کارگاه "شبکه‌های علمی _ اجتماعی: ارتقا پژوهش" در تاریخ ۲ بهمن در دانشگاه پیام نور فارس با حضور رییس دانشگاه پیام نور فارس و مسولان پژوهشی و هیات علمی پیام نور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مدرس این کارگاه دکتر شیما مرادی عضو هیات علمی گروه علم سنجی مرکز بود که مباحثی را در حوزه علم سنجی، وب سنجی؛ دگر سنجی (آلتمتریکس)، شبکه‌های اجتماعی علمی و راه کارهای بهبود و ارتقا رتبه پژوهشی برای اعضای هیات علمی مطرح کرد.

 دگرسنجی، حوزه ای جدید در علم سنجی است، در دنیای علم کنونی تلاش این است که تا پژوهشها علاوه بر نمایه شدن در پایگاه‌های معتبر استنادی، با راه کارهای مختلف نظیر شبکه‌های اجتماعی توسط افراد بیشتری خوانده شود، که گاهی به دریافت استناد بیشتر می‌انجامد و بدین وسیله رتبه پژوهشی فرد/ سازمان ارتقا یابد. دگر سنجی، معیاری برای سنجش میزان استقبال عمومی از یک پژوهش، در فضای مجازی است. این کارگاه به دعوت هسته علم سنجی دانشگاه پیام نور، برگزار شد.