به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست پیش همایش کنگره اخلاق در علوم و فناوری توسط گروه پژوهشی اخلاق علم و فناوری این مرکز در تاریخ دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶ الی ۱۹.۳۰ در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سالن همکف برگزار خواهد شد. در این نشست که با نمایش کامل فیلم «شهروندچهار» و تحلیل و گفتگو پیرامون آن همراه خواهد بود؛ دکتر احسان شمسی گوشکی، دکتر علیرضا ثقه الاسلام و دکتر حنیف شمیم حضور خواهند داشت.

شایان ذکر است کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری به اهتمام انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری از تاریخ ۱۳ الی ۱۷ آذرماه برگزار می شود.