به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، پیرو انتصاب دکتر وحید احمدی به ریاست این مرکز، دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  در نامه جداگانه ای از "زحمات بی شائبه" دکتر حمید کاظمی در دوران تصدی ریاست مرکز قدردانی کرد.

در نامه دکتر غلامی خطاب به دکتر کاظمی، رییس پیشین مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آمده است: "بدون شک تلاش های مستمر شما در حوزه علم و فناوری و خدمت به دانشگاهیان پیوسته ملحوظ نظر اقشار فرهیخته جامعه و مشمول اجر اخروی نزد ایزد متعال خواهد بود. استمرار توفیقات جنابعالی را در خدمت به پیشبرد اهداف آموزش عالی از خداوند متعال مسئلت می نمایم."