به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، این مرکز با همکاری دانشگاه الزهرا و با مشارکت بخش خصوصی و دولتی، کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی را روز ۲۲ مهر ماه  ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار میکند. علاقه مندان میتوانند از طریق آدرس meeting.alzahra.ac.ir/economic/  در این کنفرانس شرکت نمایند.

* مقالات برتر امکان چاپ در مجلات معتبر علمی را خواهند داشت.

*محورهای همایش:

۱) پیچیدگی اقتصادی و توسعه اقتصادی

۲) بازارهای مالی و پیچیدگی اقتصادی

۳) پیچیدگی اقتصادی و رونق تولید ملی

۴) تولیدات علمی و پیچیدگی اقتصادی

۵) قابلیت های فناورانه و پیچیدگی اقتصادی

۶) نهادها و پیچیدگی اقتصادی

۷) سیاست های دولت در راستای پیچیدگی اقتصادی

۸) اشتغال و پیچیدگی اقتصادی

۹) نوآوری در سایه پیچیدگی اقتصادی

۱۰) آمار و اطلاعات و پیچیدگی اقتصادی

۱۱) آموزش عالی و پیچیدگی اقتصادی

۱۲) رویکردهای مدلسازی به پیچیدگی اقتصادی

۱۳) کارآفرینی و پیچیدگی اقتصادی

۱۴) ارتباط دانشگاه و صنعت و پیچیدگی اقتصادی

۱۵) پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

۱۶) و سایر موضوعات مرتبط.  

 دستورالعمل شرکت مجازی در کنفرانس:

conference.nrisp.ac.ir/steco/fa/‎