به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در راستای انجام پروژه تدوين برنامه راهبردی توسعه علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب، جلسه ای با تمرکز بر سه استان آذربایجان شرقی، کردستان و گلستان به میزبانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با هدف بررسی سند توسعه STI سه استان آذربایجان شرقی، کردستان و گلستان برگزار شد، نیازها و چالش های استان ها عنوان و راهکارهای فناورانه این چالش ها بررسی شد. مسائل مربوط به حوزه کشاورزی و گیاهان دارویی، هماهنگی میان فعالیت های دانشگاه و نیازهای استان و برقراری ارتباطات بین المللی با کشورهای همسایه از موارد مطرح شده در این جلسه بود.

دکتر احمدی ضمن اشاره به اینکه این سند باید در یک ساختار هماهنگ تنظیم شود گفت: در کنار کار تدوین سند که در حال انجام است کارهای ترویجی نیز باید صورت گیرد. وی همچنین بر لزوم برگزاری جلسات و نشست های داخل استانی تاکید کرد. مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور توجه به نقش و ماموریت دانشگاه ها و آموزشی عالی را بسیار ضروری دانست. اهمیت شبکه سازی بین استانی و بین المللی و شناسی و بهره برداری از ظرفیت ها نیز از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.