به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست مجازی بین المللی سازی موسسات پژوهشی در ایران: بررسی فرآیندها و چشم اندازها با سخنرانی دکتر مریم صنیع اجلال، عضو هیات علمی مرکز برگزار شد.
دکتر صنیع اجلال با تاکید بر اهمیت بین المللی شدن آموزش عالی گفت: بین المللی شدن شرط لازم برای رسیدن به تعالی در سطح ملی است و ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن حائز اهمیت است. وی با اشاره به اینکه در پیش بینی های انجام شده در سال ۲۰۳۰،  ۲۵  درصد از هزینه کرد بخش آموزش مختص آموزش عالی خواهد بود، (چیزی حدود ۲۵۰۰ میلیارد دلار) گفت: کمک دانشجویان بین المللی به اقتصاد کشورها و کمک به رهبری جهانی نوآوری کشورها از جمله مزیت های اقتصادی بین المللی شدن آموزش عالی است.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، آموزش را بعد چهارم سیاست خارجی کشورها دانست و افزود: ایجاد همگرایی و گسترش نفوذ و قدرت نرم، بعد سیاسی بین المللی شدن آموزش عالی است که باید به آن توجه کرد. وی همچنین افزود: دیدگاه مثبت شهروندان دیگر کشور ها میتواند کمک خوبی به ایجاد تاثیر مثبت کشورها در عرصه بین المللی شدن داشته باشد.
دکتر صنیع اجلال اظهار کرد: بین المللی شدن آموزش عالی فرآیندی پیچیده و چند بعدی است که متاثر از بافتارهاست و نتیجه بین المللی شدن موسسات پژوهشی درآمدزایی و ارتقاء تولید ناخالص کشور، ارتقاء علمی و انتقال دانش و فناوری است.
وی در ادامه به شاخص های بین المللی شدن آموزش عالی اشاره کرد و گفت: بنیاد علم اروپا به طور خاص شاخص های بین المللی شدن موسسات پژوهشی را بررسی کرده است که تامین منابع مالی، تولید دانش و همکاری و شبکه سازی از جمله آنهاست.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه به بررسی چند نمونه از موسسات سیاست پژوهی و مراکز پژوهش علم و فناوری در جهان و ایران پرداخت و گفت: در اسناد بالادستی کشور به گسترش همکاری و تعامل سازنده و الهام بخش اشاره شده است اما چشم انداز عینی و التزامی برای بین المللی شدن موسسات پژوهشی وجود ندارد.
وی در پایان به ملزومات فرآیند بین المللی سازی موسسات پژوهشی در سطح کلان و سطح موسسه پرداخت.