به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کرسی یونسکو در ترویج علم همزمان با روز جهانی زنان در علم و با هدف ساده سازی علم برای عموم مردم، نخستین رویداد گفتمان پیشرو علمی (گپ): ایده ها و تجربه های زنان در علم و فناوری را  ۲۸ بهمن ماه در محل دانشگاه الزهرا برگزار می کند.

کلیه بانوان پژوهشگر، اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتوانند ایده ها و تجربه های علمی- تخصصی خود را به زبان ساده حداکثر تا ۱۹ بهمن ماه به ایمیل unesco.cps@gmail.com ارسال کنند. چکیده های ارسالی می تواند شامل ایده یا تجربه، هدف، روش و پیامد برای مخاطب عام باشد.