Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

پادکست

شما اینجا هستید

ردیف عنوان توضیحات
۱ سخنرانی دکتر امیرحسین خداپرست سخنرانی دکتر امیرحسین خداپرست در نشست انسان طراحی شده با موضوع توان افزایی شناختی واخلاقی ۲۸ دی ماه ۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
۲ سخنرانی دکتر آرین پتفت سخنرانی دکتر آرین پتفت در نشست انسان طراحی شده با موضوع توان افزایی شناختی واخلاقی ۲۸ دی ماه ۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
۳ سخنرانی دکتر رضا مثمر سخنرانی دکتر رضا مثمر در نشست انسان طراحی شده با موضوع توان افزایی شناختی واخلاقی ۲۸ دی ماه ۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
۴ سخنرانی دکتر یعقوب مهارتی سخنرانی دکتر یعقوب مهارتی، مدیر برنامه و بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد در دومین نشست تخصصی دانشگاه کارآفرین از نظر تا عمل با موضوع ارائه الگوی مفهومی و اجرایی دانشگاه کارآفرین، ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۵ سخنرانی دکتر احمدرضا بهرامی سخنرانی دکتر احمدرضا بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در دومین نشست تخصصی دانشگاه کارآفرین از نظر تا عمل با موضوع ارائه الگوی مفهومی و اجرایی دانشگاه کارآفرین، ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۶ سخنرانی دکتر محمد حسن زاده سخنرانی دکتر محمد حسن زاده در نشست پیشرفت های نوین در حوزه علم سنجی
۷ سخنرانی دکتر محسن کشاورز ترک سخنرانی دکتر محسن کشاورز ترک در نشست تخصصی تحلیل آینده پژوهانه الزامات علم و فناوری در حوزه سیاستگذاری توسعه پایدار آب، دوشنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۸ سخنرانی دکتر امیرهوشنگ حیدری سخنرانی دکتر امیرهوشنگ حیدری در نشست تخصصی تحلیل آینده پژوهانه الزامات علم و فناوری در حوزه سیاستگذاری توسعه پایدار آب، دوشنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۹ سخنرانی دکتر یونس محمدی سخنرانی دکتر یونس محمدی در نشست بررسی و تحلیل گزارش پروژه استنفورد ایران ۲۰۴۰ یکشنبه ۱۷ آذرماه، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۱۰ سخنرانی دکتر صدیقه ببران سخنرانی دکتر صدیقه ببران در نشست نقش رسانه در ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین چهارشنبه ۲۲ آبانماه ۱۳۹۸

صفحه‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما