وبینار نقش کتابدار داده در علم سنجی و زمینه های مرتبط  با سخنرانی دکتر امیر رضا اصنافی، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی به همت گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در ابتدای این وبینار دکتر اصنافی ضمن تعریف واژه داده گفت: داده مبنای اولیه هر دانش و اطلاعات را شکل میدهد. وی افزود: داده میتواند یک سرمایه باشد و به ما کمک کند تا در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و تجاری غالب های تازه تر و مدرن تری از تعاملات را داشته باشیم.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: داده فقط به انتشارات محدود نیست بلکه میتواند چیزی باشد که توده مردم از آن استفاده کنند. وی به مسیر حرکت از داده به خرد اشاره کرد و گفت: ما با استفاده صحیح از داده ها میتوانیم به دانش برسیم و بر مبنای دانش خود تصمیمات خوبی را اتخاذ کنیم و در این مسیر به خرد دست یابیم.

دکتر اصنافی ضمن اشاره به اهمیت تصمیم گیری و پایش علم و فناوری برای مدیران افزود: مشاور داده یا کتابدار داده با جمع آوری و گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن میتواند کمک بسیاری به مدیران و متخصصان در تصمیم گیری آنها بکند. وی تاکید کرد کتابداران داده افرادی هستند که نقش اساسی در مشاوره دادن به مدیران و متخصصان دارند. استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ادامه افزود: در تدوین یک برنامه رهبردی تنها در اختیار داشتن حجم زیادی از داده نمیتواند سودمند باشد بلکه این داده ها باید توسط کتابدار داده تفسیر و قابل استفاده شود. کتابدار داده به کاربر کمک میکند تا اطلاعات مورد نیاز خودش را پیدا، ارزیابی و استفاده کند.

دکتر اصنافی در ادامه ضمن اشاره به اینکه کتابداری و مشاور داده در حوزه علم سنجی شغل جدیدی نیست گفت: در دنیای امروز لزوم تربیت کتابدار و مشاور داده بیشتر احساس میشود و در کشورهای دیگر به سمت تربیت این مشاوران حرکت شده است اما متاسفانه در کشور ما هنوز حرکت خوب و مهمی انجام نشده است. وی در پایان با تاکید بر اهمیت این حوزه گفت: در دنیای امروز حضور مشاورین و کتابداران داده در کنار مدیران و متخصصین بیشتر احساس میشود و این موضوع در آینده حرفه‌ای کتابداران بسیار پراهمیت است.