به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،  در راستای انجام پروژه تدوين برنامه راهبردی توسعه علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب، جلسه ای با تمرکز بر دو استان گیلان و البرز روز دوشنبه ۶ آبانماه به میزبانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد گزارشی از پیشرفت پروژه استان گیلان و البرز ارائه شد.

دکتر وحید احمدی بر اهمیت برگزاری نشست استانی تاکید کرد و گفت: برگزاری این نشست به جهت هم فکری و تعامل استانی بسیار لازم و ضروری است. وی در ادامه گفت: جدولی از نشست های استانی تهیه و اطلاع رسانی شود.

دکتر احمدی با اشاره به اینکه در این گزارش نمونه های بین المللی خوب بررسی شده است بر لزوم نمود بیشتر این مطالعات در بخش راهکارها تاکید کرد. وی گفت: راهکارها باید مشخص تر عنوان شوند و تاثیر مطالعات در بخش راهکارها محسوس باشد. وی همچنین به اهمیت پرداختن به نقاط بحرانی و حساس اشاره کرد و گفت: نقاط سرمایه گذاری در استان باید مشخص شود؛ نقاط قوتی که اگر به آنها توجه نشود ضرر خواهیم کرد.

گفتنی است که جلسه پیشرفت تدوين برنامه راهبردی توسعه علم، فناوری و نوآوری استان بوشهر نیز ۱۶ مهرماه برگزار شده بود.