Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۰۱/۱۳/۲۰۱۷

Project Info

مراکز تحقیقاتی عضو حیاتی در فرآیند تکوین هر ملتی است، عضوی که غالباً توسعۀ همه¬جانبۀ جامعه را به دنبال دارد. تحقیق و پژوهش به عنوان منبع پرارزشی محسوب می¬شود که جامعه را به سمت پیشرفت و توسعه سوق می¬دهد. لزوم برنامه¬ریزی دقیق جهت حل مشکلات اعتبارات پژوهشی و بهبود شاخص¬های تحقیق به¬ویژه در سطوح عالی امری ضروری است. در کشورمان مدت¬هاست که اعتبارات پژوهشی به¬عنوان یکی از مشکلات اساسی در بخش تحقیقات شناخته شده است. اشکالات از لحظۀ درخواست اعتبار آغاز و تا قطعی¬شدن هزینه¬ها مشاهده می¬شود. طرح پژوهشی «نگاهی اجمالی به مشکلات اعتبارات پژوهشی» سعی دارد به بررسی مشکلات، پیچیدگی ها، سردرگمی ها و چندگانگی های مربوط به مراحل مختلف تصویب این اعتبارات بپردازد.
در کشورمان مدت¬هاست که اعتبارات پژوهشی به¬عنوان یکی از مشکلات اساسی در بخش تحقیقات شناخته شده است. اشکالات از لحظۀ درخواست اعتبار آغاز و تا قطعی¬شدن هزینه¬ها مشاهده می¬شود. در مورد درخواست بودجه، قاعده علمی و منطق چنین ایجاب می¬کند که دستگاه¬های مصرف¬کننده اعتبارات پژوهشی برنامۀ علمی سالانۀ خود را به¬طور دقیق و کامل طراحی و پیش¬بینی نموده و سپس براساس آن، بودجۀ مورد نیاز را درخواست کنند اما عملاً مشاهده می¬شود که این کار بنا بر علل گوناگون صورت نمی¬گیرد و روش اجرا، چنین است که معمولاً درصدی متناسب با میزان فعالیت¬ها یا نرخ تورم به اعتبارات سال قبل اضافه نموده و رقم به¬دست آمده را به سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی پیشنهاد می¬کنند. سازمان مذکور نیز چون فاقد ابزار علمی کافی و مناسب برای سنجش و ارزیابی اعتبارات قبلی می¬باشد لذا قادر به ارزیابی علمی بودجۀ درخواستی نبوده و صرفاً با درنظر گرفتن نرخ تورم، راه¬کارهای برنامۀ توسعه و پارامترهای دیگر، مبادرت به کاهش یا افزایش اعتبارات درخواستی می¬کند. در مجلس نیز هنگام تصویب بودجه، فعل و انفعالات و تغییرات دیگری به اجرا درمی¬آید که معلوم نیست آیا در این تغییرات نظر برنامه¬ریزان و مسئولان بخش تحقیقات در نظر گرفته می¬شود یا فردی بوده و براساس علائق منطقه¬ای و نه ملی انجام می¬پذیرد. دو عامل دیگر در چگونگی برآورد اعتبارات نقش مهمی ایفا می¬کنند، یکی روش تعیین نرخ تورم و دیگری را¬ه-کارهای برآورد میزان تولید ناخالص داخلی است. عامل اول معمولاً بر مبنای داده¬ها و برآوردهای بانک مرکزی محاسبه می¬شود و تجربیات چند سال اخیر مؤید این است که نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی همیشه از نرخ واقعی کمتر بوده است و لذا ناهمخوانی برآوردها با واقعیت¬ها، دستگاه¬های مصرف-کنندۀ بودجه را با مشکلات زیادی مواجه می¬سازد. در رابطه با عامل دوم، هنگام برآورد بودجه عمومی دولت میزان تولید ناخالص داخلی نیز باید مشخص شود ولی معمولاً این رقم هنگام تدوین و تصویب بودجه به¬طور قطعی مشخص نیست و به¬صورت پیش¬بینی یا برآورد تعیین می¬گردد. به این ترتیب هرچه این برآورد از رقم واقعی دورتر باشد تأثیر قابل توجهی در رقم واقعی بودجه خواهد گذاشت و خصوصاً این تأثیر در اعتبارات پژوهشی که نسبت به سایر ارقام بودجه در اختلافات و تناقضات موجود، حتی در گزارشات اقتصادی بین-المللی اثر می¬گذارد زیرا تبدیل ارقام این¬چنین متفاوت به دلار آن¬هم با نرخ برابری چندگانه ناگزیر نمی¬تواند به یک رقم ثابت تبدیل شود.
با عنایت به موارد فوق در نحوۀ تخصیص اعتبارات پژوهشی باید مطالعات و بررسی¬های دقیق علمی صورت گیرد و بر مبنای آن به راه¬کارهای مناسب علمی دست یافت.

Project Stats

۰
  Favourites
۰
  Likes
۴۷۹
Views
۰
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما