به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کرسی یونسکو در ترویج علم همزمان با روز جهانی زنان در علم نخستین رویداد گفتمان پیشرو علمی (گپ): ایده ها و تجربه های زنان در علم را برگزار می کند.
کلیه بانوان پژوهشگر، اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتوانند ایده ها و تجربه های علمی-تخصصی خود را به زبان ساده حداکثر تا ۱۲ بهمن ماه به ایمیل unesco.cps@gmail.com ارسال کنند.