Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

Menu Navigation

شناسایی سطح دانش مولد در اقتصاد ایران با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی (مطالعه مقایسه ای با کشورهای آسیای جنوب غربی)

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۰۹/۱۰/۲۰۱۸

Project Info

رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این ایدئولوژی است که محصولات تولید شده در اقتصاد می­توانند معرف میزان دانش و مهارت مورد نیاز جهت تولید آن­ها باشند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی­کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، سعی در محاسبه میزان انباشت دانش و مهارت نهفته در اقتصاد را خواهد داشت. به همین منظور در پژوهش پیش رو، به پیچیدگی اقتصادی از منظر چگونگی سنجش دانش و مهارت پرداخته شده است. در همین راستا از داده­های مربوط به صادرات کشورهای موجود در سند چشم­انداز ۱۴۰۴ طی دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ استفاده شد؛ و از دو شاخص تنوع و فراگیری به کار گرفته شده در شاخص پیچیدگی اقتصادی استفاده گردید تا محصولات و اقتصادهای منطقه را بر اساس میزان دانش و مهارت موجود در آن­ها رتبه­بندی کنیم. بعلاوه، از ایده فضای محصول نیز جهت ترسیم نحوه پراکندگی دانش و مهارت در صنایع یک کشور استفاده شده است تا بتوان پاسخی برای چگونگی توزیع دانش و مهارت بین صنایع مختلف کشورها ارائه گردد. و نهایتاً از شاخصی تحت عنوان ارزش فرصت که بسط شاخص پیچیدگی اقتصادی است استفاده شد تا فرصت­های اقتصادی کشورهای منطقه نیز از این منظر مورد بررسی قرار گیرد. یافته­های این پژهش حاکی از آن بود که کشورهای رژیم اشغالگر اسرائیل و ترکیه به ترتیب از بالاترین شاخص پیچیدگی اقتصادی در منطقه برخوردارند. این در حالی بود که ایران در بین نوزده کشور تحت بررسی، جایگاه هفدهم را به خود اختصاص داده بود. و نهایتاً کشورهای یمن و ترکمنستان نیز به ترتیب جایگاه­های هجدهم و نوزدهم را کسب نمودند. نهایتاً سعی شد تا سیاست­هایی پیشنهاد گردد تا با تکیه بر آن­ها بتوان جایگاه شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران را در منطقه ارتقاء داد.

Project Stats

۰
  Favourites
۰
  Likes
۲۶۴
Views
۰
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما