Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

طرح تحقیقی: تحقیق و توسعه (گزارش اول)

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۰۱/۱۳/۲۰۱۷

Project Info

اگر اهداف عمومی و اصلی کشور¬های جهان دستیابی به توسعه همه جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، تجربیات اخیر نشان داده است که تحقیق و پژوهش یکی از عوامل مهم دستیابی به این توسعه است از همین روست که در ادبیات توسعه سال¬های اخیر، پژوهش و تحقیق هر روز اهمیت بیشتری یافته و توجه محققین و سیاستگذاران امر توسعه در نقاط مختلف جهان را بیش از پیش به خود معطوف ساخته است. آمار منتشر شده از میزان رشد همه جانبه کشورها، به ویژه کشورهای توسعه¬یافته، و ارتباط آن با میزان تحقیق و توسعه ضرورت پرداختن به امر تحقیق و پژوهش را آشکار می¬نماید.
سال۱۹۹۲نقطه عطفی در تاریخچه علوم وتکنولوژی کشور انگلستان به شمار می¬آید. در این سال اداره علوم و تکنولوژی تاسیس شد که وظایفی از جمله ایجاد مکانیزمی برای توسعه و هماهنگ¬سازی سیاست-های ملی و بین¬المللی دولت در زمینه علوم و تکنولوژی، حفظ و گسترش وتوسعه ظرفیتهای کشور در پیشرفت علمی، تشویق و اشاعه دانش، تضمین این هدف که هزینه های دولت در زمینه علوم برای شکوفایی اقتصادی واجتماعی و فرهنگی وبهداشتی باشد.
بالاترین مرجع در سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی و نظارت برفعالیت¬های تحقیق وتوسعه در کشور آلمان، وزارت تحقیق و تکنولوژی است. البته تمامی دیگر وزارتخانه¬ها در امر تحقیق و توسعه، این کشور را یاری می¬کنند. سیاست¬های کلی علوم و تکنولوژی آلمان در۹ اصل بهبود تحقیقات پایه در حیطه¬های نوین، بالا نگهداشتن سطح پژوهش¬های پایه، تشویق و پیشرفت تکنولوژی¬های استراتژیک در سطح قابل رقابت، بهبود فعالیت¬های ابتکاری در صنایع کوچک و متوسط، افزایش توانمندی¬ها برای تحقیقات پیشگیرانه، توسعه همکاری¬های بین¬المللی، گسترش موسسات تحقیقاتی، بالانگهداشتن تکنولوژی دفاعی و تداوم برنامه¬های درازمدت خلاصه می¬شود. کشور آلمان توجه ویژه¬ای به بخش¬هایی که توانایی بالقوه دارند مثل ارتباطات راه دور، الکترونیک، انرژی هسته¬ای، بیولوژی و حمل و نقل، نشان می¬دهد. وزارت تحقیق و تکنولوژی و مجلس آلمان در تعیین بودجه علوم و تکنولوژی دخیل¬اند و هرساله میزان بودجه را برای تحقیقات و پیشرفت تکنولوژی افزایش می¬دهند. این کشور برای ارزیابی اقدامات علوم و تکنولوژی اهمیت خاصی قائل است و برنامه¬ای بدین منظور طراحی کرده که اصطلاحاً (mcta-evaluation) نام دارد که براساس مطالعه و تحلیل۵۵ طرح در آلمان طراحی گردیده است. اخیرا در آلمان تحقیقات کاربردی به نحو چشمگیری از مسیر خود منحرف شده و به سَمت تحقیقات پایه به صنعت گرایش پیدا کرده¬است.
در فرانسه وزارت تحقیق و تکنولوژی متولی امر تحقیق و توسعه می¬باشد که اهدافی همچون حمایت از پژوهش¬های اساسی، افزایش پژوهش¬های صنعتی و انتشار و اشاعه فرهنگ تکنولوژی علمی را دنبال می-کند. این وزارت از تمامی موسسات تحقیقاتی حمایت می¬کند که یکی از معروفترین این موسسات علمی مرکز تحقیقات CNRS فرانسه می¬باشد که این مرکز بنا بر ارائه آمارها در بین کشور¬های اروپایی در ردیف اول قرار دارد. وزارت مذکور از طریق چهار مرحله جمع¬آوری داده¬های کمی و کیفی، کارشناسی متخصصین، مباحثه با موسسات براساس نتایج و توصیه¬ها و پیشنهادات لازمه به ارزیابی موسسات تحقیقات سراسر کشور می¬پردازد.
تحقیق و توسعه در ایران از براساس برخی¬شاخص¬ها عبارت است از: الف) شاخص نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص ملی: در طی ۲۲ سال (۵۷-۷۸) متوسط نرخ رشد۷/درصد بوده که نرخ رشد در برنامه اول(۶۸-۷۲)۶/۱۹درصد بوده و در طول برنامه دوم(۷۳-۷۸) منفی بوده است. ب) شاخص نسبت اعتبارات تحقیقاتی به بودجه عمومی: که در طول این دو دهه متوسط نرخ رشد۶/۴درصد، متوسط نرخ رشد در برنامه اول۲/۹درصد و در طول برنامه دوم ۱درصد گزارش شده است. ج)شاخص سهم دولت در تامین اعتبارات تحقیقاتی: این شاخص نشانگر سرمایه¬گذاری دولت در بخش خصوصی بوده است و رشدی برابر۷درصد را داشته است. د) شاخص تعداد پژوهشگران: متوسط نرخ این شاخص در ۲۲ سال مورد بحث ۱۳درصد بوده و همواره رو به رشد است.
سال ۱۳۷۹ که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شد نقطه عطفی برای تحقیق و توسعه در ایران است. تا سال۷۹ نهاد¬های درگیر تحقیق و توسعه عبارت بودند از شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای پژوهش¬های علمی کشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سایر وزارتخانه¬ها و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی. اهداف کلی وزرات فرهنگ و آموزش عالی عبارتند از شناخت، توسعه و ارتقاء علوم و معارف درکشور، تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص موردنیاز، فراهم آوردن زمینه¬های لازم برای توسعه تحقیقات و نوآوری، برنامه¬ریزی برای توسعه آموزش عالی کشور و حفظ و احیاءآثار فرهنگی.
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در سال ۵۹ با هدف حمایت از پژوهشگران و نوآوران و جذب و پرورش استعدادهای گوناگون علمی و صنعتی، اجرای طرح¬های تحقیقاتی کاربردی و توسعه ای در رشته های مختلف تاسیس شد. از سال۶۴ اجرای طرح¬های نیمه صنعتی به منظور تدوین دانش فنی وایجاد زمینه انتقال دانش درقلمرو این سازمان قرار گرفت. این سازمان توانسته با سرمایه¬گذاری لازم به طور قابل توجهی در اجرای طرح¬های تحقیقاتی کاربردی گامهای موثری بردارد.
بر طبق قانون برنامه سوم توسعه وزارت فرهنگ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد و اهداف این وزارت خانه عبارتنداز: توسعه علوم، تحقیقات و فناوری- اعتلای موقعیت آموزشی علمی و فنی کشور – تعمیق و گسترش علوم – تامین نیروی انسانی – تحقق آزادی علمی و استقلال دانشگاه¬ها و مراکز علمی کشور. بزرگترین اشکال وارد بر نظام تحقیق و توسعه تاقبل از تاسیس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئله تعدد در مراکز سیاستگذاری، برنامه¬ریزی و امور اجرایی این عرصه بود که انسجام در امر تحقیق و توسعه را پایین نگه می¬داشت.
برخی تنگناهای تقویت تحقیق و توسعه در ایران عبارت اند از: ماهیت تحقیق و توسعه در ایران ماهیتی دولتی است و اعتبارات آن بیشتر از بودجه دولتی است اما در کشور های پیشرفته اعتبارات بیشتر از طریق بخش خصوصی تامین می¬شود. تجهیزات بخش تحقیقات معمولا قدیمی و فاقد کارایی لازم اند. طرح¬های تحقیقاتی اغلب در مراکز دارای اولویت نیستند. موسسات تحقیقاتی کشور با صنعت ملی و سیاست های صنعتی خیلی آشنا نیستند و عدم رقابت بین صنایع باعث کمبود انگیزه پژوهش می¬شود.

Project Stats

۰
  Favourites
۰
  Likes
۶۱۵
Views
۱
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما