Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

گزارش ۶ ماهه پروژه ملی تنوع ژنوم انسان

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۰۱/۱۳/۲۰۱۷

Project Info

در سال ۲۰۰۰ میلادی دانشمندان جهان، پروژه¬ای عظیم با عنوان پروژه ژنوم انسان و تعیین ریشه¬ها و خاستگاه¬های وراثتی آدمی را به انجام رساندند اما هیچ¬یک از کشورهای در حال توسعه در این طرح عظیم حضور نداشتند. ضرورت انجام چنین طرحی در تعیین تنوع ژنتیکی اقوام و قبایل و نژادهای ساکن در کشورهای در حال توسعه و نتایج ارزشمند حاصل از آن در زمینه¬های مختلف آنتروپولوژی و پزشکی در حال حاضر حسابی مورد توجه است. از این رو، طرح ملی تنوع ژنوم انسانی در ایران با حضور جمع کثیری از دانشمندان و با مشارکت دانشگاه¬ها و مراکز تحقیقاتی کشور، انجام شد. انجام چنین پروژه¬ای، مزایای متعددی برای کشور به همراه دارد و به شناخت بهتر جامعه ایرانی کمک می¬کند. مطالعه تغییرات فیزیکی در جمعیت-های معین را تحت عنوان ژنتیک جمعیت¬ها می¬شناسند.
شناخت تغییرات ژنتیک در انسان از آن جهت مهم است که می¬تواند سبب شناسایی روش¬های موثر درمانی گردد؛ زیرا استعداد ابتلا به بیماری¬ها (از جمله سرطان)، ناشی از تلفیقی از حضور عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی است و لذا تأثیرپذیری به روش درمان وابسته به عوامل فول¬الذکر است. چنانچه شناسایی ۵۰۰ هزار نوع تغییر ژنتیکی (SNP) در پروژه ژنوم انسان مورد توجه قرار گرفته است و چندین شرکت سازنده دارویی درصدد تعیین SNP هستند. از این رو، ارزیابی و بررسی SNP در مطالعه تنوع ژنوم در ایران اهمیت دارد. هدف از اجرای این طرح، تعریف دقیق¬تر منشأ جمعیت¬های حاضر در ایران است. از جمله اهداف فرعی در این پژوهش، بررسی تنوع موجود در ماده وراثتی اقوام و ارتباط آن با بیماری¬های مختلف منطقه¬ای و همینطور کاربرد آن در پیوند اعضای بدن است. تعیین تنوع ژنوم جمعیت¬های ایران، نه تنها در تشخیص منشأ ظهور اقوام ایرانی و فهم بهتر از آغاز تشکیل این اقوام یاری می¬رساند بلکه حتی تصویر شفاف¬تری از روند تاریخی تکوین ملت ایران را نیز به دست می¬دهد. از دیگر سو، تجمیع داده¬های حاصل از این پژوهش در کنار تنوع قومی، به فهم بهتر چگونگی بروز استعداد فروتر ابتلاء به گونه¬های خاص بیماری و فرایند زیست¬شناختی و پزشکی دخیل در بروز انواع ناهنجاری¬های طبی همچون بیماری¬های سرطان، نازایی و ... ما را یاری می¬رساند.
تنوع ژنتیکی در موجودات زنده در طول زمان و در راستای تکامل بوجود آمده است که ناشی از ایجاد جهش¬های ژنتیکی در ژنوم موجودات زنده است. در این راستا، بررسی خصوصیات یک ژن جهت تعیین رابطه بین جمعیت¬های مختلف ساکن در مناطق مختلف جغرافیایی اهمیت دارد و بدین ترتیب تاریخ جوامع مختلف انسانی و چگونگی مهاجرت آنها معلوم می¬گردد. در این میان و در راستای انجام پژوهش حاضر، به منظور ملحوظ داشتن جنبه¬های مختلف تنوع ژنتیکی و آنکه جمعیت¬های مورد مطالعه به تمامی بیانگر تنوع ژنتیکی موجود در جامعه حال حاضر کشور ایران باشند تمهیدات مختلف در زمینه نمونه¬گیری (توجه به انواع زبان¬ها و قومیت¬ها در کشور) مورد توجه و ملاحظه قرار گرفت و از میان ده نژاد مختلف حاضر در ایران، نمونه¬ها انتخاب و خون¬گیری انجام شد و پس از آن، DNA آنها استخراج گردید. در طی این مطالعه، نژادهای مختلف فارس، کرد، ترک، عرب، گیلانی، لر، ترکمن و اقلیت¬های مذهبی شامل ارمنی، زرتشتی و یهودی مورد مطالعه قرار گرفته¬اند. نمونه انتخاب شده، ۱۲۰۰ نفر بوده است که برای هر نژاد، حداقل ۱۰۰ نمونه را شامل شده است. سپس اطلاعات بدست آمده از هر فرد از هر نژاد به رایانه داده شده و اطلاعات فردی، نژادی و بین نژادی، از طریق نرم¬افزارهای مربوط، مورد مطالعه قرار گرفته¬اند. نتایج پژوهش نشان می-دهد که تنوع ژنتیکی بر روی کروموزم Y در جمعیت¬های مختلف، بسیار متنوع است و در عین حال، این تنوع در یک جمعیت خاص، بسیار محدود است. به عبارت دیگر، بین مارکرهای کروموزوم Y دو جمعیت نسبتاً نزدیک، مشابهت¬های نسبتاً بالایی وجود دارد.

Project Stats

۲
  Favourites
۲
  Likes
۵۱۳
Views
۰
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما