به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست نقش تاریخ علم در ترویج علم از سلسله نشست های هفته ترویج علم به همت گروه اخلاق علم و فناوری این مرکز برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر امیر محمد گمینی، عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و علم دانشگاه تهران به سخنرانی پرداخت  د در خصوص تاریخ علم تئضیح داد. وی با اشاره بر اینکه در بدست آوردن نظریه ها دین و فرهنگ مطرح نیست گفت: مروجان علم در بسیاری از مواقع روش های دستیابی به یک نظریه را رواج نمیدهند بلکه جریان عقلانی و تجربی آن را توضیح می دهند.

در ادامه دکتر حنیف قلندری مفهوم تاریخ علم را مورد بررسی قرار داد و راه های ترویج آن را عنوان کرد. وی در بخشی از سخنرانی خود گفت: متون علمی قدیم همانند یک گنجینه ناشناخته هستند که تاریخ علم به شما کمک می کند این گنجینه را بفهمید و برای ترویج علم از آن استفاده کنید.

در پایان نیز مصطفی یاوری به بحث روزنامه نگاری علم پرداخت.

فایل سخنرانی ها در بخش پادکست ها بارگذاری شده است.