Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۰۱/۱۳/۲۰۱۷

Project Info

با توجه به نقش مهم و سرنوشت¬ساز علم و تکنولوژی در سرنوشت یک کشور در این طرح تلاش شده است تجارب مهم کشورهای موفق در این زمینه گزارش شود. مطالعه این تجارب قطعاً اقدامی مهم و اساسی برای توسعه علمی کشور خواهد بود. طرح پژوهشی «معرفی چند مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی جهان» از طرف مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در جهت نزدیکی به این اهداف، به انجام رسیده است.
مرکز تحقیق سیاست علم و تکنولوژی (CPROST) دانشکده ارتباطات دانشگاه سیمون فریزر کانادا، پژوهشگران و دست¬اندرکاران را برای مطالعۀ تعامل بین پیشرفت¬های علم و تکنولوژی، پیاده¬کردن آن¬ها در بازار و مطالعۀ اثر آن¬ها بر اجتماع و علایق افراد گرد هم آورده است. اهداف این مرکز عبارتند از: ۱- بهبود بخشیدن به سیاست و تصمیم¬گیری بخش خصوصی از طریق افزایش مشارکت عمومی و ارتقاء و توسعه روش¬های صحیح برای اجرا و پیاده¬کردن تغییرات تکنولوژیک ۲- توسعۀ شناخت دربارۀ رابطۀ بین بخش¬های خصوصی و دولتی و شیوه¬ای که این بخش¬ها، فرایند نوآوری تکنولوژیک را برانگیخته، هدایت و کنترل می-کنند ۳- پرورش و نگهداری پژوهشگرانی که در تکنیک¬های تحقیقاتی پیشرفتۀ کمی و کیفی مهارت دارند ۴- افزایش اثربخشی و جهانی سازمان مراجعه¬کننده از طریق تهیه و پالایش ابزارهای لازم برای مدیریت و نوآوری. این مرکز منبع منحصر¬به¬فردی از افراد، اطلاعات و شبکه¬های تحقیقی را گردآورده با دست¬اندکاران عرصۀ علم و تکنولوژی کار می¬کند تا به آن¬ها برای تجزیه و تحلیل و اجرای سیاست¬ها و برنامه¬هایشان یاری رساند. مؤسسه CPROST خلاصه¬ها و گزارش¬هایی برای رهبران و مدیران در دولت بخش تجارت و نیز سازمان¬های غیرانتفاعی تهیه می¬کند.
مؤسسۀ ملی سیاست علم و تکنولوژی ژاپن (NISTEP) تحقیقاتی را دربارۀ سیاست علم و تکنولوژی انجام می¬دهد و به شورای سیاست علم و تکنولوژی ژاپن یاری می¬رساند. تحقیق سیاست علم و تکنولوژی باید اطلاعات دقیق و به موقعی را در فرایند برنامه¬ریزی، اجرا و ارزشیابی استراتژی فراهم کند و نیز انتخاب¬های مؤثرتر بیشتری برای سیاست علم و تکنولوژی معرفی و ارائه کند. اهمیت نقش مؤسسۀ NISTEP در این زمینه به موازات افزایش توقعات و انتظارات رو به افزایش است. به منظور تولید نتایج مؤثرتر و کارآمدتر، مؤسسه باید همکاری نزدیک خود را با افراد و سازمان¬های مرتبط در سطح داخلی و جهانی تقویت کند.
در آمریکا چهار مؤسسۀ مهم عهده¬دار تحقیق در سیاست علم وتکنولوژی هستند:
۱- «مؤسسۀ پژوهشی سیاست علم و تکنولوژی آمریکا (S&T PI)»
۲- «انجمن آمریکای پیشبرد علم»
۳- «مرکز تحقیقات سیاست علم و تکنولوژی دانشگاه کلرادو»
۴- مرکز سیاست بین¬المللی علم و تکنولوژی دانشگاه جرج واشنگتن.
اولین موسسه پژوهشی مذکور با ارائه تحلیل¬های خود به اداره سیاست علم و تکنولوژی کاخ سفید پشتیبانی علمی فراهم می¬سازد. برخی از اهداف دومین موسسه در بالا، توسعه کار دانشمندان، بهبود اثربخشی علم و ترویج آزادی و مسئولیت علمی است. ماموریت مرکز تحقیقاتی کلرداو نیز تحقیق و آموزش در رابطه بین علم و تکنولوژی و تصمیم¬گیری در باره فعالیت¬های پژوهشی است. خدمات پژوهشی مرکز سیاست بین¬المللی علم و تکنولوژی دانشگاه جرج واشنگتن نیز به سازمان¬های دولتی، خصوصی و مجامع علمی ارائه می¬شود.
در انگلستان دو مؤسسۀ مهم عهده¬دار تحقیق در سیاست علم وتکنولوژی هستند که علاوه بر ارائۀ اطلاعات و توصیه¬های تخصصی حاصل از تحقیقات، به دولت و نیز بخش خصوصی، به برگزاری دورۀ آموزشی نیز می-پردازند. یکی از این مؤسسات، «واحد پژوهش سیاست علم و تکنولوژی وابسته به دانشگاه ساسکس انگلستان» می¬باشد. دومین مؤسسه، «مؤسسۀ تحقیق سیاست مهندسی، علم و تکنولوژی» است.
در استرالیا سه مرکز عمدۀ دانشگاهی وجود دارند که در عرصۀ تحقیق سیاست علم و تکنولوژی و نوآوری فعالیت می¬کنند که این مراکز در خدمت نوآوری در صنعت هستند.
۱- مرکز سیاست پژوهشی و مطالعات نوآوری
۲- پروژۀ سیاست و ارزشیابی تحقیقات
۳- مؤسسۀ سیاست تکنولوژی و پایداری.
تحقیقات مربوط به سیاست علم و تکنولوژی فنلاند عمدتاً در دو کانال اصلی یعنی «آکادمی فنلاند» زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و «گروه مطالعات تکنولوژی در مرکز تحقیقات تکنولوژی» زیر نظر وزارت بازرگانی و صنعت انجام می¬گیرد.
یکی دیگر از موسسه¬های مورد مطالعه در این تحقیق در کشور غنا قرار دارد. مأموریت مؤسسۀ تحقیقات علم و تکنولوژی غنا، فراهم کردن پشتیبانی تحقیقات لازم برای شکل¬گیری و اجرای یک سیاست جامع علم و تکنولوژی است. این مؤسسه از ۵ بخش شامل کشاورزی، پزشکی و محیط زیست، صنعت و خدمات، توسعۀ بازرگانی و اطلاعات، مدیریت و حسابداری تشکیل شده است. مؤسسۀ سیاست علم و تکنولوژی کره نیز به-عنوان پیش¬قراول فکری سیاست ملی علم و تکنولوژی، با فراهم کردن تجزیه و تحلیل¬های تخصصی دربارۀ مسائل مهم و عمدۀ علم و تکنولوژی به دولت، صنایع و مجامع علمی و دانشگاهی کره خدمت می¬کند.

Project Stats

۰
  Favourites
۰
  Likes
۴۵۶
Views
۰
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما