحی و تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری برای ایجاد زیرساخت پدافند غیرعامل در تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۴ مطالعات سیاست گذاری و اولویت بندی در حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۵ کمیته انرژی شورای عالی عتف تدوین اولویت¬های علمی و فناوری کشور در بخش انرژی گزارش نهایی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۶ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۷ اولویت بندی و انتخاب طرح های کلان و بلند مدت پژوهشی در حوزه کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۸ طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی در تولید و صادرات کالاهای با فناوری بالا ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۹ تحلیلی از سیر تاریخی تأسیس و گسترش رشته - دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (۱۳۵۷-۱۳۱۳ و ۱۳۷۴-۱۳۵۷) ۱۳۷۶ ندارد
۳۰ گزارش ملی تحقیقات سال ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ندارد
۳۱ گزارشی از وضعیت اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال های ۷۲-۶۹ ۱۳۷۳ ندارد
۳۲ توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۳ ندارد
۳۳ مشاغل در خطرند ۱۳۷۳ ندارد
۳۴ شاخص های توسعه (بخش اول: شاخص های توسعه صنعتی) ۱۳۷۴ ندارد
۳۵ طرح تدوین آئین نامه تأسیس شهرک های علمی – پژوهشی شهرک های تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۳۶ بررسی وضعیت تحقیق و توسعه و میزان آگاهی علمی و تکنولوژیکی در مالزی ۱۳۷۴ ندارد
۳۷ بودجه و بودجه نویسی در ایران ۱۳۷۴ ندارد
۳۸ تحلیل وضعیت و پیشنهاد طرح مناسب برای توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۳۹ پیشنهاداتی درباره نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه تکنولوژی ۱۳۷۴ ندارد
۴۰ جهان سوم و ارتباطات علمی ۱۳۷۴ ندارد
۴۱ دیدگاه های متفاوت شیمی دانها در مورد گزارش «شورای ملی پژوهش» در زمینه تحصیلات دوره دکترا ۱۳۷۴ ندارد
۴۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فناوری ۱۳۷۴ ندارد
۴۳ شناخت برخی مسائل آموزش و پژوهش در ایران و پیشنهادهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۴۴ پیشنهاد در مورد ساختار و وظایف جدید شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۵ نقش پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۶ ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران ۱۳۷۴ ندارد
۴۷ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه­های بین­المللی ۱۳۷۴ ندارد
۴۸ استراتژهای برای دگرگونی و توسعه در آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۴۹ نظام تحقیقات در فرانسه ۱۳۷۵ ندارد
۵۰ علم و تکنولوژی برای قرن آینده ۱۳۷۵ ندارد
۵۱ نهادی­کردن تحقیقات ۱۳۷۵ ندارد
۵۲ راهنمای آمار فعالیت های علمی و تکنولوژیکی ۱۳۷۵ ندارد
۵۳ نظام های علمی و تکنولوژیکی: یک یازبینی جهانی ۱۳۷۵ ندارد
۵۴ تحلیلی از چگونگی وضعیت مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۵ ندارد
۵۵ شورای پژوهش های علمی و صنعتی هند – نگرش و استراتژی برای سال ۲۰۰۱ ۱۳۷۵ ندارد
۵۶ اهداف کمی تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۷ کانون‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌پژوهی، ایده‌پردازی و راه‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۸ اهداف کیفی بخش تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۹ توسعه و معضلات آن بررسی مقالات درباره توسعه در دهه هشتاد (بخش اول) ۱۳۷۶ ندارد
۶۰ اساسنامه پیشنهادی آزمایشگاه ملی تحقیقاتی مواد ۱۳۷۶ ندارد
۶۱ بررسی عملکرد شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ پیشنهاداتی به منظور ارائه ساختار مطلوب (آئین‌نامه جدید) ۱۳۷۶ ندارد
۶۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فن‌آوری ۱۳۷۷ ندارد
۶۳ «اعتبارات فصل تحقیقات قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۷»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۶» و «پرداختی ۷۵» ۱۳۷۷ ندارد
۶۴ برخی از سازمان های علمی بین المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران با آنها ۱۳۷۷ ندارد
۶۵ تحلیلی بر وضعیت موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۷ ندارد
۶۶ تحقیق و توسعه در جهان و کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آن ۱۳۷۸ ندارد
۶۷ فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها ۱۳۷۸ ندارد
۶۸ عوامل بازدارنده رشد تحقیق در کشور ۱۳۷۸ ندارد
۶۹ بررسی و مشاوره گروهی نظام ارزشیابی عملکردهای پژوهشی باتوجه به برنامه سوم توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۰ شاخص های R&Dدر چند کشور منتخب استخراج از سالنامه یونسکو ۱۹۹۸ ۱۳۷۸ ندارد
۷۱ گزارشی از روند فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سنوات ۷۷-۱۳۶۷ ۱۳۷۸ ندارد
۷۲ ایجاد یک نظام ارزیاب جهانی برای بررسی های تحقیق و توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۳ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۴ پژوهش و توسعه در جهان عرب ۱۳۷۸ ندارد
۷۵ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۶ خطوط کلی نظام مدیریت منابع انسانی ۱۳۷۸ ندارد
۷۷ آشنایی با پاره ای موارد در زمینه بودجه ۱۳۷۸ ندارد
۷۸ بحثی پیرامون ترویج علم ۱۳۷۸ ندارد
۷۹ بحثی پیرامون سیاست علمی و تکنولوژیک ملی ۱۳۷۸ ندارد
۸۰ تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۱ روش شناسی و خلاقیت علمی ۱۳۷۸ ندارد
۸۲ تحلیلی بر چگونگی توزیع منابع نحقیق و توسعه در جهان در دهه ۶۰، ۷۰ و ۱۹۸۰ ۱۳۷۸ ندارد
۸۳ تکنولوژی¬های جدید: فرصت¬ها و خطرها ۱۳۷۸ ندارد
۸۴ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان¬ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ ندارد
۸۵ چند مقاله در بابت تحقیق و توسعه در جهان ۱۳۷۸ ندارد
۸۶ توسعه تحقیقات و اطلاع رسانی R&I ۱۳۷۸ ندارد
۸۷ سیاست علمی و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۸ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ ندارد
۸۹ تحول علم در اروپای مرکزی ۱۳۷۸ ندارد
۹۰ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه¬ها ۱۳۷۹ ندارد
۹۱ زمینه¬ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ ندارد
۹۲ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت¬ها، ابهام¬ها و چاره¬ها) ۱۳۷۹ ندارد
۹۳ اهداف سیاست تحقیقاتی در سوئیس ۱۳۷۹ ندارد
۹۴ تحلیلی از بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۸۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۵ ترویج علم ضرورت اجتناب¬ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ ندارد
۹۶ سیاست همگانی کردن علم در سوئد ۱۳۷۹ ندارد
۹۷ طرح ساماندهی فعالیت¬های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۸ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش¬آموختگان ۱۳۷۹ ندارد
۹۹ برآورد ترکیب فعالیت¬های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۰ طرح ساماندهی ترکیب فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۱ دورنمای علم غربی و جستجو برای شقوق دیگر ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۲ مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۳ کنترل خطا در پژوهش های اجتماعی و آماری ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۴ ویژگی دانشمندان و جوامع علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۵ سیمای پژوهش در ایران در دو دهۀ اخیر ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۶ گزارش فاز ۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع¬رسانی پژوهش ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۷ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری¬های بین¬المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۸ مدیریت موسسات پژوهشی (گزارش فاز صفر) ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۹ نظام اطلاع¬رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۰ گسترش روحیۀ تحقیق و تتبع در کشور (فاز اول) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۱ تحلیلی از روند تولید علم در جهان در دهۀ ۹۰ و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۲ تحلیلی بر شاخص های پژوهش (از سال ۷۹-۱۳۵۷) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۳ «عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۴ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت¬های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۵ «گزارش‌های استنادی ایران ISI در ایران» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۶ بررسی و مقایسه بخشی از ویژگی¬های رؤسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه¬ها (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۷ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره ۳: دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۸ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره دو: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۹ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره یک: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۰ مطالعه کتابخانه¬ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۱ مرکز آموزش تولید ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۲ «تحلیلی بر بودجه تحقیقات در سال ۱۳۸۰» ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۳ مطالعه و بررسی در سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی تحقیقاتی (گزارش شماره ۱) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۴ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضای هیات علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۵ معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۶ طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه (گزارش اول) ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۷ مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۸ برنامه¬ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۹ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه¬های شش¬گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۰ گزارش فعالیت¬های انجمن¬های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۱ مروری بر سیاست¬گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۲ ابهام¬زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۳ عمل¬گرایی و خودسازماندهی همکاری¬های¬ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۴ معرفی نظام ارزیابی مجلات علمی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۵ نگاهی به سیاست های کلان کشورها در تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۶ برخی از سازمان¬های علمی بین¬المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن¬ها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۷ نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۸ نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۹ گزارش ۶ ماهه پروژه ملی تنوع ژنوم انسان ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۰ نظام ارتباطات علمی در ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۱ بررسی شاخص‌ها و روش‌های مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی ۱۳۹۳ مقاله PDF icon ۳-۵۶.pdf
۱۴۲ نظامهاي نوآوري، جستاري در تاريخ نگاري فلسفي علم ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۳ مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۴ مجموعه مقالات «همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه» ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۵ جُستارهايی درباب آينده پژوهی ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۶ آشنایی با مناطق نوآوری مطالعۀ موردی، منطقۀ کلمبوس ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۷ آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۸ فصلنامه رهیافت - نشریه ندارد
۱۴۹ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه روانشناسی اخلاق - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۰ طرح «تحليل ساليانه و تفصيلي بودجه پژوهشي (R&D) كشور» - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۱ مشاركت اجتماعي و سياسي نخبگان دانش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي - طرح پژوهشی ندارد

گروه پژوهشی: علم و جامعه

اهداف و فعالیت‌ها

گروه علم و جامعه که بهتر است به آن گروه علم، فناوری و جامعه گفته شود با مشارکت متخصصان حوزه‌های جامعه شناسی، انسان شناسی ومطالعات فرهنگی، رابطه علم و فناوری را با دو مقوله جامعه و فرهنگ مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه و فرهنگ در دو سطح مورد توجه قرار می‌گیرد:

- جامعه و فرهنگ در اجتماعات علمی و تکنولوژیک مثل دانشگاهها،انجمن‌های علمی، مراکز، گروهها و موسسات پژوهشی، شهرک‌های تحقیقاتی، شهرکهای علم و فناوری مانند انکوباتورها و مراکز رشد و بررسی فرهنگ، شیوه رفتاری، نگرشها وجهت گیریها و چگونگی مناسبات اجتماعی بین آن‌ها.

- جامعه و فرهنگ در اجتماعات بزرگ مانند جامعه ایران  و بررسی این مسئله که علم و فناوری چه نسبتی با جامعه متکثر و متنوع و فرهنگ ایرانی دارد ما رابطه علم و فناوری را با فرهنگ ایرانی مطالعه می‌کنیم و با توجه به این که فرهنگ عمومی متشکل از دین، هنر، ادبیات، نگرش‌های عامه و ارزش‌ها و هنجارها است ما با نگاه جامعه شناختی، نسبت علم و فناوری را با جامعه و فرهنگ و زیرمجموعه‌های آن بررسی می‌کنیم.

 در جامعه ایران سنت و پارادایم غالب نسبت به علم و فناوری  یک رویکرد و نگاه مدیریتی و اقتصادی است. در این رویکرد نظام علم و تکنولوژی دارای دروندادهایی مانند پول، نیروی انسانی، امکانات و قواعد و مقررات و بروندادهایی مانند مقاله، کتاب، اختراعات، اکتشافات، فناوری‌ها ونوآری‌ها است بعضی گروهها دروندادها و برخی برونداد را بررسی می‌کنند و انچه گروه ما به آن تاکید دارد فرایندهای اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذار بر این نظام و منتج شده از آن است که به باور ما اساسی‌ترین رکن نظام علم و فناوری است.این نظام را نباید صرفا به عنوان یک جعبه سیاه تلقی کرد که از یک طرف مولفه‌هایی بصورت  درونداد وارد و از طرف دیگر خودبخود بروندادهایی عاید می‌شود این نگرش درست نیست ما باید فرایندهای اجتماعی و فرهنگی موجود در کشور را متناسب با رشد علم و فناوری تغییر  و علم و فناوری را با مطالعه و درنظرداشت جامعه گسترش دهیم تا علم و فناوری ایجاد شده مفید باشد و سبب پیشرفت جامعه شود به این معنا که محصولات علمی و فناوری تولید شده از پویایی، پایداری و مهمتر از همه خودانتقادی و خوداصلاحی برخوردار باشد به عبارت دیگر، نظام مدیریت علم و تکنولوژی، محصولات تولید شده ونهایتا رابطه این محصولات با جامعه از مواردی است که باید به طور مستمر بازاندیشی شوند. بازاندیشی محصولات علمی و فناوری به این مفهوم است که ما باید سازوکارهایی را از نظر اجتماعی و فرهنگی فراهم کنیم که هم اجتماعات علم و تکنولوژی و هم مردم و گروههای مختلف اجتماعی بتوانند  نظام و محصولات  علم و فناوری را مورد ارزیابی و پایش مستمر قرار دهند و در نهایت علم و فناوری بتواند در خدمت بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایرانی قرار بگیرد و به یک نظام بسته ای تبدیل نشود که نتوانیم تشخیص دهیم که با زندگی مردم چه می‌کند پیامدهایش برای مردم چیست و تا چه میزان برای بهبود زندگی و ساختن زندگی رضایتمندانه  کمک کرده است. اگر این نگاه در جامعه نهادینه نشود ممکن است فعالیت‌های علمی و تکنولوژیکی نتایج نامطلوبی داشته باشد چنانچه گاهی میبینیم علیرغم پیشرفت تکنولوژیکی، سطح و کیفیت زندگی شهروندان ارتقا نیافته است مثلا خودرو امروز تبدیل به بلایی برای سلامت و زندگی شهروندان و سیستم حمل و نقل در تهران شده است چون به عنوان مثال مواردی مانند: تاثیر جغرافیا، آمایش سرزمین و فرهنگ بر این تکنولوژی نادیده گرفته شده است. مثال دیگر، دهه‌ها سدسازی به عنوان نمادی از توسعه و پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک است که اکنون باعث تشدید بحران اب شده است به این دلیل که برنامه ریزان و سیاست گزاران در برنامه‌های توسعه ای در این زمینه به جامعه و محیط زیست  و تاثیر طرح‌های عمرانی بر مهاجرت و جابجایی شغلی توجه نکرده اند، در بسیاری موارد طرح‌های انتقال آب با این که نشان توسعه تکنولوژیک و صنعت بود اما تاثیر و پیامد منفی بر زندگی شهروندان داشت چون با نگاه جامعه شناختی انجام نشده بود.

این گروه با مطالعه و پژوهش قصد پی بردن به چگونگی شکل گیری علم و فناوری به عنوان کنش اجتماعی و فرهنگی در درون اجتماعات علمی و تکنولوژیکی دارد به عبارتی ما علم و تکنولوژی را از جنس کنش اجتماعی و فرهنگی و کردار اجتماعی و فرهنگی می‌دانیم که همزمان که درون اجتماعات علمی و تکنولوژیک مانند: محافل علمی، صنعتی، جامعه مهندسان، دانشمندان، دانشگاهیان، آزمایشگاههای علمی و.. شکل پیدا می‌کند تحت تاثیر جامعه با آن نیز ارتباطاتی برقرار می‌کند بی توجهی به این ویژگی علم و تکنولوژی گاه پیامدهای منفی برای جامعه دارد که باید پایش شود تا تحت کنترل در آید. در عین حال شرایط اجتماعی و فرهنگی در جامعه باید به گونه ای بستر سازی شود که امکان توسعه علم و فناوری فراهم آید. نگاه به توسعه علم و تکنولوژی باید از نوع توسعه پایدار باشد که به معنای توسعه  برخوردار از پویایی، پایداری، خوداندیشی، بازاندیشی، خودانتقادی و خوداصلاحی  است اینها  اهدافی است که دنبال می‌کنیم و برای رسیدن به آن‌ها فعالیت‌های پژوهشی، ترویجی و مشاوره ای انجام می‌دهیم مانند تعریف پروژه و پژوهش، تشکیل جلسات بحث و گفتگو، برگزاری نشست‌ها و...  تا بتوانیم نهایتا هم  سیاستگزاران را تشویق به این نوع نگرش نسبت به علم و فناوری کنیم و هم مردم را نسبت به نقشی که در نظام علم و فناوری می‌توانند داشته باشند اگاه سازیم.

پروژه‌های در حال انجام یا انجام شده

 • پیمایشی تحت عنوان "علم و جامعه" در تهران برای بررسی اگاهی‌های علمی و فناوری شهروندان و نگرش و میزان اعتمادشان به کنشگران فردی و نهادی نظام علم و فناوری صورت گرفت و نتیجه آن به صورت کتابی با همین عنوان یعنی علم و جامعه به چاپ رسید.
 • مطالعه ای با عنوان" ارائه یک الگوی چهاروجهی برای توسعه علوم انسانی در کشور" انجام شدمعمولا الگوهای توسعه علوم انسانی به جامعه توجه نمی کنند در حالی که می‌دانیم علوم انسانی فقط یک فعالیت اکادمیک نیست که درون دانشگاه صورت بگیرد بلکه تناسب و ارتباط مستقیم  با دولت و نهادهای سیاستگزار، جامعه مدنی، فضای فکری و روشنفکری و فضای دانشگاهی دارد. می‌توان شاخص‌هایی را بر مبنای فضاهای چهارگانه نام برده شده یعنی فضای دانشگاهی، سیاستی، اجتماعی و روشنفکری طراحی کرد تا به ما در ارزیابی توسعه علوم انسانی کمک کند.نتیجه این پروژه نیز به صورت کتاب با همین عنوان منتشر شد.
 • تکوین شبکه علم و فناوری کشور پروژه دیگری است که از یک نگاه جامعه شناختی برخاسته است بر اساس این پژوهش، علم و فناوری در سازمان‌ها و نهادهای تک افتاده و جزیره گونه تولید نمی شود بلکه این فعالیت‌ها زمانی که به صورت شبکه با هم در ارتباط باشند و جریان اطلاعاتی و تعاملاتی بین این مراکز وجود داشته باشه می‌توانند شبکه علم و فناوری را بسازد.
 • مشارکت نخبگان دانش در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ،پژوهش دیگر انجام شده در این گروه است. با توجه به این که، کار نخبگان دانش صرفا نشستن در دانشگاه  و تولید دانش نیست بلکه باید در فرایندهای اجتماعی و سیاسی هم حضور و مشارکت داشته باشند در این راستا،پژوهش به چگونگی وضعیت مشارکت در شرایط کنونی ونحوه تغییرمطلوب آن به منظور فراهم کردن مشارکت بیشتر نخبگان دانش در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی پرداخت. نتیجه این مطالعه نیز بصورت کتاب درآمده است.
 • پژوهشی با عنوان "وضعیت اجتماعات علمی در رشته‌های علوم اجتماعی و علوم پایه" که نتیجه آن به صورت دو کتاب در علوم اجتماعی و علوم پایه چاپ و منتشر شده است. کتابی اول "تعاملات و ارتباطات علمی" است که تعاملات و ارتباطات علمی را در حوزه و رشته علوم اجتماعی در دانشگاههای سطح تهران مطالعه و بررسی کرده و کتاب دیگر "جامعه شناسی تولید دانش در ایران" می‌باشد که وضعیت اجتماعات علمی را بین استادان و دانشمندان رشته‌های علوم پایه مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش،چیستی وضعیت اجتماعات علمی و شاخص‌های آن مورد بررسی قرار گرفته و به سوالاتی جواب داده شده است مانند این که: ایا دانشگاهیان، دانشمندان و کنشگران علم و فناوری در ایران به صورت فردی عمل می‌کنند یا حس می‌کنند عضو یک اجتماع علمی هستند، مناسبات بین ان‌ها یعنی مناسبات رسمی و غیر رسمیشان چگونه است.

طرح پژوهشی دیگری هم در مورد انجمن‌های علمی در حال انجام است که به مسایلی همچون: تغییر موضع این انجمن‌ها و اخلاقیات علمی به عنوان یکی ازعرصه‌های  مهم علم وفناوری جامعه می‌پردازد یعنی علم را به مثابه یک فعالیت اخلاقی می‌نگرد و به بحران اخلاق علمی در دانشگاهها و نهادهای علمی و افت اخلاقیات در این مراکز و سطح جامعه امروز ایران می‌پردازد و در صدد علت یابی عوامل اجتماعی، فرهنگی و ساختاری تنزل اخلاقیات و چگونگی کاهش آن و استفاده  از ظرفیت انجمن‌های علمی برای تقویت اخلاقیات علمی در کشوراست.

مخاطبان و انتظارات از آن‌ها

مخاطبان اصلی ما در وهله اول سیاستگزاران هستند. مرکز سیاست‌های علمی کشور همانطور که از اسمش پیداست باید پژوهش‌هایی انجام دهد که در خدمت ارتقا سیاست گزاری کشور در حوزه علم و فناوری قرار بگیرد و در همین راستا ما از سیاست گزاران انتظار داریم این مطالعات را جدی بگیرند. مطالعات اجتماعی علم و فناوری از مقوله‌های مغفول در ایران است و سیاستگزاران معمولا به آن توجهی ندارند و در عوض یک نگاه  مدیریتی، اقتصادی و مهندسی بر آن حاکم است که باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود که در مطالب بالا به آن‌ها اشاره شد، بنابراین انتظار ما این است که در نگاه به علم و فناوری، شاهد یک نوع تغییر بینش و جابجایی اندیشه باشیم تغییر از  پارادایمی که به محصولات علم و فناوری بدون در نظر داشت مسایل جامعه شناختی اهمیت می‌دهد به یک پارادایم که به فرایندهای اجتماعی و فرهنگی توسعه علم و فناوری توجه دارد. ما معتقدیم جامعه علمی باید با دستاوردهای مطالعات جامعه شناسی در عرصه علم و فناوری اشنا بشود و این ادبیات در بین دانشگاهیان و دانشمندان گسترش یابد و اهمیت فرایندهای اجتماعی و فرهنگی برای دانشگاهیان شناخته شود. ایده‌های ما در زمینه نگرش اجتماعی به علم و فناوری نهادینه شود و جامعه بفهمد در عرصه علم و فناوری ما با مقوله شهروندی علمی و تکنولوژیک مواجهیم که مفاهیم و حقوق شهروندی جدیدی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند که باید با ان‌ها اشنا شوند تا هم بتوانند حقوقشان را مطالبه کنند وهم در عرصه سیاست گزاری و تولید علم و فناوری مشارکت فعال داشته باشند. به عبارتی  ما امیدواریم شهروندان با ادبیاتی که ما تولید می‌کنیم بتوانند نقش خودشان رادر این عرصه‌ها  بازیابی کنند و سیاستگزاران با توجه به آن‌ها برنامه‌های توسعه ای را تدوین کنند.

مسایل و مشکلات و تنگناها

غلبه نگاه مدیریتی به علم و فناوری اولین مشکل این حوزه است که باعث به حاشیه رانده شدن فعالیت‌های ما می‌شود. نگاه مسئولین بیشتر رویکرد سیستمی به علم و فناوری است تا رویکرد اجتماعی و همین نگاه،  محدودیتهایی برای فعالیت‌های ما ایجاد می‌کند. کمبود پژوهشگر جدی و آموزش دیده در زمینه مطالعات جامعه شناختی علم و فناوری، نبود رشته‌های دانشگاهی در سطح تحصیلات تکمیلی در حوزه مطالعات اجتماعی علم و فناوری و نیز رشته علم و فناوری و جامعه مشکل دیگر ما است علم، فناوری و جامعه فقط بصورت دو واحد درسی در رشته سیاست گزاری علمی تدریس می‌شود که اصلا کافی نیست.به طور کلی عدم توجه به این نوع نگرش به علم و فناوری برای ما محدودیت‌هایی را در قلمرو آموزش ، پژوهش ، تخصیص اعتبارات و منابع ایجاد می‌کند.

 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • nazemi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • mousavi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • ghadimi@nrisp.ac.ir

شرح مختصر (معرفی)

 
 • معاون توسعه سرمایه انسانی و بهره وری منابع
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • seddighi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • حسابداری
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
 • معاون پژوهش و فنّاوری مرکز
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • bagheri@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • alasti@nrisp.ac.ir
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • shahmoradi@nrisp.ac.ir
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ بررسی نشانگرها و وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش عمومی و آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تدوین کدهای اخلاقی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲ ارزیابی نظام نوآوری فناورانه در دو حوزه فناورانه نفت و نیرو ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۳ طراحی مدل مفهومی برای ایجاد شبکه سیاستی در عرصه علم و فناوری کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۴ به‌‌روز رسانی و بازنگری سیاست‌‌های علم و فناوری حوزه انرژی و تبیین سیاست‌‌های راهبری طرح‌‌های کلان انرژی کشور ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۵ طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز توزیع‌شده حملات سایبری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۶ بررسی و امکان سنجی مقدماتی طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۷ ارایه برآورد دقیق و راهکار‌‌های مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۸ معرفت‌‌شناسی تطبیق مفهومی در مطالعات میان فرهنگی علم و تکنولوژی (گزارش تجمیعی) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۹ سامانۀ مدیریت اعتبارات پژوهشی جزء الف بند ۱۰۸ (قانون بودجۀ ۱۳۹۰) ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۱۰ اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت و کلان در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی؛‌گزارش اول کمیسیون دفاع،‌ امنیت ملی و سیاست خارجی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۱ شناسایی کلی آسیب‌پذیری‌های کشور در مقابل تهدیدات سنجش از دور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۲ تعیین شاخص‌های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از این منظر ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۳ مطالعه و بررسی تطبیقی نقش دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، پاکستان، ترکیه، ژاپن، کوبا، مالزی، هند ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۴ بررسی فناوری‌های میکروالکترونیک و میکرو الکترومکانیک و الزامات توسعه و بومی‌سازی آن‌ها در کشور ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۵ تعیین طرح‌های کلان، اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌ی علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی کشور ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۱۶ ت‍دوی‍ن‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ک‍ارگ‍اه‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ آن‌" ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۱۷ به روز رسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و راهبری طرحهای کلان ملی حوزه کمیسیون ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۸ تحلیل ثبت اسناد اختراع از نگاه سیاست‌‌گذاری فناوری در سطح ملی ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۱۹ دیپلماسی علمی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۰ سیاستگذاری و برنامه ریزی پدافند غیرعامل درحوزه تهدیدات نوین علمی ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۱ به روزرسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری و راهبری طرح های کلان ملی حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد
۲۲ برنامه‌ریزی و طراحی برنامه عملیاتی توسعه فناوری نانو در وزارت علوم مبتنی بر سند توسعه فناوری نانو کشور ۱۳۹۳ طرح پژوهشی ندارد
۲۳ تدوین سیاست های راهبردی پژوهش در طراحی و تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری برای ایجاد زیرساخت پدافند غیرعامل در تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۴ مطالعات سیاست گذاری و اولویت بندی در حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۵ کمیته انرژی شورای عالی عتف تدوین اولویت¬های علمی و فناوری کشور در بخش انرژی گزارش نهایی ۱۳۸۹ طرح پژوهشی ندارد
۲۶ مطالعات سیاستگذاری علم و فناوری جهت راهبری کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۰ طرح پژوهشی ندارد
۲۷ اولویت بندی و انتخاب طرح های کلان و بلند مدت پژوهشی در حوزه کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۸ طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی در تولید و صادرات کالاهای با فناوری بالا ۱۳۹۱ طرح پژوهشی ندارد
۲۹ تحلیلی از سیر تاریخی تأسیس و گسترش رشته - دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (۱۳۵۷-۱۳۱۳ و ۱۳۷۴-۱۳۵۷) ۱۳۷۶ ندارد
۳۰ گزارش ملی تحقیقات سال ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ندارد
۳۱ گزارشی از وضعیت اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال های ۷۲-۶۹ ۱۳۷۳ ندارد
۳۲ توسعه کمی و بهبود کیفی تحصیلات تکمیلی ۱۳۷۳ ندارد
۳۳ مشاغل در خطرند ۱۳۷۳ ندارد
۳۴ شاخص های توسعه (بخش اول: شاخص های توسعه صنعتی) ۱۳۷۴ ندارد
۳۵ طرح تدوین آئین نامه تأسیس شهرک های علمی – پژوهشی شهرک های تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۳۶ بررسی وضعیت تحقیق و توسعه و میزان آگاهی علمی و تکنولوژیکی در مالزی ۱۳۷۴ ندارد
۳۷ بودجه و بودجه نویسی در ایران ۱۳۷۴ ندارد
۳۸ تحلیل وضعیت و پیشنهاد طرح مناسب برای توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۳۹ پیشنهاداتی درباره نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه تکنولوژی ۱۳۷۴ ندارد
۴۰ جهان سوم و ارتباطات علمی ۱۳۷۴ ندارد
۴۱ دیدگاه های متفاوت شیمی دانها در مورد گزارش «شورای ملی پژوهش» در زمینه تحصیلات دوره دکترا ۱۳۷۴ ندارد
۴۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فناوری ۱۳۷۴ ندارد
۴۳ شناخت برخی مسائل آموزش و پژوهش در ایران و پیشنهادهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ تحقیقاتی ۱۳۷۴ ندارد
۴۴ پیشنهاد در مورد ساختار و وظایف جدید شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۵ نقش پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی ۱۳۷۴ ندارد
۴۶ ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران ۱۳۷۴ ندارد
۴۷ تعالی و ارزیابی در آموزش عالی دیدگاه­های بین­المللی ۱۳۷۴ ندارد
۴۸ استراتژهای برای دگرگونی و توسعه در آموزش عالی ۱۳۷۴ ندارد
۴۹ نظام تحقیقات در فرانسه ۱۳۷۵ ندارد
۵۰ علم و تکنولوژی برای قرن آینده ۱۳۷۵ ندارد
۵۱ نهادی­کردن تحقیقات ۱۳۷۵ ندارد
۵۲ راهنمای آمار فعالیت های علمی و تکنولوژیکی ۱۳۷۵ ندارد
۵۳ نظام های علمی و تکنولوژیکی: یک یازبینی جهانی ۱۳۷۵ ندارد
۵۴ تحلیلی از چگونگی وضعیت مؤسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۵ ندارد
۵۵ شورای پژوهش های علمی و صنعتی هند – نگرش و استراتژی برای سال ۲۰۰۱ ۱۳۷۵ ندارد
۵۶ اهداف کمی تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۷ کانون‌های تفکر؛ نهادهای ویژه سیاست‌پژوهی، ایده‌پردازی و راه‌یابی برای مسائل اساسی با نگاهی به نقش و جایگاه کانون‌های تفکر در تدوین استراتژی امنیت ملّی ۱۳۷۶ طرح پژوهشی ندارد
۵۸ اهداف کیفی بخش تحقیقات در برنامه دوم توسعه ۱۳۷۶ ندارد
۵۹ توسعه و معضلات آن بررسی مقالات درباره توسعه در دهه هشتاد (بخش اول) ۱۳۷۶ ندارد
۶۰ اساسنامه پیشنهادی آزمایشگاه ملی تحقیقاتی مواد ۱۳۷۶ ندارد
۶۱ بررسی عملکرد شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی؛ پیشنهاداتی به منظور ارائه ساختار مطلوب (آئین‌نامه جدید) ۱۳۷۶ ندارد
۶۲ جایگاه تحقیقات علمی در کشور و پیشنهادهایی برای گسترش علم و فن‌آوری ۱۳۷۷ ندارد
۶۳ «اعتبارات فصل تحقیقات قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۷»، «بودجه مصوب تحقیقاتی ۷۶» و «پرداختی ۷۵» ۱۳۷۷ ندارد
۶۴ برخی از سازمان های علمی بین المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران با آنها ۱۳۷۷ ندارد
۶۵ تحلیلی بر وضعیت موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی) ۱۳۷۷ ندارد
۶۶ تحقیق و توسعه در جهان و کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آن ۱۳۷۸ ندارد
۶۷ فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها ۱۳۷۸ ندارد
۶۸ عوامل بازدارنده رشد تحقیق در کشور ۱۳۷۸ ندارد
۶۹ بررسی و مشاوره گروهی نظام ارزشیابی عملکردهای پژوهشی باتوجه به برنامه سوم توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۰ شاخص های R&Dدر چند کشور منتخب استخراج از سالنامه یونسکو ۱۹۹۸ ۱۳۷۸ ندارد
۷۱ گزارشی از روند فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سنوات ۷۷-۱۳۶۷ ۱۳۷۸ ندارد
۷۲ ایجاد یک نظام ارزیاب جهانی برای بررسی های تحقیق و توسعه ۱۳۷۸ ندارد
۷۳ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۴ پژوهش و توسعه در جهان عرب ۱۳۷۸ ندارد
۷۵ الگوی ارزیابی پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ۱۳۷۸ ندارد
۷۶ خطوط کلی نظام مدیریت منابع انسانی ۱۳۷۸ ندارد
۷۷ آشنایی با پاره ای موارد در زمینه بودجه ۱۳۷۸ ندارد
۷۸ بحثی پیرامون ترویج علم ۱۳۷۸ ندارد
۷۹ بحثی پیرامون سیاست علمی و تکنولوژیک ملی ۱۳۷۸ ندارد
۸۰ تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۱ روش شناسی و خلاقیت علمی ۱۳۷۸ ندارد
۸۲ تحلیلی بر چگونگی توزیع منابع نحقیق و توسعه در جهان در دهه ۶۰، ۷۰ و ۱۹۸۰ ۱۳۷۸ ندارد
۸۳ تکنولوژی¬های جدید: فرصت¬ها و خطرها ۱۳۷۸ ندارد
۸۴ ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان در سازمان¬ها «تحقیق و توسعه» ۱۳۷۸ ندارد
۸۵ چند مقاله در بابت تحقیق و توسعه در جهان ۱۳۷۸ ندارد
۸۶ توسعه تحقیقات و اطلاع رسانی R&I ۱۳۷۸ ندارد
۸۷ سیاست علمی و فناوری ۱۳۷۸ ندارد
۸۸ تدوين مدل مقدماتي سياستگذاري علم و فنّاوري در ايران (براساس نظر تعدادی از صاحبنظران) ۱۳۷۸ ندارد
۸۹ تحول علم در اروپای مرکزی ۱۳۷۸ ندارد
۹۰ بررسی قراردادهای همکاری علمی فرهنگی دانشگاه¬ها ۱۳۷۹ ندارد
۹۱ زمینه¬ها و بسترهای اجتماعی فرار مغزها ۱۳۷۹ ندارد
۹۲ نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه (دلالت¬ها، ابهام¬ها و چاره¬ها) ۱۳۷۹ ندارد
۹۳ اهداف سیاست تحقیقاتی در سوئیس ۱۳۷۹ ندارد
۹۴ تحلیلی از بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۸۰ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۵ ترویج علم ضرورت اجتناب¬ناپذیر پیشرفت ۱۳۷۹ ندارد
۹۶ سیاست همگانی کردن علم در سوئد ۱۳۷۹ ندارد
۹۷ طرح ساماندهی فعالیت¬های پژوهشی در کشور ۱۳۷۹ ندارد
۹۸ توسعۀ متوازن علمی- اقتصادی کشور و مسألۀ اشتغال دانش¬آموختگان ۱۳۷۹ ندارد
۹۹ برآورد ترکیب فعالیت¬های آموزشی، تحقیقاتی، علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۰ طرح ساماندهی ترکیب فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۱ دورنمای علم غربی و جستجو برای شقوق دیگر ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۲ مرکز ملی تحقیقات علمی در فرانسه ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۳ کنترل خطا در پژوهش های اجتماعی و آماری ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۴ ویژگی دانشمندان و جوامع علمی ۱۳۷۹ ندارد
۱۰۵ سیمای پژوهش در ایران در دو دهۀ اخیر ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۶ گزارش فاز ۱ پروژه تبیین و بهبود نظام اطلاع¬رسانی پژوهش ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۷ ساماندهی تحقیقات در کشور محور همکاری¬های بین¬المللی و ملی در تحقیقات ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۸ مدیریت موسسات پژوهشی (گزارش فاز صفر) ۱۳۸۰ ندارد
۱۰۹ نظام اطلاع¬رسانی پژوهش در ایران ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۰ گسترش روحیۀ تحقیق و تتبع در کشور (فاز اول) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۱ تحلیلی از روند تولید علم در جهان در دهۀ ۹۰ و جایگاه ایران در آن ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۲ تحلیلی بر شاخص های پژوهش (از سال ۷۹-۱۳۵۷) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۳ «عوامل موثر در گرایش اعضاءی هیات علمی جهت مهاجرت به خارج از کشور» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۴ تحلیلی برنتایج آمارگیری از فعالیت¬های تحقیق وتوسعه در کشور ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۵ «گزارش‌های استنادی ایران ISI در ایران» ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۶ بررسی و مقایسه بخشی از ویژگی¬های رؤسا و معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه¬ها (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۷ بررسی راه های تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره ۳: دیدگاه مدیریت دانشگاه ها) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۸ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره دو: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۰ ندارد
۱۱۹ بررسی راههای تقویت انگیزه گرایش به پژوهش در دانشگاه ها (گزارش شماره یک: دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۰ مطالعه کتابخانه¬ای مدیریت مؤسسات پژوهشی ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۱ مرکز آموزش تولید ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۲ «تحلیلی بر بودجه تحقیقات در سال ۱۳۸۰» ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۳ مطالعه و بررسی در سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی تحقیقاتی (گزارش شماره ۱) ۱۳۸۰ ندارد
۱۲۴ بررسی تطبیقی معیارهای ارتقاء اعضای هیات علمی در دانشگاه های منتخب جهان ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۱۲۵ معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۶ طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه (گزارش اول) ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۷ مرجعیت و اشرافیت در علم: مورد ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۸ برنامه¬ریزی و ساماندهی تحقیقات دانشگاهی برای توسعۀ صنعتی- اقتصادی ۱۳۸۱ ندارد
۱۲۹ جایگاه ایران در تولیدات علمی جهان و سهم هریک از گروه¬های شش¬گانه علمی در این جایگاه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۰ گزارش فعالیت¬های انجمن¬های علمی ایران در سال۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۱ مروری بر سیاست¬گذاری علوم و تکنولوژی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۲ ابهام¬زدایی از «منطق موقعیت» ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۳ عمل¬گرایی و خودسازماندهی همکاری¬های¬ پژوهشی در سطح فردی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۴ معرفی نظام ارزیابی مجلات علمی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۵ نگاهی به سیاست های کلان کشورها در تحقیق و توسعه ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۶ برخی از سازمان¬های علمی بین¬المللی و چگونگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آن¬ها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۷ نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۸ نهادینه شدن علم و نگهداری و استقرار مغزها ۱۳۸۱ ندارد
۱۳۹ گزارش ۶ ماهه پروژه ملی تنوع ژنوم انسان ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۰ نظام ارتباطات علمی در ایران ۱۳۸۱ ندارد
۱۴۱ بررسی شاخص‌ها و روش‌های مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی ۱۳۹۳ مقاله PDF icon ۳-۵۶.pdf
۱۴۲ نظامهاي نوآوري، جستاري در تاريخ نگاري فلسفي علم ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۳ مدیریت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۴ مجموعه مقالات «همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه» ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۵ جُستارهايی درباب آينده پژوهی ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۶ آشنایی با مناطق نوآوری مطالعۀ موردی، منطقۀ کلمبوس ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۷ آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان ۱۳۹۴ کتاب ندارد
۱۴۸ فصلنامه رهیافت - نشریه ندارد
۱۴۹ بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه روانشناسی اخلاق - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۰ طرح «تحليل ساليانه و تفصيلي بودجه پژوهشي (R&D) كشور» - طرح پژوهشی ندارد
۱۵۱ مشاركت اجتماعي و سياسي نخبگان دانش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي - طرح پژوهشی ندارد

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما