Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

Menu Navigation

ارزیابی سیاست‌گذاری علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد آینده ‏نگاری

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۱۲/۰۵/۲۰۱۷

Project Info

اگر حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری در ايران مرور کلی شود، به سؤال‌ها و وجوهي از پيچيدگي بر‌مي‏خوريم كه بي‏اعتنايي و عدم توجه به آن باعث شده از سياست‌گذاري علم و فناوری، تصوير مناسبي در ذهن تجسم نمی‌یابد. ورود نگاه مبتنی بر آینده در امر سیاست‌گذاری علم و فناوری و هم‌چنین باور به حضور دانش و رویکرد آینده‌نگاری در فرآیند سیاست‌گذاری کشور، ما را در اخذ سیاست‌های پیشنهادی مطلوب، به سوی موفقیت و بالندگی سوق خواهد داد. در اين پژوهش تلاش شد تا وجوه مشكل سياست‌گذاري علم و فناوری در ايران با رویکرد آینده‌نگاری ارزیابی شود و در ادامه راه‌کارهایی در راستای بهبود و ارتقای این امر مهم ارائه گردد.

پژوهش حاضر از لحاظ جهت‌گيري از نوع پژوهش‌هاي كاربردي و توسعه‌ای به شمار مي‌آيد. براي گردآوري داده‌ها از روش مطالعه و بررسي اسناد، مدارك و نيز كاوش‌هاي اينترنتي، مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته و پرسشنامه بهره گرفته شده است. یافته­های پژوهش با ترکیبی از روش­های رجوع به خبرگان و تحلیل محتوا حاصل شده­اند. مدل مفهومی ارائه شده از سه بعد تشکیل شده است. در بعد اول جنبه‌های کلیدی ارزیابی در نظر گرفته شده که از پنج لایه ۱. اقتصادی، ۲. سیاسی، ۳. زیرساختی، ۴. سازمانی و ۵. فرهنگی – اجتماعی تشکیل شده است. در ادامه در بعد دوم مدل سطوح ارزیابی مد نظر است که شامل پنج لایه ۱. پروژه، ۲. سازمان، ۳. برنامه، ۴. سیاست بخش و ۵. واحد محلی اداره است. و در بعد سوم مدل سیاست‌ها قرار می‌گیرند، بدین نحو که هر سیاست در هر جنبه و هر سطح با شاخص‌هایی ارزیابی می‌شوند. هر سیاست از ابعاد و دیدگاه‌های گوناگون مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرند. در ادامه، مدل فرایندی ارایه شد. این مدل سه بعد اصلی دارد. که این عناصر، محیط پیاده‌سازی هوشمندی سیاستی، ارزیابی سیاست از جنبه‌های مختلف و هوشمندی سیاستی و دانش پیش‌نگر هستند.

در انتها می توان تأثير آینده‌نگاری بر سیاست‌گذاری را این‌گونه جمع بندی کرد: آینده‌نگاری یک ابزار آمادگی برای تصمیم‌گیری است. آینده‌نگاری می‌تواند به تصمیم گیرندگان در برخورد با شماری از چالش‌های پیچیده کمک کند و نیز می‌تواند از طریق شناسایی آینده‌های مختلف و گزینه‌های سیاستی، فقدان اطمینان‌های اجتماعی، اقتصادی و فناورانه را کاهش دهد. همچنین از طریق گرد هم آوردن جوامع مختلف اقدام، به منظور تکمیل دانش و تجربه یک‌دیگر و کسب پشتیبانی دولتی از طریق بهبود کارایی کلی هزینه‌های دولتی به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر کمک کند. وجود مالکیت نتایج آینده‌نگاری باعث افزایش تعهد برای تبدیل توصیه‌های سیاستی به اقدام می‌شود. انتخاب افق زمانی مناسب برای فعالیت‌های آینده‌نگاری احتمال اثرات آینده‌نگاری بر تصمیم گیری‌های سیاستی را تحت تأثير قرار می‌دهد. در صورت متجانس بودن افراد و گروه‌هایی که در فعالیت آینده‌نگاری مشارکت می‌کنند، ارزیابی فعالیت آینده‌نگاری تسهیل می‌گردد. آینده‌نگاری به عنوان جزء جدایی‌ناپذیر سیاست‌گذاری تلقی می‌شود. این موضوع با مشارکت گسترده در آینده‌نگاری و کاربرد گسترده آن توسط سایر بازیگران اقتصاد و اجتماع سازگاری دارد. در حقیقت آینده‌نگاری ابزاری برای هموار کردن راه برای ایجاد سیستم پیچیده هوشمندی سیاستی برای موضوع‌هایی است که در مسیرهای توسعه آینده کشورها مهم هستند، عنصر مشارکتی آینده‌نگاری بیش‌ترین ارتباط را با این جنبه دارد.

Project Stats

۲
  Favourites
۱
  Likes
۶۸۱
Views
۰
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما